USA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalniaUSA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalnia

Kto nas odwiedził?
USA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalnia
RSS
 

Ogólne informacje

UWAGA
Nie odkładajcie procedury wizowej na ostatni moment, najlepiej złożyć podanie o wizę kilka miesięcy wcześniej. Wiza jest najważniejszym elementem podczas organizowania wyjazdu do Stanów, gdyż bez niej nie będziecie mogli przekroczyć granicy USA.


Najważniejsze tematy odnośnie wizy:
1. Nowy system usług dla osób ubiegających się o wizę do USA


Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie wprowadziły nowy system dla osób ubiegających się o wizę. Od 16 sierpnia 2012 będzie można uzyskać informacje wizowe i ustalić termin spotkania poprzez stronę internetową lub infolinię bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Aby uzyskać informacje wizowe lub ustalić termin spotkania należy odwiedzić stronę http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub zadzwonić pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA).


Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Osoby dzwoniące z Polski nie ponoszą opłaty za połączenie ani za czas trwania rozmowy. Z USA będzie można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodnioamerykańskiego.
2. Co to jest wiza imigracyjna?


Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Waszego paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Wasze podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż możecie podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.
3. Dla kogo są przeznaczone wizy imigracyjne?


Wizy nieimigracyjne przeznaczone są dla osób zamieszkałych na stałe poza terytorium Stanów Zjednoczonych, które zamierzają wjechać do USA w celach turystycznych, służbowych, medycznych, pracowniczych bądź edukacyjnych.
4. Kategorie wiz.


Kategoria wizowa zależy od celu podroży.


Kategorie wizowe Opis
A-1/A-2 Dyplomaci i przedstawiciele rządu
A-3 Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2
B-1/B-2 Osoby wyjeżdżające służbowo, turystycznie lub na leczenie
C-1 Tranzyt
C-1/D Członkowie załogi samolotu lub statku
E-1/E-2 Inwestorzy i przedsiębiorcy
F-1 Studenci  i uczniowie
G-1-4 Przedstawiciele organizacji międzynarodowych
G-5 Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4
H Tymczasowa praca i praktyka (H-3)
I Dziennikarze
J-1 Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
M-1 Studenci  – szkolenie zawodowe
NATO 1-6 Przedstawiciele NATO
NATO 7 Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6
O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu
P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
Q Wymiana kulturalna
R Pracownicy religijni
5. Na czym polega różnica między ważnością wizy a długością pobytu?


Data upływu ważności wizy oraz dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwa różne terminy. Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, które widnieją na wizie. W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów, od jednego do wielokrotnego, w tym samym celu podróży. Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd.
6. Jak ubiegać się o wizę?


W szybkim skrócie


Osoby ubiegające się o wizę powinny:


 1. Zrobić zdjęcie
 2. Wypełnić podanie DS-160 on-line
  • Należy upewnić się, że wybrana kategoria wizowa jest odpowiednia
 3. Zarejestrować się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/
  • Należy wydrukować kwit opłaty wizowej
 4. Wnieść opłatę za rozpatrzenie podania wizowego w placówce Banku Pocztowego
  • Osoby ubiegające się o wizę muszą przedstawić w banku kwit opłaty
  • Płacić można jedynie gotówką w złotych polskich
  • Numer potwierdzający wniesienie opłaty jest niezbędny przy ustalaniu terminu spotkania
 5. Wyznaczyć datę spotkania korzystając ze strony http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/
  • Ważne: Termin spotkania można wyznaczyć dopiero następnego roboczego dnia po wniesieniu opłaty
 6. Przyjść na rozmowę wizową
KROK 1: zrobienie zdjęcia


Zdjęcie jest ważną częścią podania wizowego. O przyjęciu zdjęcia zawsze decyduje pracownik ambasady lub konsulatu w miejscu ubiegania się o wizę.


Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi:
 • być aktualne, czyli zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • kolorowe
 • tło białe lub inne jasne, jednolite
 • twarz na zdjęciu musi mierzyć około 3 cm od czubka głowy do podbródka
 • wzrok i twarz musza być skierowane prosto w obiektyw aparatu
 • uszy widoczne
 • nie można fotografować się w ciemnych okularach
 • nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba, że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widocznaWymagania techniczne zdjęć cyfrowych:
 • zdjęcie musi być w formacie JPEG (rozszerzenie pliku – jpg)
 • minimalny rozmiar zdjęcia to 600 pikseli (szerokość) – 600 pikseli (wysokość)
 • maksymalny rozmiar zdjęcia to 1200 pikseli (szerokość) – 1200 pikseli (wysokość) oraz
 • maksymalny rozmiar pliku 240 KB


Nie można przejść do kolejnych części podania wizowego bez próby załączenia zdjęcia cyfrowego. Gdyby system nie przyjął zdjęcia, należy przynieść na rozmowę z konsulem wydrukowane zdjęcie (wymiary 5 cm x 5 cm), które spełnia w/w wymogi. Przedstawienie zdjęcia, które nie spełnia tych wymogów może spowodować opóźnienie w procesie wizowym.


Wymiary głowy dla zdjęcia wykonanego na papierze fotograficznym
Fotografia zwykła
Wymiary głowy dla zdjęcia cyfrowego
Fotografia cyfrowa
KROK 2: wypełnienie podania wizowego DS-160


Osoby ubiegające się o wizy w różnych krajach świata, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, wypełniają to samo podanie DS-160. Podanie ma zawierać informacje od osób z wielu krajów i środowisk (społecznych, zawodowych).


Ważne instrukcje do formularza DS-160:
 1. Przed rozpoczęciem wypełniania podania o wizę należy przygotować wszystkie dane dotyczące zamierzonego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych: paszport, informacje o wcześniejszych podróżach, składanych podaniach wizowych oraz planach związanych z podróżą.
 2. Opcja wyboru języka znajduje się w prawym górnym rogu podania – „Select Tooltip Language”. Tłumaczenie tekstu ukaże się w wybranej wersji językowej po najechaniu kursorem na pytanie.
 3. Po wskazaniu miasta, w którym będzie złożone podanie o wizę (Warszawa lub Kraków) należy kliknąć „Start a New Application”/”Rozpocznij wypełnianie nowego podania”.
 4. Należy zanotować identyfikator podania (Application ID), oraz odpowiedź na pytanie zabezpieczające, które służy potwierdzeniu tożsamości. Do niewysłanego podania będzie można powrócić w ciągu 30 dni.
 5. Z zakładki „Purpose of Travel to the United States”/”Cel podroży do USA” należy wybrać właściwą kategorię wizową. Zapoznanie się z kategoriami wizowymi pomoże ustalić kategorię wizową odpowiednią, dla Waszego celu podroży. W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną wizę (na przykład B1/B2 oraz I), należy wypełnić i wysłać dwa elektroniczne podania o wizę DS-160. Oznacza to, że na spotkanie z konsulem należy przynieść dwa wydruki potwierdzające złożenie podania z dwoma różnymi numerami identyfikacyjnym.
 6. Załączenie zdjęcia cyfrowego. Zdjęcie można zrobić samemu. System powiadomi, czy spełnia ono wymagania. Nie jest możliwe przejście do kolejnych części podania, jeżeli nie wykonacie próby załączenia zdjęcia.
 7. Przed wysłaniem podania konieczne jest sprawdzenie poprawności i dokładności wszystkich informacji. Po wysłaniu podania nie będzie możliwe dokonanie żadnych zmian.
  • Należy upewnić się, że dane personalne takie jak nazwisko, imię/imiona, płeć, data i miejsce urodzenia, narodowość, wszystkie używane kiedykolwiek nazwiska (na przykład nazwisko panieńskie) oraz imię i nazwisko w alfabecie języka ojczystego są poprawne. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych konieczne będzie poprawienie podania DS-160 i powtórne przesłanie go przed rozmową z konsulem.
  • Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych na zawsze. Należy więc upewnić się, że wszelkie informacje zamieszczone w podaniu wizowym, zgodnie z Waszą najlepszą wiedzą, są prawdziwe i rzetelne.
  • Niewysłane podanie pozostaje w systemie przez 30 dni. Należy je zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych, jeśli zamierzacie powrócić do jego wypełniania po tym okresie.
 8. Komunikaty o błędzie na stronie: Niektóre błędy są rezultatem użycia szczególnych znaków i formatowaniem związanym z ustawieniami Waszego komputera. W pytaniach o dochody oraz daty należy posługiwać się wyłącznie cyframi, bez znaków interpunkcji.
 9. Kliknięcie na „Sign and Submit Application”/”Podpisz i wyślij podanie” oznacza złożenie elektronicznego podpisu na podaniu.
 10. Po wysłaniu formularza DS-160 należy wydrukować stronę potwierdzającą złożenie podania zawierającą dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny podania (Application ID). Numer ten będzie potrzebny podczas umawiania spotkania za pośrednictwem infolinii. Wydruk potwierdzający złożenie podania należy koniecznie przynieść na rozmowę z konsulem.
KROK 3: sprawdzenie czy rozmowa z konsulem jest konieczna


