USA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalniaUSA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalnia

Kto nas odwiedził?
USA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalnia
RSS
 

Wiza turystyczna

UWAGA
Nie odkładajcie procedury wizowej na ostatni moment, najlepiej złożyć podanie o wizę kilka miesięcy wcześniej. Wiza jest najważniejszym elementem podczas organizowania wyjazdu do Stanów, gdyż bez niej nie będziecie mogli przekroczyć granicy USA.


Wiza turystyczna do USA czyli “Krok po kroku – co należy przygotować i wykonać”
W szybkim skrócie


Osoby ubiegające się o wizę powinny:


 1. Zrobić zdjęcie
 2. Wypełnić podanie DS-160 on-line
  • Należy upewnić się, że wybrana kategoria wizowa jest odpowiednia
 3. Zarejestrować się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/
  • Należy wydrukować kwit opłaty wizowej
 4. Wnieść opłatę za rozpatrzenie podania wizowego w placówce Banku Pocztowego
  • Osoby ubiegające się o wizę muszą przedstawić w banku kwit opłaty
  • Płacić można jedynie gotówką w złotych polskich
  • Numer potwierdzający wniesienie opłaty jest niezbędny przy ustalaniu terminu spotkania
 5. Wyznaczyć datę spotkania korzystając ze strony http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/
  • Ważne: Termin spotkania można wyznaczyć dopiero następnego roboczego dnia po wniesieniu opłaty
 6. Przyjść na rozmowę wizową
KROK 1: zrobienie zdjęcia


Zdjęcie jest ważną częścią podania wizowego. O przyjęciu zdjęcia zawsze decyduje pracownik ambasady lub konsulatu w miejscu ubiegania się o wizę.


Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi:
 • być aktualne, czyli zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • kolorowe
 • tło białe lub inne jasne, jednolite
 • twarz na zdjęciu musi mierzyć około 3 cm od czubka głowy do podbródka
 • wzrok i twarz musza być skierowane prosto w obiektyw aparatu
 • uszy widoczne
 • nie można fotografować się w ciemnych okularach
 • nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba, że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widocznaWymagania techniczne zdjęć cyfrowych:
 • zdjęcie musi być w formacie JPEG (rozszerzenie pliku – jpg)
 • minimalny rozmiar zdjęcia to 600 pikseli (szerokość) – 600 pikseli (wysokość)
 • maksymalny rozmiar zdjęcia to 1200 pikseli (szerokość) – 1200 pikseli (wysokość) oraz
 • maksymalny rozmiar pliku 240 KB


Nie można przejść do kolejnych części podania wizowego bez próby załączenia zdjęcia cyfrowego. Gdyby system nie przyjął zdjęcia, należy przynieść na rozmowę z konsulem wydrukowane zdjęcie (wymiary 5 cm x 5 cm), które spełnia w/w wymogi. Przedstawienie zdjęcia, które nie spełnia tych wymogów może spowodować opóźnienie w procesie wizowym.


Wymiary głowy dla zdjęcia wykonanego na papierze fotograficznym
Fotografia zwykła
Wymiary głowy dla zdjęcia cyfrowego
Fotografia cyfrowa
KROK 2: wypełnienie podania wizowego DS-160


Osoby ubiegające się o wizy w różnych krajach świata, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, wypełniają to samo podanie DS-160. Podanie ma zawierać informacje od osób z wielu krajów i środowisk (społecznych, zawodowych).


Ważne instrukcje do formularza DS-160:
 1. Przed rozpoczęciem wypełniania podania o wizę należy przygotować wszystkie dane dotyczące zamierzonego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych: paszport, informacje o wcześniejszych podróżach, składanych podaniach wizowych oraz planach związanych z podróżą.
 2. Opcja wyboru języka znajduje się w prawym górnym rogu podania – „Select Tooltip Language”. Tłumaczenie tekstu ukaże się w wybranej wersji językowej po najechaniu kursorem na pytanie.
 3. Po wskazaniu miasta, w którym będzie złożone podanie o wizę (Warszawa lub Kraków) należy kliknąć „Start a New Application”/”Rozpocznij wypełnianie nowego podania”.
 4. Należy zanotować identyfikator podania (Application ID), oraz odpowiedź na pytanie zabezpieczające, które służy potwierdzeniu tożsamości. Do niewysłanego podania będzie można powrócić w ciągu 30 dni.
 5. Z zakładki „Purpose of Travel to the United States”/”Cel podroży do USA” należy wybrać właściwą kategorię wizową. Zapoznanie się z kategoriami wizowymi pomoże ustalić kategorię wizową odpowiednią, dla Waszego celu podroży. W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną wizę (na przykład B1/B2 oraz I), należy wypełnić i wysłać dwa elektroniczne podania o wizę DS-160. Oznacza to, że na spotkanie z konsulem należy przynieść dwa wydruki potwierdzające złożenie podania z dwoma różnymi numerami identyfikacyjnym.
 6. Załączenie zdjęcia cyfrowego. Zdjęcie można zrobić samemu. System powiadomi, czy spełnia ono wymagania. Nie jest możliwe przejście do kolejnych części podania, jeżeli nie wykonacie próby załączenia zdjęcia.
 7. Przed wysłaniem podania konieczne jest sprawdzenie poprawności i dokładności wszystkich informacji. Po wysłaniu podania nie będzie możliwe dokonanie żadnych zmian.
  • Należy upewnić się, że dane personalne takie jak nazwisko, imię/imiona, płeć, data i miejsce urodzenia, narodowość, wszystkie używane kiedykolwiek nazwiska (na przykład nazwisko panieńskie) oraz imię i nazwisko w alfabecie języka ojczystego są poprawne. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych konieczne będzie poprawienie podania DS-160 i powtórne przesłanie go przed rozmową z konsulem.
  • Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych na zawsze. Należy więc upewnić się, że wszelkie informacje zamieszczone w podaniu wizowym, zgodnie z Waszą najlepszą wiedzą, są prawdziwe i rzetelne.
  • Niewysłane podanie pozostaje w systemie przez 30 dni. Należy je zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych, jeśli zamierzacie powrócić do jego wypełniania po tym okresie.
 8. Komunikaty o błędzie na stronie: Niektóre błędy są rezultatem użycia szczególnych znaków i formatowaniem związanym z ustawieniami Waszego komputera. W pytaniach o dochody oraz daty należy posługiwać się wyłącznie cyframi, bez znaków interpunkcji.
 9. Kliknięcie na „Sign and Submit Application”/”Podpisz i wyślij podanie” oznacza złożenie elektronicznego podpisu na podaniu.
 10. Po wysłaniu formularza DS-160 należy wydrukować stronę potwierdzającą złożenie podania zawierającą dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny podania (Application ID). Numer ten będzie potrzebny podczas umawiania spotkania za pośrednictwem infolinii. Wydruk potwierdzający złożenie podania należy koniecznie przynieść na rozmowę z konsulem.
KROK 3: rejestracja on-line


Osoby ubiegające się o wizy muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ w celu zarejestrowania swojego podania i wyznaczenia daty spotkania. Po rejestracji on-line należy wydrukować kwit opłaty wizowej, który jest niezbędny w Banku Pocztowym przy dokonywaniu opłaty wizowej.


Po wydrukowaniu kwitu opłaty należy wybrać punkt TNT, w którym będziecie chcieli odebrać paszport z wizą po jej przyznaniu.
KROK 4: opłata wizowa


Ogólne informacje


Od 7 września 2012 kurs Ambasady wynosi 3,3 PLN za 1 USD. (Aby sprawdzić aktualny kurs kliknij tu.)


Aby wyświetlić opłaty dla wszystkich kategorii wizowych kliknij tu.


Kwota w dolarach amerykańskich (USD) Równowartość w polskich złotych (PLN) Kategoria wizy Opis
$160 528 B1/B2 Służbowa/turystyczna


W większości przypadków wszystkie osoby starające się o wizę, w tym dzieci, są zobowiązane wnieść bezzwrotną i nie podlegającą przeniesieniu na inną osobę opłatę wizową (MRV), bez względu na decyzję konsula. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju wizy.


Należy pamiętać, że opłata wizowa jest bezzwrotna. Osoby ubiegające się o wizy powinny upewnić się, że muszą wystąpić o nie. Osoby, które mają ważne wizy lub są z państw objętych umową o ruchu bezwizowym prawdopodobnie nie muszą ubiegać się o nie.


Osoby, które nie muszą wnosić opłaty wizowej


Należą do nich:


 • Osoby ubiegające się o wizy A, G i NATO w celu odbycia oficjalnej podróży
 • Osoby starające się o wizy typu J w ramach udziału w niektórych programach sponsorowanych przez rząd amerykańskiOsoby, które nie potrzebują wizy


Należą do nich:


 • Osoby posiadające już ważną wizę, której rodzaj jest zgodny z celem podróży
 • Obywatele Kanady lub Bermudów (którzy nie ubiegają się o wizy A, E, G, K lub V)W razie konieczności ubiegania się o wizę należy uregulować opłatę za rozpatrzenie wniosku postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.


Możliwość przekładania umówionej rozmowy jest ograniczona. Należy odpowiednio zaplanować termin rozmowy, aby nie być zmuszonym do dokonania kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę. Opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nie podlegają zwrotowi.


Opłata


Aby dokonać opłaty wizowej należy zarejestrować się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ i wydrukować kwit opłaty wizowej. Kwit opłaty należy przynieść do dowolnej placówki Banku Pocztowego. Płacić można jedynie gotówką i w złotych polskich. Po otrzymaniu należnej kwoty bank wyda potwierdzenie opłaty. Należy zachować potwierdzenie, ponieważ jego numer jest niezbędny do wyznaczenia spotkania.


Niezależnie czy umówienie się na rozmowę następuje za pośrednictwem internetu czy infolinii, potrzebny będzie numer potwierdzenia opłaty.


Na rozmowę można się umówić kolejnego dnia roboczego po dokonaniu opłaty wizowej w oddziale Banku Pocztowego.


Należy dokonać właściwego wyboru kategorii wizy, która powinna odpowiadać celowi wyjazdu. Informacje wizowe można uzyskać poprzez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub infolinię pod numerem +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Z USA można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodniamerykańskiego.


UWAGA
Należy zachować numer potwierdzający wniesienie opłaty. Nie będzie możliwe odzyskanie zagubionego numeru i w takim przypadku konieczne będzie ponowne dokonanie opłaty wizowej.


Opłaty wniesione w nieprawidłowej kwocie (za wysokiej lub za niskiej) nie podlegają zwrotowi i może okazać się konieczne dokonanie kolejnej opłaty.
KROK 5: ustalenie terminu spotkania


Termin spotkania można wyznaczyć dopiero następnego roboczego dnia po wniesieniu opłaty. Aby ustalić datę rozmowy należy odwiedzić stronę http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub zadzwonić pod numer:


 • +48 22 307 1361 (z Polski)
 • +1 (703) 988 7101 (z USA)*Bezpłatne numery telefonów


Przeciętny czas oczekiwania na rozmowę z konsulem wynosi dwa dni robocze. Przed rozmową telefoniczną należy przygotować paszport i wydrukowaną stronę potwierdzającą złożenie podania DS-160.
KROK 6: przygotowanie wymaganych dokumentów


Ważny paszport
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.
Jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, możecie nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami – starym z ważną wizą oraz nowym.
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską i USA paszporty tych krajów będą honorowane obustronnie jeszcze przez sześć miesięcy od daty upływu ich ważności.
Jeżeli paszport z ważną wizą amerykańską został skradziony, osoba starająca się o nową wizę musi przedłożyć raport z policji.


Ważna wiza amerykańska
Osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie (w tym ważne wizy w starym paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem.


Inne dokumenty
Wniosek wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, by za ich pośrednictwem uzyskać wszelkie niezbędne informacje o osobie ubiegającej się o wizę. Możliwe jest przedstawienie dodatkowych dokumentów uzupełniających wniosek. Jednakże konsul może uznać zapoznanie się z nimi za zbyteczne, jeśli w jego przekonaniu nie wniosą one istotnych informacji dla rozpatrzenia sprawy.
Osoby, które kiedykolwiek przedłużyły pobyt w USA lub zmieniły status wizy (np. z wizy B1/B2 na wizę F-1) proszone są o przyniesienie wszystkich dokumentów z tym związanych.


Dokumenty sądowe i policyjne
Osoby, które kiedykolwiek były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić “zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeżeli osoba była aresztowana w Polsce, powinna ona otrzymać „zaświadczenie o niekaralności” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (patrz mapa). Jeżeli osoba była aresztowana poza Polską, „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury muszą być wydane przez uprawnione organy kraju na terytorium którego nastąpiło aresztowanie lub skazanie.


Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.
KROK 7: rozmowa z konsulem


Rozmowy w sprawach wiz nieimigracyjnych odbywają się w sekcjach konsularnych:
 • Ambasady Amerykańskiej w Warszawie przy ul. Pięknej 12 (patrz mapa)
 • Amerykańskiego Konsulatu Generalnego w Krakowie przy ul. Stolarskiej 9 (patrz mapa)


Rozmowy wyznaczane są, co 30 minut w godzinach 7:30 – 11:00. Nie zgłaszajcie się wcześniej niż o ustalonej godzinie oraz przygotujcie się na co najmniej godzinny czas oczekiwania. Przed wejściem do budynku pracownicy konsulatu sprawdzą, czy posiadacie wszystkie niezbędne dokumenty.


Należy zwrócić uwagę, że wszelkie inne osoby oferujące swoje usługi lub produkty osobom przed wejściem na teren konsulatu nie są w żaden sposób upoważnione ani związane z Ambasadą Amerykańską w Warszawie lub Konsulatem Generalnym w Krakowie.


Proces ubiegania się o wizę składa się z 3 etapów:


 1. Kontrola bezpieczeństwa

  Przed wejściem do Sekcji Konsularnej każda osoba musi przejść kontrolę bezpieczeństwa. Nie przynoście:
  • Żadnych urządzeń elektronicznych, w tym aparatów fotograficznych, kamer, laptopów,
  • Broni,
  • Płynów,
  • Bagaży takich jak: plecaki, walizki, paczki (jeżeli będziecie podróżować pociągiem, rozważcie pozostawienie bagaży w przechowalni na dworcu),
  • Telefony komórkowe należy pozostawić u pracowników ochrony na czas pobytu w budynku konsulatu. Z powodu ograniczonej powierzchni sekcji konsularnej w Krakowie, interesanci nie mogą zostawiać telefonów oraz innych przedmiotów u pracowników ochrony. Taką usługę oferują za niewielką opłatą lokalne firmy niezwiązane z Konsulatem Generalnym.  Niezastosowanie się do wyżej wymienionych wymogów bezpieczeństwa może spowodować opóźnienie spotkania w konsulacie.

 2. Rejestracja osoby ubiegającej się o wizę oraz skanowanie odcisków palców.

  Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pracownik konsulatu skieruje Was do poczekalni Sekcji Wiz Nieimigracyjnych. W jednym z okienek rejestracyjnych urzędnik zeskanuje odciski 10 palców obydwu rąk oraz zarejestruje Wasz wniosek o wizę w systemie komputerowym. Po zakończeniu rejestracji otrzymacie numer, który wyświetli się nad okienkiem konsula przeprowadzającego rozmowę.

  Większość osób ubiegających się o wizy do USA składa odciski 10 palców. Aplikant powinien najpierw położyć na skanerze jednocześnie 4 palce lewej ręki, następnie 4 palce prawej ręki, po czym obydwa kciuki jednocześnie, tak jak na fotografii poniżej.


  Położyć lewą rękę na zielonym polu. Położyć prawą rękę na zielonym polu.
  Lewa ręka Prawa ręka
  Położyć kciuki na zielonym polu.
  Kciuki


  Jeśli tymczasowo niemożliwe jest pobranie odcisków palców z powodu skaleczenia czy zranienia wskazującego palca osoby ubiegającej się o wizę, procedura wizowa nie może być zakończona. Aplikant będzie poproszony o zgłoszenie się w celu złożenia odcisków palców gdy rany na palcach wskazujących się zagoją.

 3. Rozmowa z konsulem

  Podchodząc do okienka w konsulacie w Warszawie, konsulowi należy podać jedynie paszport i wniosek wizowy. W konsulacie w Krakowie konsul będzie już miał Wasze dokumenty. Jeżeli niezbędne okażą się dodatkowe dokumenty, konsul sam poprosi o nie w trakcie rozmowy. Konsul zweryfikuje Wasze odciski palców prosząc o położenie konkretnego palca na skanerze.

  Podczas rozmowy urzędnik konsularny musi ocenić, czy w świetle przepisów amerykańskiego prawa imigracyjnego cel podróży jest zgodny z rodzajem wizy, o jaką się staracie. Na pytania konsula należy odpowiadać szczerze, gdyż Wasza wiarygodność jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wydaniu wizy. Konsul poinformuje, czy kwalifikujecie się do otrzymania wizy.

  Niektóre sprawy wizowe wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury administracyjnej i w takich przypadkach decyzja nie może być podjęta podczas rozmowy. Czas trwania takiej procedury różni się w zależności od indywidualnych okoliczności w danej sprawie. Pracownik konsulatu poinformuje Państwa o zakończeniu tego procesu.
KROK 8: odbiór paszportu z wizą


Jeżeli wiza została przyznana, paszport należy zostawić w konsulacie do momentu ukończenia procesu i wydrukowania wizy.


Po rozpatrzeniu podania wizowego paszport będzie można odebrać w punkcie odbioru dokumentów TNT. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami – koszt dostarczenia lub przechowania paszportu przez TNT jest uwzględniony w opłacie za rozpatrzenie podania o wizę.


Lista punktów odbioru dokumentów znajduje się tutaj.


Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-loc-passportcollection.asp


Osoby, które ustaliły termin spotkania i chciałyby zmienić punkt odbioru dokumentów powinny kliknąć na „Zmiana Adresu” (Address Change). Można wybrać inny punkt odbioru dokumentów do 23:59 w dniu rozmowy z konsulem.


Opcje śledzenia przesyłki paszportu


Dostępnych jest kilka opcji śledzenia przesyłki.


E-mail: wyślijcie wiadomość e-mail na adres passportstatus@ustraveldocs.com, w temacie i/lub treści podając prawidłowy numer paszportu, dokładnie taki jak przy umawianiu spotkania. Nie wprowadzajcie dodatkowego tekstu. Otrzymacie automatyczną wiadomość zwrotną o statusie przesyłki.


On-line: Zlokalizowanie paszportu przez internet jest możliwe tutaj.


Czat i telefon: Można zlokalizować paszport za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta poprzez czat lub telefon. Dane kontaktowe do telefonicznego biura obsługi klienta oraz pełny opis świadczonych usług, w tym godziny pracy, podano tutaj.