Możecie kwalifikować się do ubiegania o wizę bez konieczności zgłoszenia się na rozmowę z konsulem. Uważnie przeczytajcie następujące instrukcje.


Kategoria 1:


 • Urzędnicy państwowi odbywający oficjalną podróż – wizy A-1, A-2
 • Przedstawiciele organizacji międzynarodowych (np. ONZ, Banku Światowego) – wizy G-1, G-2, G-3, G-4
 • Przedstawiciele NATO i personel wojskowy podróżujący w celach służbowych – wizy NATO 1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, NATO-6


Osoby ubiegające się o wizę w jednej z wyżej wymienionych kategorii mogą złożyć dokumenty dotyczące ich podania wizowego w okienku informacyjnym Ambasady USA w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 11:00 oraz 14:00 – 15:00 lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie między 8:30 a 12:00.Kategoria 2:


Niektóre osoby mogą być zwolnione z wymogu odbycia rozmowy z konsulem. Sprawdźcie dokładnie, jakie warunki należy spełnić i postępujcie według instrukcji.


 • Podróżni w wieku od 80 lat, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat nie otrzymali odmowy wydania wizy
 • Niektóre dzieci w wieku poniżej 14 lat, których rodzice posiadają ważne wizy tej samej kategorii(aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę Wnioski dla dzieci)
 • Osoby ubiegające się o wizę, których dane osobowe nie uległy zmianie i które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  1. Uzyskały wizę po 10 grudnia 2007 i poddani zostali procedurze skanowania odcisków palców.
  2. Osoby ubiegające się o wizy J lub F, które kontynuują ten sam program studiów lub kurs nauki i są sponsorowane przez tę samą organizację lub uczęszczają do tej samej szkoły.
  3. Ubiegają się o nową wizę w tej samej kategorii jak poprzednia wiza, chyba że:
   • ostatnia wiza B1/B2 została wystawiona na okres krótszy niż dziesięć lat,
   • ubiegają się o wizy J lub H i poprzednio cnie otrzymali bezpośrednio od pracownika konsularnego broszury Williama Wilberforce’a (dotyczącej praw pracowniczych oraz handlu ludźmi),
   • ubiegają się wizę J-1 dla uczestników programu „Praca i Podróże” (Summer Work and Travel),
   • ubiegają się o wizę A-3, G5 lub NATO-7 (za każdym razem, gdy ubiegają się o wizę, muszą odbyć rozmowę z urzędnikiem konsularnym).
  4. Ubiegają się o nową wizę w ciągu 12 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy.
  5. Ubiegają się o wizę w placówce konsularnej właściwej dla ich miejsca stałego zamieszkania lub placówce wyznaczonej dla obywateli danego kraju.

Jeśli osoba ubiegająca się o wizę uważa, że w jej przypadku rozmowa z konsulem nie jest konieczna, musi zarejestrować się on-line w celu dostarczenia wymaganych dokumentów.


Aby zakwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzieć na kwalifikujące pytania on-line lub zadzwonić pod numer infolinii:
 • osoby dzwoniące z Polski: tel. +48 22 3071361
 • osoby dzwoniące z USA: tel. 703-988-7101Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładne instrukcje dotyczące sposobu dostarczenia dokumentów.Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:
 • Numer paszportu,
 • Numer potwierdzenia z Banku Pocztowego (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160.Dokumenty należy przesłać korzystając z usług kurierskich TNTProces wizowy może trwać do 7 dni roboczych. Ambasada oraz Konsulat zastrzegają sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.
KROK 4: rejestracja on-line


Osoby ubiegające się o wizy muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ w celu zarejestrowania swojego podania i wyznaczenia daty spotkania. Po rejestracji on-line należy wydrukować kwit opłaty wizowej, który jest niezbędny w Banku Pocztowym przy dokonywaniu opłaty wizowej.


Po wydrukowaniu kwitu opłaty należy wybrać punkt TNT, w którym będziecie chcieli odebrać paszport z wizą po jej przyznaniu.
KROK 5: opłata wizowa


Ogólne informacje


Od 7 września 2012 kurs Ambasady wynosi 3,3 PLN za 1 USD. (Aby sprawdzić aktualny kurs kliknij tu.)


Kwota w dolarach amerykańskich (USD) Równowartość w polskich złotych (PLN) Kategoria wizy Opis
$160 528 B1/B2 Służbowa/turystyczna
$160 528 C-1 Tranzyt
$160 528 D Członkowie załogi samolotu lub statku
$160 528 F Studenci (studia akademickie)
$160 528 I Dziennikarze i przedstawiciele mediów
$160 528 J Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”
$160 528 M Studenci (studia zawodowe)
$160 528 T Ofiary handlu ludźmi
$160 528 TN/TD Specjaliści z NAFTA
$160 528 U Ofiary działalności przestępczej
$190 627 H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci
$190 627 L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
$190 627 O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach
$190 627 P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
$190 627 Q Międzynarodowa wymiana kulturowa
$190 627 R Pracownicy instytucji religijnych
$240 792 K Narzeczony/narzeczona obywatela USA
$270 891 E Inwestorzy i przedsiębiorcy


W większości przypadków wszystkie osoby starające się o wizę, w tym dzieci, są zobowiązane wnieść bezzwrotną i nie podlegającą przeniesieniu na inną osobę opłatę wizową (MRV), bez względu na decyzję konsula. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju wizy.


Należy pamiętać, że opłata wizowa jest bezzwrotna. Osoby ubiegające się o wizy powinny upewnić się, że muszą wystąpić o nie. Osoby, które mają ważne wizy lub są z państw objętych umową o ruchu bezwizowym prawdopodobnie nie muszą ubiegać się o nie.


Osoby, które nie muszą wnosić opłaty wizowej


Należą do nich:


 • Osoby ubiegające się o wizy A, G i NATO w celu odbycia oficjalnej podróży
 • Osoby starające się o wizy typu J w ramach udziału w niektórych programach sponsorowanych przez rząd amerykańskiOsoby, które nie potrzebują wizy


Należą do nich:


 • Osoby posiadające już ważną wizę, której rodzaj jest zgodny z celem podróży
 • Obywatele Kanady lub Bermudów (którzy nie ubiegają się o wizy A, E, G, K lub V)W razie konieczności ubiegania się o wizę należy uregulować opłatę za rozpatrzenie wniosku postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.


Możliwość przekładania umówionej rozmowy jest ograniczona. Należy odpowiednio zaplanować termin rozmowy, aby nie być zmuszonym do dokonania kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę. Opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nie podlegają zwrotowi.


Opłata


Aby dokonać opłaty wizowej należy zarejestrować się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ i wydrukować kwit opłaty wizowej. Kwit opłaty należy przynieść do dowolnej placówki Banku Pocztowego. Płacić można jedynie gotówką i w złotych polskich. Po otrzymaniu należnej kwoty bank wyda potwierdzenie opłaty. Należy zachować potwierdzenie, ponieważ jego numer jest niezbędny do wyznaczenia spotkania.