Prosimy nie pytać konsula o możliwość odebrania paszportu osobiście. Jedynie osoby podróżujące w nagłych przypadkach losowych jak choroba lub śmierć najbliższego członka rodziny (patrz: Rozmowa w trybie pilnym) mogą odebrać paszporty osobiście. Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Osoby z Białorusi powinny odebrać paszporty w biurze TNT w Warszawie lub Krakowie następnego dnia po rozmowie.


Przy odbiorze paszportu prosimy o dokładne sprawdzenie imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz numeru paszportu na wizie. W przypadku jakiechkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z konsulatem, w którym wiza została wydana (Warszawa – 22 504 2000, Kraków – 12 424 5107)
Wszelkie zamieszczone tutaj informacje pochodzą z oficjalnej strony Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce
http://polish.poland.usembassy.gov

Odpowiedź

 

[+] Emotikony
 
 1. aga

  4 maj 2013 o 19:36

  Czy, aby ubiegać się o wizę muszę znać język angielski? Niestety nigdy nie miałam okazji uczyć się akurat tego języka.. czy utrudni mi to staranie się o dostanie wizy? Oczywiście do USA chciałabym wybrać się z chłopakiem, który bardzo dobrze mówi po angielsku.

   
  • Szymon

   Simi

   4 maj 2013 o 20:57

   Cześć Aga,

   Nie trzeba znać języka angielskiego, aby starać się o wizę. Zarówno w Konsulacie jak i Amabasadzie USA wszyscy konsulowie mówią dobrze po polsku, także nie masz się czym martwić. Jedynie na samej granicy USA odbędziesz krótką rozmowę w języku angielski z celnikiem. Jeżeli jednak Twój poziom angielskiego będzie niewystarczający lotnisko z reguły posiada tłumaczy, którzy powinni pomóc w wyjaśnieniu wszystkich kwestii. Z tego co wiem to lotniska w Nowym Jorku i Chicago posiadają polskich tłumaczy. W razie gdyby jednak nie było takiego tłumacza zapewne Twój chłopak będzie mógł Ci pomóc. Także wysyłaj podanie, idź na rozmowę i niczym się nie stresuj. Powodzenia i trzymamy kciuki ;)

    
  • Robert

   31 sierpień 2014 o 03:36

   Witam Simi widze ze jestes obcykany w sprawach wizowych,wiec mam pytanie.Czy moge zlozyc wniosek dla mamy ktora mieszka w polsce wniesc oplate i przejsc caly proces ze stanow?Mama sobie nie poradzi z aplikacja itd itp.Dzieki z gory za odpowiedz

    
   • Szymon

    Simi

    31 sierpień 2014 o 21:25

    Cześć Robert,

    Nie widzę najmniejszego problemu. Jak najbardziej jest to możliwe tylko musisz pamiętać by we wniosku zaznaczyć, iż był on wypełniany przez inną osobę. To pytanie jest gdzieś na końcu jak dobrze pamiętam.

    Pozdrawiam
    Szymon

     
 2. radek

  21 maj 2013 o 16:42

  mam pytanie chce jechac na tydzien do seattle na szkolenie i jednoczesnie odwiedzic kolege który tam mieszka i zastanawiam sie czy wiza turystyczna czy biznesowa jest dla mnie odpowiednia… z góry dziekuje za odpowiedz

   
  • Szymon

   Simi

   23 maj 2013 o 12:46

   Cześć Radek,

   Wszystko zależy jakiego rodzaju kurs będziesz odbywać. Generalnie żadna szkoła nie jest w stanie Ci odmówić nauki na podstawie wizy turystycznej, mówię tutaj o szkolnictwie podstawowym i średnim jak również o różnego rodzaju kursach językowych. Z tego co się orientowałem to również chcąc odbyć podstawowe szkolenia na pilota w USA można to zrobić na podstawie wizy turystycznej. Również jeżeli jest to szkolenie wewnętrzne jednego z oddziałów Twojej firmy w formie wyjazdu służbowego to potrzebna jest Ci tylko wiza dla osób wyjeżdżających służbowo B1/B2. Jednakże niektóre organy i placówki wymagają wizy studenckiej M-1, wcześniej jednak musisz uzyskać tzw. zaproszenie od szkoły w postaci dokumentu I-20, opłacić SEVIS i z tym kompletem dokumentów udać się po wizę. Tak więc radzę Ci najpierw dowiedzieć się bezpośrednio w placówce, w której będziesz odbywał szkolenie jakie wymogi są stawiane.

    
 3. Natalia

  31 maj 2013 o 15:46

  hej własnie skonczyłam wypełniac wniosek o wize turystyczna teraz interesuje mnie dalszy ciąg wydarzen z ktorym przyjdzie mi sie zmierzyc
  mam pytanie co do druczku TNT nic nie drukowałam takiego. Czy to otrzymam w ambasadzie?
  i jak wyglada płatnosc w banku pocztowym co mam dokładnie tam podac
  z góry dziekuje za odpowiedz

   
  • Szymon

   Simi

   2 czerwiec 2013 o 02:24

   Cześć Natalia,

   Jednym z kroków podczas wypełniania danych na stronie (https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Poland&language=pl) jest opcja – “Proszę określić dostawę dokumentów”. Należy tam wybrać placówkę TNT, z której odbierzesz paszport z wizą. Z tego co się orientuję to do godz. 23:59 w dniu kiedy otrzymało się wizę można jeszcze zmienić lokalizację odbioru. Pod poniższym linkiem znajdują się natomiast wszystkie dostępne punkty TNT – http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-loc-passportcollection.asp. Równiez jak dobrze mi wiadomo wszystko odbywa się elektronicznie więc nie trzeba drukować żadnych druczków, paszport z wizą zostanie odesłany do wybranej przez ciebie placówki. Natomiast jeżeli chodzi o opłatę wizową to można ją wnieść w gotówce w dowolnym oddziale Banku Pocztowego w Polsce. Zanim jednak udasz się do Banku Pocztowego musisz wydrukować bankowy druk opłaty wizowej, który jest dostępny u dołu strony – http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp#cash. Jeżeli aplikujesz o wizę turystyczną to musisz wydrukować Bankowy druk opłaty na kwotę 160$ czyli http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/Fee160.pdf. Po dokonaniu opłaty musisz zachować pokwitowanie wystawione przez Bank Pocztowy, ponieważ nie ma możliwości wydania duplikatu. Bez tego pokwitowania nie ma możliwości wyznaczenia spotkania wizowego, gdyż ten numer należy wprowadzić w kolejnym kroku rejestracji wizowej.

    
   • Natalia

    2 czerwiec 2013 o 20:44

    a teraz to mnie zagiąłes….z wypełniania wniosku nie pamietam nic o zaznaczeniu TNT i co teraz;O da sie to jeszcze jakos odhaczyc w konsulacie?

     
 4. klaudia

  4 czerwiec 2013 o 18:25

  Czy konieczne jest pozostawienie paszportu w dzień rozmowy w wypadku przyznania wizy ? Niestety tak się złożyło , że inny wyjazd mam planowany na dzień później

   
  • Szymon

   Simi

   16 czerwiec 2013 o 12:46

   Cześć Klaudia,

   Tak, jeżeli konsul przyzna Ci wizę Twój paszport będzie musiał zostać w konsulacie lub ambasadzie i do kilku dni będziesz go mogła odebrać we wskazanym przez Ciebie punkcie TNT.

    
 5. misha

  30 wrzesień 2013 o 06:03

  Od paru lat mieszkam w Anglii ..mam polskie obywatelstwo i polski paszport…gdzie powiinam zlozyc wniosek o wize turystyczna ? czy moge to zrobic w UK ?
  pozdrwaiam

   
 6. Natalia

  7 październik 2013 o 14:22

  Jestem właśnie na etapie wypełniania wizy. W przyszłe wakacje planuję objazdówkę po USA (dwa miesiące). Jestem na etapie wstępnych przygotowań, ale oczywiście najpierw wiza. Jest tam pytanie o miejsca w jakich będę się zatrzymywać, łącznie z adresem. Czy jest bardzo istotne jakie miejsca wybiorę, tzn czy może to być obojętnie jaki motel na trasie, czy camping nad San Francisco? Bo jak na razie zupełnie nie mam pojęcia gdzie będę najdłużej przebywać. Czy konsul może mieć względem tego jakieś obiekcje?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

   
  • Szymon

   Simi

   21 listopad 2013 o 09:01

   Cześć Natalia,

   Odpowiem Ci tak – moi znajomi jak byli na rozmowie u konsula po prostu powiedzieli, iż będą się przemieszczać po stanach i przebywać w kilku lokalizacjach. Na samym wniosku powiedziałem im żeby wpisali adres pierwszego naszego hotelu czyli z San Francisco. Nie było żadnych problemów. Powodzenia ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 7. xxx

  20 listopad 2013 o 10:34

  Witam.Mam pytanie: Podczas robienia paszportu okazało się,że komputer nie widzi moich odcisków palców w lewej ręce-ręka ta jest bezwładna,była sparaliżowana.Nie wiem czy w prawej mam. Czy to oznacza,że nie moge ubiegać sie o wize czy powinnam mieć jakies zaswiadczenie od lekarza?

   
  • Szymon

   Simi

   26 listopad 2013 o 14:12

   Cześć xxx,

   Po konsultacji z ambasadą w Warszawie uzyskałem informacje, iż w niektórych przypadkach można odstąpić od procedury skanowania linii papilarnych. W czasie rozmowy wizowej konsul zastosuje odpowiednie procedury. Tak więc nie trzeba brać ze sobą zaświadczenia lekarskiego.

    
   • asd123

    30 listopad 2013 o 08:28

    hej. na w 6.12 mam umowione spotkanie w krakowie. ide po wize turystyczna . tylko jest taki myk.. moja mama i siostra juz od ok 3 lat maja zielona karte. mieszkaja w stanach. i mama jak skladala sobie podanie o zielona karte zlozyla i dla mnie. i w juz od trzech lat moja sprawa zakonczyla sie pomyslnie w usa i do tej pory czekam na dokumenty w polsce. i narazie nic nie przyszlo. mam kilka skanow dokumentow ktore to potwierdzaja. i nie wiem czy mowic wprost ze chce zalatwic ta sprawe w usa. jestem studentem i mam stala prace.

     
    • Szymon

     Simi

     2 grudzień 2013 o 17:58

     Cześć asd123,

     Ja na Twoim miejscu niczego bym nie ukrywał. Ja zawsze doradzam by za bardzo nie wychylać się z odpowiedziami i nie zalewać konsula zawiłymi opowieściami. Najlepiej jest odpowiadać konkretnie na zadawane pytanie. Czyli jeżeli zapyta po co jedziesz do USA, to ja bym odpowiedział, że jadę by zobaczyć się z rodziną. Dopiero w momencie jak zacznie zadawać bardziej szczegółowe pytania typu: Co zamierzasz robić podczas pobytu? Wtedy rozwinąłbym, iż chcę dopełnić na miejscu wszelkich formalności związanych z zieloną kartą.

     Tak na marginesie mówiąc, moja mama jak załatwiała sobie zieloną kartę to wszystkie dokumenty dostawała pocztą do Polski natomiast jak już przyznali Jej zielona kartę musiała i tak na wizie turystycznej polecieć do USA i na pierwszym przejściu granicznym, w Jej przypadku było to lotnisko JFK dopełniła wszelkich formalności. Trwało to ponad godzinę i nigdzie nie musiała jeździć.

      
 8. Łukasz

  26 listopad 2013 o 18:06

  Mam pytanie odnośnie zdjęcia. Czy jeśli dodaje je do formularza DS-160 to czy wymaga się ode mnie, bym przyniósł je także w formie papierowej na spotkanie w ambasadzie?

   
  • Szymon

   Simi

   2 grudzień 2013 o 17:46

   Cześć Łukasz,

   Zdjęcie należy jedynie dołączyć cyfrowo do elektronicznego formularza DS-160. Gdyby jednak system nie przyjął zdjęcia, należy przynieść na rozmowę z konsulem wydrukowane zdjęcie (wymiary 5 cm x 5 cm), które spełnia poniższe wymogi:
   - powinno być aktualne, czyli zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
   - musi być kolorowe
   - tło białe lub inne jasne, jednolite
   - twarz na zdjęciu musi mierzyć około 3 cm od czubka głowy do podbródka
   - wzrok i twarz musza być skierowane prosto w obiektyw aparatu
   uszy widoczne
   - nie można fotografować się w ciemnych okularach
   - nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba, że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna

   Przedstawienie zdjęcia, które nie spełnia tych wymogów może spowodować opóźnienie w procesie wizowym.

    
 9. zbyszek

  13 grudzień 2013 o 12:09

  Mam wypełniony wniosek na wizę turystyczną Ds-160, umówione i opłacone spotkanie z konsulem.Jakie inne dokumenty powinienem zabrać na spotkanie z konsulem,dowiedziałem się ,że konieczne jest wydrukowane na papierze kolorowe zdjęcie o wym 5 x 5 cm, czy takie jak na wniosku DS-160 ile sztuk?. Następnie wyciąg z konta bankowego z 3 m-cy, aktualny i stary paszport, zaświadczenie o zatrudnieniu w zakładzie pracy.Proszę o odpowiedź gdy coś jeszcze pominąłem to proszę wyszczególnić. Serdecznie z góry dziękuję.

   
  • Szymon

   Simi

   17 grudzień 2013 o 16:23

   Cześć Zbyszek,

   Po pierwsze, kto albo skąd uzyskałeś takie informacje?

   Z informacji podanych na stronie ambasady wynika, iż trzeba wziąć ze sobą:
   -wydruk potwierdzający złożenie podania
   -ważny paszport
   -dowód wniesienia opłaty
   -aktualne „zaświadczenie o niekaralności” (dotyczy tylko osób karanych lub aresztowanych)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 10. Lewa

  3 styczeń 2014 o 20:03

  Witam,
  Jestem na etapie umawiania się na spotkanie. Przed rozpoczęciem wyskoczył komunikat żeby wszystkie informacje zapisywać za pomocą alfabetu łacińskiego (A-Z) dikładnie tak, jak w paszporcie. Jednym z punktów jest adres pocztowy i teraz nie wiem co napisać, “Slask” dziwnie brzmi… ;/ w nazwie miejscowośći mam też “ó”… prosze o pomoc :( i jeszcze chetnie bym sie upewniła, czy wpisując w mieście wydania paszportu: “wojewoda slaski” bedzie dobrze? czy jeszcze to zmienić? Pozdrawiam :)

   
  • Szymon

   Simi

   5 styczeń 2014 o 12:59

   Cześć Lewa,

   Nie martw się jak to wygląda, jak pisze żeby nie używać polskich znaków to nie należy używać polskich znaków, czyli jak musisz wpisać Śląsk to napisz Slask itd. Dokładnie tak samo postąp w przypadku organu wydającego paszport. Wpisz – Wojewoda Slaski.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • mareczek

    6 styczeń 2014 o 19:59

    Witam, jestem w trakcie wypelniania wniosku ds 160 i natrafiłem na takie problemy:
    1. pytanie o miejsce gdzie bede? wpisałem pierwszy lepszy hotel z san francisco. Dodam ze wybieram sie na wycieczkę zorganizowaną przez biuro podrózy.
    2.pytanie czy i/lub kogo znam zeby mogli to sprawdzic. nikogo osobiscie ani zadnej organizacji nie znam. nie chce zmyslać, bo nie wiem co z tego wyniknie. nie ma opcji zeby w dwu przypadkach napisac poprostu “NIE DOTYCZY’. Dziekuje z gory za okazaną pomoc. Pozdrawiam

     
    • Szymon

     Simi

     6 styczeń 2014 o 23:09

     Cześć Mareczek,

     Jeżeli chodzi o punkt 1 to wpisz nazwę oraz adres hotelu, w którym się zatrzymasz. Ja zawsze wpisywałem adres pierwszego, zarezerwowanego hotelu w USA. Natomiast z tego co napisałeś w punkcie 2 nie za bardzo rozumiem o co chodzi, ale domyślam się, że w punkcie tym pytają o to czy masz jakiś znajomych lub krewnych w stanach. Jeżeli nie masz to nic nie wpisujesz.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 11. karolina

  7 styczeń 2014 o 19:24

  witam:)wraz z mężem staramy się o wizę turystyczną i w związku z tym mamy kilka pytań…czy w formularzu, który wypełnia mąż gdzie podaje się ukończone szkoły nalezy podać ich nazwy w języku angielskim czy polskim?czy powinnam zaznaczyć typ uczelni?a drugie pytanie to czy podając nr telefonu kontaktowego w Polsce podaje się kod kraju (np. 48 w Polsce) i ptm nr kierunkowy a następnie właściwy numer czy wystarczy sam nr +kierunkowy?A kolejne pytanie: czy w zakładce JAKIMI JĘZYKAMI MÓWISZ wpisywać tylko język polski skoro język angielskim znam tak sobie i nie posługuje się nim biegle?pozdrawiam i z góry dziekuje za odp

   
  • Szymon

   Simi

   7 styczeń 2014 o 22:24

   Cześć Karolina,

   Nazwę szkoły należy podać w języku polskim bez użycia polskich znaków np.: UNIWERSYTET SLASKI. Nie pamiętam żeby na formularzu DS-160 było pole do zaznaczenia typu szkoły, ale jeżeli takie występuje i jest to pole obowiązkowe to należy je uzupełnić. Jeżeli natomiast nie jest to pole obowiązkowe to zaznaczyłbym opcję ‘Nie Dotyczy’/'Does Not Apply’. Jeżeli podajesz numer telefonu to należy wpisać cały numer używając tylko cyfry np.: 48321234567, 48 – nr kierunkowy do Polski, 32 – nr kierunkowy na Śląsk, 1234567 – numer telefonu stacjonarnego. To samo robimy w przypadku numeru telefonu komórkowego. Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie to również nie kojarzę by znajdowało się na wniosku DS-160 pytanie o języki jakimi się porozumiewa osoba składająca wniosek oraz ich poziom. Jeżeli w ogóle nie znasz języka angielskiego to go nie wpisuj, wpisz tylko język polski. Proszę upewnij się, że wypełniasz właściwy wniosek. Wniosek DS-160 jest dostępny na stronie https://ceac.state.gov/genniv/default.aspx. Można wybrać język polski.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 12. majah

  12 styczeń 2014 o 16:45

  mam problem, jestem na etapie wypełniania formularza, zdjęcia mi nie wychodzi. wiem,że mogę je przynieść na rozmowę, ale jak w takiej sytuacji mam przejść do dalszych etapów wypełniania ?????

   
  • Szymon

   Simi

   13 styczeń 2014 o 09:25

   Cześć Majah,

   Zdjęcie mogło zostać odrzucone z wielu powodów: nieodpowiednie proporcje zdjęcia, za mała rozdzielczość zdjęcia, za duży rozmiar pliku, nieodpowiednia wysokość twarzy względem zdjęcia. Czy otrzymałaś jakiś komunikat błędu?