Niezależnie czy umówienie się na rozmowę następuje za pośrednictwem internetu czy infolinii, potrzebny będzie numer potwierdzenia opłaty.


Na rozmowę można się umówić kolejnego dnia roboczego po dokonaniu opłaty wizowej w oddziale Banku Pocztowego.


Należy dokonać właściwego wyboru kategorii wizy, która powinna odpowiadać celowi wyjazdu. Informacje wizowe można uzyskać poprzez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub infolinię pod numerem +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Z USA można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodniamerykańskiego.


UWAGA
Należy zachować numer potwierdzający wniesienie opłaty. Nie będzie możliwe odzyskanie zagubionego numeru i w takim przypadku konieczne będzie ponowne dokonanie opłaty wizowej.


Opłaty wniesione w nieprawidłowej kwocie (za wysokiej lub za niskiej) nie podlegają zwrotowi i może okazać się konieczne dokonanie kolejnej opłaty.
KROK 6: ustalenie terminu spotkania


Termin spotkania można wyznaczyć dopiero następnego roboczego dnia po wniesieniu opłaty. Aby ustalić datę rozmowy należy odwiedzić stronę http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub zadzwonić pod numer:


 • +48 22 307 1361 (z Polski)
 • +1 (703) 988 7101 (z USA)*Bezpłatne numery telefonów


Przeciętny czas oczekiwania na rozmowę z konsulem wynosi dwa dni robocze. Przed rozmową telefoniczną należy przygotować paszport i wydrukowaną stronę potwierdzającą złożenie podania DS-160. Osoby ubiegające się o wizę na podstawie petycji (H, L, O, P, Q, R) powinny przygotować numer petycji, znajdujący się na formularzu I-797 lub zatwierdzonym formularzu I-129.


W przypadku wyjazdu do USA w nagłych sytuacjach (sprawy zdrowotne lub śmierć członka rodziny), odwiedźcie stronę Rozmowa w trybie pilnym.
KROK 7: przygotowanie wymaganych dokumentów


Ważny paszport
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.
Jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, możecie nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami – starym z ważną wizą oraz nowym.
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską i USA paszporty tych krajów będą honorowane obustronnie jeszcze przez sześć miesięcy od daty upływu ich ważności.
Jeżeli paszport z ważną wizą amerykańską został skradziony, osoba starająca się o nową wizę musi przedłożyć raport z policji.


Ważna wiza amerykańska
Osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie (w tym ważne wizy w starym paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem.


Inne dokumenty
Wniosek wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, by za ich pośrednictwem uzyskać wszelkie niezbędne informacje o osobie ubiegającej się o wizę. Możliwe jest przedstawienie dodatkowych dokumentów uzupełniających wniosek. Jednakże konsul może uznać zapoznanie się z nimi za zbyteczne, jeśli w jego przekonaniu nie wniosą one istotnych informacji dla rozpatrzenia sprawy.
Osoby, które kiedykolwiek przedłużyły pobyt w USA lub zmieniły status wizy (np. z wizy B1/B2 na wizę F-1) proszone są o przyniesienie wszystkich dokumentów z tym związanych.


Dokumenty sądowe i policyjne
Osoby, które kiedykolwiek były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić “zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeżeli osoba była aresztowana w Polsce, powinna ona otrzymać „zaświadczenie o niekaralności” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (patrz mapa). Jeżeli osoba była aresztowana poza Polską, „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury muszą być wydane przez uprawnione organy kraju na terytorium którego nastąpiło aresztowanie lub skazanie.


Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.
KROK 8: rozmowa z konsulem


Rozmowy w sprawach wiz nieimigracyjnych odbywają się w sekcjach konsularnych:
 • Ambasady Amerykańskiej w Warszawie przy ul. Pięknej 12 (patrz mapa)
 • Amerykańskiego Konsulatu Generalnego w Krakowie przy ul. Stolarskiej 9 (patrz mapa)


Rozmowy wyznaczane są, co 30 minut w godzinach 7:30 – 11:00. Nie zgłaszajcie się wcześniej niż o ustalonej godzinie oraz przygotujcie się na co najmniej godzinny czas oczekiwania. Przed wejściem do budynku pracownicy konsulatu sprawdzą, czy posiadacie wszystkie niezbędne dokumenty.