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • majah

    13 styczeń 2014 o 17:18

    w momencie kiedy naciskam klawisz “upload your photo” wyskakuje mi ” invalid operation” i nie da się nic zrobić :( wiesz może jak temu zaradzić? może to być wina komputera? (próbowałam już kilka razy, w różnych dniach) boję się,że przez to nie bd mogła pojechać :(

     
    • Szymon

     Simi

     15 styczeń 2014 o 00:19

     Cześć Majah,

     Jeżeli wyświetlił Ci się poniższy komunikat:

     Server Error in ‘/QotW’ Application.
     Invalid operation. The connection is closed.

     to znaczy, że nie Tobie jedynej nie udało się załadować zdjęcia do formularza. Znalazłem wiele podobnych pytań na przestrzeni ostatnich 2 tygodni. Wystosowałem odpowiednie zapytanie do działu technicznego w Stanach i czekam na odpowiedź. Jak tylko coś będę wiedział więcej to zaraz odpiszę. Wygląda na to, że mają jakiś błąd po stronie serwera.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 13. majah

  15 styczeń 2014 o 12:43

  dziękuje bardzo za zainteresowanie :) to właśnie ten błąd. będę czekała na informacje.

   
  • Szymon

   Simi

   26 styczeń 2014 o 14:31

   Cześć Majah,

   Czy udało Ci się załączyć już zdjęcie do wniosku? Złożyłem ponad tydzień temu zawiadomienie poprzez specjalny formularz, iż ta funkcjonalność przestała działać, lecz nie uzyskałem do tej pory odpowiedzi.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • majah

    26 styczeń 2014 o 18:49

    tak, udało mi się załadować zdjęcie i wysłać wniosek. jeszcze raz dziękuje za pomoc :)

     
 14. rogoz

  26 styczeń 2014 o 08:16

  witam serdecznie ja pisze w sprawie zdjecia chodzi mi o to czy jak mam zrobione zdjecie takie co bylo potrzebne do paszportu to czy moge je zeskanowac sobie i dolaczyc do formularza?i kolejne pytanie to czy zaproszenie tez jest przydatne do pokazania im? oraz jak pracuje na stale to czy zaswiadczenie z pracy tez bedzie mile widziane dla nich?

   
  • Szymon

   Simi

   26 styczeń 2014 o 14:28

   Cześć Rogoz,

   Nic się teraz nie skanuje ani nie dołącza do formularza. Formularz jest wypełniany elektronicznie. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza DS-160 należy wydrukować stronę potwierdzająca złożenia podania. Strona ta zawiera dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny podania. Numer ten będzie potrzebny podczas umawiania spotkania. Wydruk potwierdzający złożenie podania należy koniecznie przynieść na rozmowę z konsulem. Zaproszenia od kilku lat są dokumentem wręcz niemile widzianym ze względu na wiele przypadków nieuczciwego ich wystawiania. Również zaświadczenie z pracy nie jest wymaganym dokumentem.
   Możliwe jest przedstawienie dodatkowych dokumentów uzupełniających wniosek. Jednakże konsul może uznać zapoznanie się z nimi za zbyteczne, jeśli w jego przekonaniu nie wniosą one istotnych informacji dla rozpatrzenia sprawy.
   Jeżeli jedziesz tylko na wakacje i potrzebujesz wizę turystyczną, to weź ze sobą tylko paszport ważny jeszcze przez minimum pół roku od daty planowanej podróży, stronę potwierdzająca złożenia podania, dowód wniesienia opłaty oraz posiadane wcześniejsze wizy amerykańskie.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 15. Łukasz

  2 luty 2014 o 11:46

  Witam, chcieli byśmy z żoną jechać na wakacje do USA organizowane z biura podróży czyli ok 3-tyg sierpień 2014. Mam pytanie odnośnie opłacenia wniosku o wizę, czy lepiej to zrobić razem czy oddzielnie? jest jakaś różnica?Jakie są szanse na otrzymanie wizy na taki wyjazd?

   
  • Szymon

   Simi

   4 luty 2014 o 15:17

   Cześć Łukasz,

   Z tego co się orientuję to opłata tyczy się pojedynczego wniosku wizowego więc ja bym wykonał dwie osobne opłaty, tak na pewno będzie bezpieczniej. Jeżeli wycieczka jest organizowana przez biuro podróży to nie powinno być problemów. Niektóre biura podróży na podstawie autoryzacji ze strony Ambasady Amerykańskiej mogą wystosować wniosek o wizę w imieniu swojego klienta i z tego co wiem to mają oni mały odsetek odrzuceń.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Krzysztof

    22 luty 2014 o 17:55

    Nie wiem jaki wybrać odpowiedź w “Proszę wybrać kategorię wizową:”
    Nie ma tam opcji turystyka

     
    • Szymon

     Simi

     23 luty 2014 o 16:23

     Cześć Krzysztof,

     Jeżeli ma to być wiza turystyczna to należy w pierwszym polu ‘Purpose of Trip to the U.S.’ zaznaczyć opcję:

     TEMP. BUSINESS PLEASURE VISITOR (B),

     a następnie w polu ‘Specify’ należy wybrać:

     TOURISM/MEDICAL TREATMENT (B2)

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 16. mimi

  27 luty 2014 o 01:31

  Wypelniajac formularz troche sie spieszylam i w miejscu gdzie powinnam wpisac pesel wpisalam nr paszportu? powinnam jeszcze raz wypelnic wniosek?

   
  • Szymon

   Simi

   27 luty 2014 o 14:59

   Cześć Mimi,

   Jeżeli nie skończyłaś wypełniać wniosku to zawsze możesz edytować wprowadzone wcześniej informacje. Jeżeli natomiast wniosek, który wypełniłaś jest już zamknięty to najlepiej na spokojnie wypełnić nowy wniosek.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • mimi

    27 luty 2014 o 21:31

    Niestety skonczylam i dopiero po wydrukowaniu zauwazylam blad. Dziekuje bardzo za odpowiedz! Pozdrawiam :)

     
    • Monika

     28 luty 2014 o 23:19

     Witam, mam pytanie, jeżeli zrobiłam błąd tak jak użytkowniczka wyżej tylko w innym polu i niestety zapisałam już wniosek to jak mogę go wypełnić jeszcze raz? Próbowałam, ale dane się nie zmieniły i kompletnie nie wiem co teraz robić..

      
     • Szymon

      Simi

      1 marzec 2014 o 10:39

      Cześć Monika,

      Do momentu ostatecznego zatwierdzenia wniosku możesz edytować wprowadzone przez siebie informacje. Przedostatni etap wypełniania wniosku ‘REVIEW’ pozwala raz jeszcze przejrzeć wprowadzone przez siebie dane by w ostatnim etapie ‘SIGN’ móc je ostatecznie zatwierdzić. Jeżeli zatwierdziłaś już wniosek, a jednak pojawiły się jakieś błędy, to należy wypełnić kolejny wniosek. Musisz wrócić do strony głównej https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx, wybrać państwo – w Twoim przypadku zapewne POLSKA – i kliknąć opcję ‘START AN APPLICATION’. Powinien się wyświetlić zupełnie nowy, pusty formularz z również nowo nadanym numerem identyfikacyjnym.

      Pozdrawiam
      Szymon

       
 17. Piotrek

  4 marzec 2014 o 22:00

  Witam,
  Podczas wypełniania wniosku przez przypadek wpisałem złą datę urodzenia. Następnie dokonałem opłaty i umówiłem się na spotkanie. Po umówieniu zorientowałem się, że daty urodzenia się nie zgadzają. Na starym wniosku zmieniłem id na nowe i teraz moje pytanie:

  Mam zaplanowaną wizytę na stary numer id i chciałbym ją anulować. Ile czasu ma się na anulowanie spotkania przed wyznaczonym terminem tak, aby opłata wizowa nie przepadła? Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   4 marzec 2014 o 22:39

   Cześć Piotrek,

   Skoro jesteś już umówiony na spotkanie, to znaczy, że przypisałeś opłatę wizową do odpowiedniego wniosku DS-160 pod tym adresem https://cgifederal.secure.force.com/?language=Polish&country=Poland

   Możesz zmienić termin spotkania wizowego, lecz najpierw należy usunąć poprzednie. Można tego dokonać pod tym linkiem:
   https://cgifederal.secure.force.com/appointmentcancellation

   Będziesz miał wtedy możliwość wyznaczenia nowego terminu spotkania z konsulem. Być może wtedy również będziesz mógł wprowadzić nowy numer wniosku wizowego DS-160. Napisałem może, gdyż nigdy wcześniej tego nie robiłem, a w internecie nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Z tego co się orientuję cała procedura jest tak skonstruowana, by wykorzystać takie właśnie błędy, tylko po to by osoba musiała po raz kolejny wnieść opłatę wizową. Na mojej stronie umieściłem informację by bardzo dokładnie weryfikować każde dane wprowadzone do wniosku i nie tylko, gdyż błędnie wprowadzone mogą niestety skutkować przymusem ponownego wniesienia opłaty wizowej.

   Jeżeli chcesz to mogę wysłać maila do ambasady z zapytaniem jak w takim przypadku należy postąpić. Jeżeli natomiast chciałbyś osobiście skontaktować z ambasadą to podaję tutaj adres email, na który należy się kontaktować: support-poland@ustraveldocs.com.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Aga

    6 marzec 2014 o 20:54

    Witam.
    Wczoraj wypełniałam wniosek. umówiłam już wizytę.
    Dzisiaj zorientowałam się, że mam źle wypełniony wniosek, więc wypełniłam nowy.
    nowy numer ID wpisałam w miejsce starego nr ID.
    i na potwierdzeniu umówienia spotkania jest nowy numer.
    Mam nadzieję, że tak jest dobrze?

     
    • Szymon

     Simi

     6 marzec 2014 o 21:56

     Cześć Aga,

     Jeżeli na potwierdzeniu umówienia spotkania znajduje się numer wniosku, który jest prawidłowo wypełniony to wszystko jest w porządku.

     Pozdrawiam ;)

      
 18. Petey

  12 marzec 2014 o 22:58

  Czesc Szymon, jestem pod wrazeniem jesli chodzi o Twoje odpowiedzi…
  Mam nadzieje ze bedziesz w stanie odpowiedziec na moje pytanie – jestem w UK od 8 lat i zamierzam starac sie o wize w Belfascie. O ile ja nie bede mial problemow z porozumiewaniem sie z urzednikami, moj wujek, ktory tez jest w UK od pewnego czasu – nie wlada zbyt dobrze angielskim.
  Czy bedzie w mogl skorzystac z mojej pomocy podczas rozmowy? Czy bedzie potrzebny tlumacz?
  Dzieki!!

   
  • Szymon

   Simi

   13 marzec 2014 o 21:58

   Cześć Petey,

   Z tego co wyczytałem na jednej ze stron Konsulatu w Belfaście (http://belfast.usconsulate.gov/the-interview.html) wynika, iż można przyjść na rozmowę z tłumaczem. Poniżej zamieszczam fragment, który na to wskazuje:

   “Only applicants with a scheduled appointment will be admitted to the Consulate. The exception being children under the age of 18 accompanied by a parent, translators and assistants for the disabled.”

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 19. ANNETTE

  16 marzec 2014 o 05:40

  Hi Simi! :)
  Moja bratanica jest w trakcie wypelniania podania wizowego. Zapraszam ja do USA na dwu tygodniowe wakacje, jestem obywatelka USA. Bratanica w zeszlym roku przeprowadzila sie tymczasowo do Irlandi. Rozmowe planuje przejsc w Krakowie. pytanie nr 1. czy powinna wpisac adres polski czy irlandzki ? 2. Co to jest numer identyfikacyjny i czy taki wogole posiada? 3. Co wybrac w purpose of trip to the US? a nastepnie w ‘specify’ ? 4. Jaka opcje wybrac w relationship jej i moj jesli nie ma opcji relatives ? 5. Wysokosc dochodu-(pracuje w Irlandi) przeliczyc na zl ? 6. Jej status: jest zareczona , czy wybrac other i wpisac ponizej engaged ? 7. Bratanica jest przeze mnie sponsorowana, czy mam mozliwosc zaplacic online karta kredytowa oplate wizowa? Z gory bardzo dziekuje, wiem, ze duzo pytan … myslalam ze formularz bedzie troche prostszy. Pozdrawiam :)

   
  • Szymon

   Simi

   16 marzec 2014 o 23:40

   Cześć Annette,

   Odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie zakładam, że chodzi Ci o sekcje pod tytułem “Home address”, tak więc Twoja bratanica powinna podać adres aktualnego zamieszkania. Jeżeli jest to Irlandia to niech wpisze adres z Irlandii. Jeżeli natomiast jest tam tylko chwilowo i w niedługim okresie ma zamiar wrócić do Polski to ja nie mieszałbym i podałbym polski adres. W kolejnym punkcie pytasz o Numer Identyfikacyjny, tak więc w skrócie w przypadku Polski jest to numer PESEL. Odpowiedzi na pytanie numer 3 to: Purpose of the Trip to the U.S.: TEMP. BUSINESS PLEASURE VISITOR (B) oraz Specify: TOURISM/MEDICAL TREATMENT (B2). Sprawdziłem również listę dostępnych opcji dla pytania “Relationship to You” i pierwszą opcją z góry jest RELATIVE, którą należy wybrać w Waszym przypadku. Jeżeli chodzi o dochód to niech zrobi dokładnie tak jak zasugerowałaś, to znaczy niech przeliczy w zaokrągleniu na polskie złotówki. W Marital status niech wybierze opcję SINGLE, ponieważ zaręczyny nie zmieniają stanu cywilnego. Niestety nie ma możliwości zapłaty za wniosek wizowy przy pomocy karty kredytowej. Opłaty wizowej można dokonać tylko i wyłącznie w Banku Pocztowym płacąc osobiście gotówką. Mam nadzieję, że pomogłem ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • ANNETTE

    17 marzec 2014 o 04:07

    Dzieki Szymon :) oczywiscie, ze pomogles :) wdzieczna jestem :)
    Powiedz mi czy ona powinna do dochodu doliczyc benefits jakie dostaje na dziecko?
    Pisales powyzej ze zaproszenia sa “nie mile” widziane, czyli radzisz bym dala sobie spokuj z wysylaniem takiego formularza? Wiem, ze sa nie wymagane…ale ponoc zdaza sie, ze czasami prosza by pokazac. ???
    Piszesz rowniez by miec ze soba na rozmowie tylko i wylacznie te dokumenty ktore sa na liscie…. A wiec wnioskuje,ze wyciagi bankowe, akty wlasnosci, dowody dochodow itd sa nie przydatne i ubiegajacy sie o wize nie bedzie o to poproszony? Pytam, bo ludzie przerozne rzeczy mowia i wypisuja na blogach, a ja sie nie orientuje, zapraszam do siebie kogos po raz pierwszy …
    Pozdrawiam :)

     
 20. julka

  26 marzec 2014 o 18:55

  Hej, mam takie pytanie, przez przypadek umówiłam sie na spotkanie, a nie wypełniłam formularza DS-160. Co mam teraz zrobić? Uzupełnić normalnie wniosek? czy jest jakas możliwośc zeby anulowac spotkanie i zaczać od poczatku wszystko po kolei? Bardzo proszę o pomoc.

   
  • Szymon

   Simi

   27 marzec 2014 o 22:46

   Cześć Julka,

   W jaki sposób umówiłaś się na spotkanie? Z tego co mi wiadomo to jedyną możliwością umówienia się na spotkanie z konsulem jest potwierdzenie wpłaty na stronie http://portal.ustraveldocs.com/?language=Polish&country=Poland. Żeby jednak przejść pomyślnie całą procedurę wyboru dnia spotkania należy wypełnić pole o nazwie “Numer potwierdzenia DS160″, które jest polem obowiązkowym. Jak więc udało Ci się umówić na spotkanie skoro nie miałaś wypełnionego wniosku DS-160? Podaj mi proszę bardziej szczegółowe informacje, muszę wiedzieć przy pomocy jakiej strony zapisałaś się na spotkanie i co do tej pory załatwiłaś, wypełniłaś.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 21. an1

  27 marzec 2014 o 22:31

  Witam
  Mam pytanie. Wypełniłam wniosek DS-160, wysłałam, jest poprawny. Kłopot w tym, że nie byłam w stanie wydrukować pierwszej strony wniosku, z uwagi na kłopoty ze sprzętem. Nie wiem jednak jak obecnie wrócić do wniosku, by wydrukować tą pierwszą stronę – czy jest taka możliwość (znając nr ID)? Wykonałam również opłatę wizową z tymże numerem ID – brak mi tylko, jak wspomniałam pierwszej strony wniosku
  będę wdzięczna za odpowiedź ania

   
  • Szymon

   Simi

   27 marzec 2014 o 22:55

   Cześc Aniu,

   Już tłumaczę. Wejdź proszę na stronę https://ceac.state.gov/genniv/, tam następnie wybierz opcję ‘RETRIEVE AN APPLICATION’ i w polu o nazwie ‘Your Application ID is’ wprowadź numer Twojego wniosku DS-160. W celu weryfikacji tożsamości będziesz musiała wprowadzić w odpowiednie pola 5 pierwszych liter swojego nazwiska, datę urodzenia oraz nazwisko panieńskie Twojej mamy. Jeżeli już wprowadzisz poprawnie wcześniej wspomniane dane, będziesz mogła wybrać pomiędzy wyświetleniem strony potwierdzającej lub utworzeniem nowego wniosku od początku. Wybierasz oczywiście tę pierwszą opcję czyli ‘View Confirmation Page’. Wyświetli Ci się następnie strona potwierdzająca, na której znajdziesz przycisk z napisem ‘Print confirmation’. Naciskasz i gotowe ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • an1

    27 marzec 2014 o 22:58

    wielkie dzięki Szymon pozdrawiam ania

     
 22. natalia

  29 marzec 2014 o 18:29

  Witaj! mam pytanie odnosnie wnioskow wizowych wyslalam trzy wnioski bo mialam bledy ale teraz sie boje i nie wiem co zrobic podalam ID tego ostatniego wlasciwego czy konsul bedzie mogl sprawdzic i porownac moje poprzednie blednie wypelnione wnioski z tym własciwym ktorego Id podalam? czy bedzie mogla sprawdzic ile razy wyslalam i wpelnialam wnioski i porownac je?

   
  • Szymon

   Simi

   31 marzec 2014 o 12:24

   Cześć Natalia,

   Niestety nie orientuję się jak skonstruowany jest system i czy konsulowie mają wgląd we wszystkie wypełnione formularze. Nawet jeżeli tak to nie wydaje mi się, że będzie to sprawiało jakiś problem. W końcu każdy może się przecież pomylić i przez przypadek wpisać niepoprawne dane. Ja osobiście niczym bym się nie przejmował.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 23. Agata

  1 kwiecień 2014 o 21:44

  Hej,

  Chciałabym zmienić punkt odbioru TNT paszportu z wizą po dzisiejszej rozmowie z konsulem i mam może trochę głupi problem. Niestety na stronie: https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister po zalogowaniu się, nie mogę znaleźć tej opcji: w żadnej zakładce w moim profilu. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

   
 24. inka

  4 kwiecień 2014 o 00:25

  Witam,chcialabym zwiedzic Stany na wlasna reke, ale nie pracuje, wyjazd sponsoruje maz. Czy lepiej wykupic wycieczke w biurze podrozy by byc bardziej pewna otrzymania wizy turystycznej ?
  Dziekuje za odpowiedz.