Należy zwrócić uwagę, że wszelkie inne osoby oferujące swoje usługi lub produkty osobom przed wejściem na teren konsulatu nie są w żaden sposób upoważnione ani związane z Ambasadą Amerykańską w Warszawie lub Konsulatem Generalnym w Krakowie.


Proces ubiegania się o wizę składa się z 3 etapów:


 1. Kontrola bezpieczeństwa

  Przed wejściem do Sekcji Konsularnej każda osoba musi przejść kontrolę bezpieczeństwa. Nie przynoście:
  • Żadnych urządzeń elektronicznych, w tym aparatów fotograficznych, kamer, laptopów,
  • Broni,
  • Płynów,
  • Bagaży takich jak: plecaki, walizki, paczki (jeżeli będziecie podróżować pociągiem, rozważcie pozostawienie bagaży w przechowalni na dworcu),
  • Telefony komórkowe należy pozostawić u pracowników ochrony na czas pobytu w budynku konsulatu. Z powodu ograniczonej powierzchni sekcji konsularnej w Krakowie, interesanci nie mogą zostawiać telefonów oraz innych przedmiotów u pracowników ochrony. Taką usługę oferują za niewielką opłatą lokalne firmy niezwiązane z Konsulatem Generalnym.  Niezastosowanie się do wyżej wymienionych wymogów bezpieczeństwa może spowodować opóźnienie spotkania w konsulacie.

 2. Rejestracja osoby ubiegającej się o wizę oraz skanowanie odcisków palców.

  Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pracownik konsulatu skieruje Was do poczekalni Sekcji Wiz Nieimigracyjnych. W jednym z okienek rejestracyjnych urzędnik zeskanuje odciski 10 palców obydwu rąk oraz zarejestruje Wasz wniosek o wizę w systemie komputerowym. Po zakończeniu rejestracji otrzymacie numer, który wyświetli się nad okienkiem konsula przeprowadzającego rozmowę.

  Większość osób ubiegających się o wizy do USA składa odciski 10 palców. Aplikant powinien najpierw położyć na skanerze jednocześnie 4 palce lewej ręki, następnie 4 palce prawej ręki, po czym obydwa kciuki jednocześnie, tak jak na fotografii poniżej.


  Położyć lewą rękę na zielonym polu. Położyć prawą rękę na zielonym polu.
  Lewa ręka Prawa ręka
  Położyć kciuki na zielonym polu.
  Kciuki


  Jeśli tymczasowo niemożliwe jest pobranie odcisków palców z powodu skaleczenia czy zranienia wskazującego palca osoby ubiegającej się o wizę, procedura wizowa nie może być zakończona. Aplikant będzie poproszony o zgłoszenie się w celu złożenia odcisków palców gdy rany na palcach wskazujących się zagoją.

 3. Rozmowa z konsulem

  Podchodząc do okienka w konsulacie w Warszawie, konsulowi należy podać jedynie paszport i wniosek wizowy. W konsulacie w Krakowie konsul będzie już miał Wasze dokumenty. Jeżeli niezbędne okażą się dodatkowe dokumenty, konsul sam poprosi o nie w trakcie rozmowy. Konsul zweryfikuje Wasze odciski palców prosząc o położenie konkretnego palca na skanerze.

  Podczas rozmowy urzędnik konsularny musi ocenić, czy w świetle przepisów amerykańskiego prawa imigracyjnego cel podróży jest zgodny z rodzajem wizy, o jaką się staracie. Na pytania konsula należy odpowiadać szczerze, gdyż Wasza wiarygodność jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wydaniu wizy. Konsul poinformuje, czy kwalifikujecie się do otrzymania wizy.

  Niektóre sprawy wizowe wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury administracyjnej i w takich przypadkach decyzja nie może być podjęta podczas rozmowy. Czas trwania takiej procedury różni się w zależności od indywidualnych okoliczności w danej sprawie. Pracownik konsulatu poinformuje Państwa o zakończeniu tego procesu.
KROK 9: odbiór paszportu z wizą


Jeżeli wiza została przyznana, paszport należy zostawić w konsulacie do momentu ukończenia procesu i wydrukowania wizy.