   
  • Szymon

   Simi

   4 kwiecień 2014 o 10:23

   Cześć Inka,

   Wydaje mi się, że jedyną różnicą jest fakt, iż niektóre biura podróży mogą za Ciebie wypełnić wszelkie dokumenty i dopełnić formalności. Pytanie na jak długo otrzymasz wizę. Ja osobiście nie znam osoby, która załatwiała wizę poprzez biuro podróży wykupując tym samym wycieczkę, więc nie wiem jak wygląda procedura. Na 100% wycieczka załatwiana poprzez biuro podróży będzie dużo droższa. Z doświadczenia wiem, że może być to nawet różnica około 5000 PLN wzwyż. Jeżeli w Twoim przypadku kasa nie gra roli to skorzystałbym z biura (oni wszystko załatwią za Ciebie), natomiast jeżeli wolisz wybrać tańszą opcję, to trzeba samemu wszystko dopiąć. Jeżeli nie masz nic na sumieniu i nie jedziesz w celach zarobkowych to nie masz się o co martwić. Konsulowie to bardzo mili ludzie, którzy nie gryzą ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 25. Andrzej

  6 kwiecień 2014 o 21:47

  Cześć

  planuję wyjazd do USA w tym roku, prawdopodobnie w sierpniu lub wrześniu, na 2-3 tygodnie. Czysto turystyczny, planuję polecieć do NY, zostać tam parę dni i pozwiedzać co się da, a potem przelecieć do SF w tym samym celu i stamtąd z powrotem do Polski. Prawdopodobnie będę leciał sam, wszystko załatwiane na własną rękę.
  Niczego jeszcze nie załatwiłem (hotele/hostele, loty), gdyż pomyślałem, że lepiej jest wpierw uzyskać wizę (Warszawa) a takimi rzeczami zajmować się później.

  I teraz pytanie jak się do tego zabrać, mam dwie podstawowe wątpliwości:
  1. jeśli nie mam jeszcze załatwionego żadnego miejsca w hotelu/hostelu, gdyż nie wiem dokładnie kiedy polecę i nie chcę jeszcze, to jak opisać miejsce pobytu? Czy wystarczy podać np. jakiś hotel w NY który mam na oku?
  2. czy osoby lecące samotnie nie są traktowane podejrzanie?

   
  • Szymon

   Simi

   7 kwiecień 2014 o 12:50

   Cześć Andrzej,

   Jeżeli nie masz jeszcze zarezerwowanego hotelu to wybierz sobie jakiś przykładowy hotel i wpisz we wniosku jego nazwę oraz adres. My również nie wiedzieliśmy gdzie dokładnie będziemy spali i jak się później okazało to co wpisane było na wniosku nie pokryło się z prawdą, gdyż znaleźliśmy tańszy hotel. Poza tym dziwne jest określenie jednego miejsca w przypadku gdy ma się zamiar podróżować i zmieniać hotele co kilka dni. Odpowiadając na Twoje drugie pytanie, to ja wiele razy leciałem do USA samotnie i nigdy się nikt nie czepiał, w końcu mam do tego prawo i nic nie powinno być w tym dziwnego ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Andrzej

    7 kwiecień 2014 o 18:58

    Dziękuję za odpowiedź Szymon.
    Jedna rzecz – co masz na myśli pisząc, że “dziwne jest określenie jednego miejsca w przypadku gdy ma się zamiar podróżować i zmieniać hotele co kilka dni”?
    Oczywiście – rozumiem, że to trochę dziwne, ale czy w takim razie lepszym rozwiązaniem jest wpisanie tylko tego pierwszego, “startowego hotelu”, czy lepiej Twoim zdaniem powpisywać kilka nazw hoteli w różnych miastach? Szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy w tym formularzu jest taka możliwość.
    dzięki jeszcze raz
    pozdrawiam
    Andrzej

     
    • Szymon

     Simi

     8 kwiecień 2014 o 16:00

     Cześć Andrzej,

     Chodziło mi właśnie o to, że we wniosku można wpisać tylko jeden adres pobytu w USA więc jeżeli ktoś rezerwuje po kilka, kilkanaście hoteli tak naprawdę może wpisać adres dowolnego hotelu. Ja zawszę wpisuję adres pierwszego zarezerwowanego hotelu.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 26. Andrzej

  19 kwiecień 2014 o 00:45

  Ok, zacząłem wypełniać wniosek.
  Może to głupie pytanie, ale o co chodzi w kolumnie “Full Name in Native Alphabet”?
  To chodzi o osoby z państw, które posługują się innym niż łaciński alfabetem, więc należy po prostu zaznaczyć “nie dotyczy”, prawda?

   
  • Szymon

   Simi

   20 kwiecień 2014 o 00:01

   Cześć Andrzej,

   Pole ‘Full Name in Native Alphabet’ pozwala Ci na wpisanie swojego nazwiska w ojczystym alfabecie. Ja jednak zawsze zaznaczam ‘Does not apply’ i po kłopocie. To znaczy jeżeli masz na nazwisko np. Żołnierzyk to w polu ‘SURNAME’ wpiszesz ‘ZOLNIERZYK’ natomiast w polu ‘Full Name in Native Alphabet’ możesz wpisać swoje nazwisko używając polskich wszystkich dostępnych polskich znaków.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Andrzej

    20 kwiecień 2014 o 08:52

    Dzięki Szymon. Akurat w moim nazwisku nie ma typowo polskich znaków, więc mogę to spokojnie pominąć.

     
 27. monika

  30 kwiecień 2014 o 12:37

  Witam , ubiegam się o wizę turystyczną, mam chyba problem z czytaniem ze zrozumieniem i juz panikuje . Dokonałam opłaty ,ale przez przelew internetowy, potrzebuję numeru potwierdzającego, czy taki numer dostałam?

   
 28. Stardust

  1 maj 2014 o 23:47

  Po umówieniu się już na spotkanie otrzymałem informację, żeby “zabrać ze sobą następujące wymagane dokumenty: (…) zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy”. Zastanawiam się, czy chodzi o wersję elektroniczną przyniesioną na nośniku typu płyta albo USB, czy może jednak o wersję papierową. Byłbym wdzięczny, gdybyś rozwiał moje wątpliwości.
  Pozdrawiam
  Stardust

   
  • Szymon

   Simi

   3 maj 2014 o 19:28

   Cześć Stardust,

   Nie wiem skąd otrzymałeś informację, iż należy przynieść zdjęcie lecz na oficjalnej stronie ambasady wśród wymaganych dokumentów nie ma wzmianki o zdjęciu. W ciągu kilku ostatnich lat kilkoro moich znajomych składało wnioski o wizę i zdjęcie nigdy nie było wymagane. Wystarczyła wcześniej wrzucona do systemu podczas wypełniania wniosku wersja elektroniczna. Tutaj w razie czego masz link do strony z wymaganymi dokumentami: http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne/wymagane-dokumenty.html

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Stardust

    5 maj 2014 o 23:18

    Taka informacja jest zawarta wprost w pliku PDF (zatytułowanym “AppointmentConfirmation”), który otrzymałem z ambasady już po opłaceniu spotkania i ustaleniu daty spotkania z konsulem. Cytuję:
    “Przypominamy, aby zabrać ze sobą następujące wymagane dokumenty:
    - wydruk potwierdzenia daty umówionej rozmowy,
    - wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
    - zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
    - ważny paszport i poprzednie paszporty oraz
    - dodatkowe dokumenty zgodne z kategorią wizową”.
    Pozdrawiam

     
 29. Ola

  2 maj 2014 o 21:26

  Witam mam problem odnośnie ustalenia terminu rozmowy z konsulem. Wypelnilam wszystkie wnioski dokonalam wplaty wizowej pojawilmi sie numer potwierdzajacy wplate a ja dalej nie wiem gdzie mam sprawdzic jak ustalić termin rozmowy. Porszę o pomoc :)

   
 30. Stardust

  3 maj 2014 o 16:48

  Dlaczego moje pytanie zostało usunięte?

   
  • Szymon

   Simi

   3 maj 2014 o 19:33

   Cześć Stardust,

   Twoje pytanie nie zostało usunięte, tylko nie zostało jeszcze zaakceptowane więc się nie wyświetliło. Niestety jestem akurat na wyprawie i mam ograniczony dostęp do internetu więc staram się odpowiadać w miarę posiadanych możliwości. Twoje pytanie zostało już zaakceptowane i udzieliłem na nie odpowiedzi ;) To jest tak zwana blokada antyspamowa. Muszę zaakceptować pierwszy komentarz danej osoby, tak by kolejne już dodawały się z automatu.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Stardust

    5 maj 2014 o 23:20

    Wyczerpująca odpowiedź nawet na “takie” pytanie. ;)
    Pozdrawiam

     
    • Szymon

     Simi

     6 maj 2014 o 21:09

     Cześć Stardust,

     W marcu moja znajoma była odnowić wizę i osobiście Jej pomagałem ze wszystkimi formalnościami lecz takiego potwierdzenia nie otrzymaliśmy, na spotkanie poszła bez żadnego zdjęcia i wizę dostała. W takiej sytuacji skoro tak napisali to ja bym wydrukował zdjęcie wizowe żeby nie było żadnych niespodzianek.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 31. Jagoda

  7 maj 2014 o 07:44

  Hej jestem w trakcie wypełniania wniosku wizowego i “stanęłam”!! Proszę o pomoc z pytaniem o wybór celu wizyty. Ma być to wyjazd w celach turystycznych. A takiej opcji nie ma… Dasz radę podać mi po angielsku jedną z odpowiedzi?