Po rozpatrzeniu podania wizowego paszport będzie można odebrać w punkcie odbioru dokumentów TNT. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami – koszt dostarczenia lub przechowania paszportu przez TNT jest uwzględniony w opłacie za rozpatrzenie podania o wizę.


Lista punktów odbioru dokumentów znajduje się tutaj.


Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-loc-passportcollection.asp


Osoby, które ustaliły termin spotkania i chciałyby zmienić punkt odbioru dokumentów powinny kliknąć na „Zmiana Adresu” (Address Change). Można wybrać inny punkt odbioru dokumentów do 23:59 w dniu rozmowy z konsulem.


Opcje śledzenia przesyłki paszportu


Dostępnych jest kilka opcji śledzenia przesyłki.


E-mail: wyślijcie wiadomość e-mail na adres passportstatus@ustraveldocs.com, w temacie i/lub treści podając prawidłowy numer paszportu, dokładnie taki jak przy umawianiu spotkania. Nie wprowadzajcie dodatkowego tekstu. Otrzymacie automatyczną wiadomość zwrotną o statusie przesyłki.


On-line: Zlokalizowanie paszportu przez internet jest możliwe tutaj.


Czat i telefon: Można zlokalizować paszport za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta poprzez czat lub telefon. Dane kontaktowe do telefonicznego biura obsługi klienta oraz pełny opis świadczonych usług, w tym godziny pracy, podano tutaj.


Prosimy nie pytać konsula o możliwość odebrania paszportu osobiście. Jedynie osoby podróżujące w nagłych przypadkach losowych jak choroba lub śmierć najbliższego członka rodziny (patrz: Rozmowa w trybie pilnym) mogą odebrać paszporty osobiście. Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Osoby z Białorusi powinny odebrać paszporty w biurze TNT w Warszawie lub Krakowie następnego dnia po rozmowie.


Przy odbiorze paszportu prosimy o dokładne sprawdzenie imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz numeru paszportu na wizie. W przypadku jakiechkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z konsulatem, w którym wiza została wydana (Warszawa – 22 504 2000, Kraków – 12 424 5107)
Wszelkie zamieszczone tutaj informacje pochodzą z oficjalnej strony Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce
http://polish.poland.usembassy.gov

Odpowiedź

 

[+] Emotikony
 
 1. Kina095

  5 marzec 2016 o 23:58

  Witam!
  Wypełniłam wczoraj wniosek o wizę J1, potwierdziłam i zapłaciłam. Nigdzie nie podałam wcześniejszej edukacji jedynie obecna uczelnie na której studiuje. Nie podałam ponieważ nie pamietam nazwy szkoły ani adresu. Czy w związku z tym może zostać odrzucony wniosek o wizę?

   
  • Szymon

   Simi

   10 marzec 2016 o 23:17

   @Kina095

   Twój wniosek nie zostanie odrzucony, jednak może konsul się Ciebie zapytać o brakujące informacje.

   Pozdrawiam

    
 
ALABAMA ALASKA ARIZONA ARKANSAS CALIFORNIA COLORADO CONNECTICUT DELAWARE DISTRICT OF COLUMBIA FLORIDA GEORGIA HAWAII IDAHO ILLINOIS INDIANA IOWA KANSAS KENTUCKY LOUISIANA MAINE MARYLAND MASSACHUSETTS MICHIGAN MINNESOTA MISSISSIPPI MISSOURI MONTANA NEBRASKA NEVADA NEW HAMPSHIRE NEW JERSEY NEW MEXICO NEW YORK NORTH CAROLINA NORTH DAKOTA OHIO OKLAHOMA OREGON PENNSYLVANIA RHODE ISLAND SOUTH CAROLINA SOUTH DAKOTA TENNESSEE TEXAS UTAH VERMONT VIRGINIA WASHINGTON WEST VIRGINIA WISCONSIN WYOMING