   
  • Szymon

   Simi

   7 maj 2014 o 21:41

   Cześć Jagoda,

   W poniższym linku jest podobne pytanie oraz odpowiedź: http://www.usatrip.pl/info/wizy/wiza-turystyczna/#comment-2763

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Jagoda

    8 maj 2014 o 13:51

    Udało mi się do tego samej dojść :) ) Ale i tak wielkie dzięki teraz jestem już spokojniejsza! Wypełniam dalej… Super, że służysz pomocą! Na pewno jeszcze się zgłoszę he he! Pozdrawiam!

     
 32. Basia

  15 maj 2014 o 19:30

  Hej, mam 2 problemy: 1. chciałabym powrócić do wniosku ds 160, proszą mnie o podanie pierwszych 5 liter nazwiska, ale moje zawiera tylko 4 i wyskakuje błąd i nie mogę przejść dalej. Co zrobić? 2. chciałabym zapłacić gotówką w banku. gdzie szukać danych do zapłaty?

   
  • Szymon

   Simi

   15 maj 2014 o 21:55

   Cześć Basiu,

   Znalazłem poniższą informację:

   Retrieving an Application if Surname Contains Fewer than Five Characters: You can retrieve your DS-160 submission by entering up to the first five letters of your surname, even if your surname is less than five letters. You must have your Applicant IDs to do so.

   Wynika z niej, iż nazwiska z mniejszą ilością liter niż 5 również powinny zostać zaakceptowane. Spróbuj w takim razie po 4 literze twojego nazwiska dodać dodatkową losową literę. Daj znać czy się udało.

   Odnośnie Twojego drugiego pytania, to musisz utworzyć konto na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html i tam wyświetli się opcja wydruku formularza, z którym powinnaś udać się do punktu Banku Pocztowego.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Basia

    28 maj 2014 o 17:14

    Hej! Dziękuję za pomoc! Okazało się, że po prostu źle wpisywałam ID. Moje ID zawierało ciąg liter więc z rozpędu wpisałam tam literkę “O”, a powinnam była wpisać cyfrę zero. Odnośnie płatności to druczkiem, który powinnam wydrukować jest ta zwyczajna biała strona zatytułowana “Online Banking Funds Transfer & Cash Deposit Instructions
    Internetowy przelew bankowy i wpłaty gotówkowe – Instrukcje” ?

     
    • Basia

     28 maj 2014 o 17:32

     Wpadłam na jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Jeśli cel mojej podróży jest typowo turystyczny, a w polu “Purpose of Travel” mam zaznaczone “BUSINESS/PERSONAL (B1/B2)” to czy to się zgadza czy popełniłam bład?

      
     • Szymon

      Simi

      28 maj 2014 o 20:54

      Cześć Basiu,

      Jak najbardziej jest to poprawna opcja.

      Pozdrawiam
      Szymon

       
    • Szymon

     Simi

     28 maj 2014 o 20:53

     Cześć Basiu,

     Twoje pytanie nie jest dla mnie jednoznaczne. Domyślam się, iż chcesz zapłacić za wniosek używając przelewu bankowego. Podaję więc poniżej odnośnik do strony, pod którą znajdziesz wszystkie instrukcje krok po kroku jak należy postępować w każdym przypadku.

     http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp#options

     Przelewy bankowe znajdują się w 2-gim punkcie: 2. Internetowy przelew bankowy.
     Jakbyś miała więcej wątpliwości to czekam na pytania ;)

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 33. Jagoda

  18 maj 2014 o 16:23

  Witam! Znowu kłopoty :) ) Proszę o pomoc! Co należy wybrać? Chciałam dokonać płatności… a tu znowu same pytania…Krok 3: Proszę wybrać kategorię wizową zgodną z celem Państwa wyjazdu.

  SWT
  Wszyscy inni
  Studenci
  Wizy załogowe

   
  • Szymon

   Simi

   18 maj 2014 o 22:05

   Cześć Jagoda,

   Mnie tez to pytanie zbiło z tropu w momencie jak je kiedyś pierwszy raz zobaczyłem. Tak więc wyjaśniam. Jedyny mało cokolwiek mówiący skrót to SWT czyli Summer Work & Travel, reszta już jest bardziej zrozumiała. Jeżeli zatem wyjeżdżasz do USA na zwykłą wycieczkę wybierasz opcję ‘Wszyscy inni’.
   Mam nadzieję, że pomogłem ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 34. Eliza

  25 maj 2014 o 14:51

  czy jezeli 18 lat ukończę dopiero w sierpniu, to moge w swoim imieniu wypełnić wniosek, czy któryś z rodziców musi?

   
  • Szymon

   Simi

   26 maj 2014 o 22:34

   Cześć Eliza,

   Generalnie to rodzice powinni wypełnić za Ciebie wniosek, gdyż jesteś jeszcze niepełnoletnia. Natomiast nic nie powinno się stać jeżeli wniosek wypełnisz osobiście, gdyż nikt nie jest w stanie zweryfikować kto tak naprawdę go wypełnił. Najważniejsze jest to by wszystkie dane wprowadzone do wniosku odzwierciedlały stan faktyczny i by nie pojawiły się jakiekolwiek błędy. Musisz również pamiętać, iż Twoi rodzice powinni być z Tobą obecni na rozmowie, a w przypadku obecności tylko jednego z rodziców wymagane jest upoważnienie notarialne rodzica nieobecnego lub sądowne oświadczenie, iż pełne prawa rodzicielskie przysługują rodzicowi towarzyszącemu dziecku podczas rozmowy z Konsulem. Musisz również pamiętać, iż jeżeli aplikant ma mniej niż 18 lat, rodzic lub opiekun obecny przy odbiorze paszportu musi okazać swój dokument ze zdjęciem potwierdzony przez państwo oraz kserokopię paszportu osoby nieletniej w celu weryfikacji. Jeśli jest to niemożliwe, należy przynieść akt urodzenia osoby nieletniej lub dokument ze zdjęciem potwierdzony przez państwo.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 35. Daria

  27 maj 2014 o 14:02

  Witam. Mam pytanie. Jutro mam rozmowę z konsulem wiem, ze należy przynieść tez potwierdzenie wniesienia opłaty za wize. Płaciłam przelewem internetowym wiec jedynym potwierdzeniem moze byc wydrukowane przeze mnie potwierdzenie przekazania do realizacji, nie wiem czy to wystarczy ? Ponadto w wydruku o umówieniu spotkania sa dwa kody kreskowe zatytułowane opłata wizowa mrv – ds160 i UID czy to wystarczy jako dowód wpłaty?

   
  • Szymon

   Simi

   27 maj 2014 o 21:48

   Cześć Daria,

   Dowodem wniesienia opłaty w Twoim przypadku jest potwierdzenie przelewu elektronicznego. Ważne jest żebyś miała gdzieś zapisany swój numer CGI, ten który był wpisany w pole “TYTUŁEM” w przelewie. Z doświadczenia powiem tak, wydrukuj wszystkie dokumenty dostępne do druku po zalogowaniu się do profilu pod następującym adresem http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html. Najlepiej mieć przy sobie wszystkie możliwe dokumenty żeby nic Cię nie zaskoczyło podczas rozmowy. Powodzenia jutro.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 36. Ola

  3 czerwiec 2014 o 16:15

  Hej, mam pytanie. Mam złożony wniosek oraz wyznaczony termin spotkania. I niestety, wypadła mi nagła sytuacja i w wybranym dniu nie będę mogła się stawić na rozmowę. Moje pytanie brzmi czy mogę zmienić date spotkania? a jeśli tak, to czy będę musiała jeszcze raz zapłacić za spotkanie?
  Z góry dziękuję za informacje, gdyż nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.

   
 37. Krystian

  7 czerwiec 2014 o 14:00

  Cześć,
  Wybieram się do USA na wakacje w przyszłym roku. 2 tygodnie w NY i 2 w Waszyngtonie.
  Staram się znaleźć jakieś lokum, i stąd moje pytanie. Lepiej jest wynająć jakieś mieszkanie, czy pokój w hotelu?
  I czy wystarczy mi 3500 $ na wydatki tam, bez mieszkania?

   
  • Szymon

   Simi

   8 czerwiec 2014 o 10:16

   Cześć Krystian,

   Wszystko zależy od tego czy lecisz sam czy w więcej osób. Wiadomo, że taniej wyjdzie wynajem mieszkania czy pokoju hotelowego w kilka osób niż w pojedynkę. Tutaj masz stronę, gdzie można znaleźć i wynająć mieszkania http://www.airbnb.com. Natomiast jeżeli chodzi o hotele to polecam serwis http://expedia.com można trafić tam na fajne okazje. Ceny mieszkań i pokoi hotelowych zaczynaja się już od nawet 70$ za noc. To ile zapłacisz za miejsce do spania zależy przede wszystkim od Twoich wymagań, lokalizacji i zasobności portfela. Jednym jest wszystko jedno gdzie będą spali i wybiorą najtańszą opcję kosztem dojazdu do centrum, inni z kolei patrzą na lokalizację i standard miejsca w którym będą nocować i wtedy cena niestety idzie w górę. Wydaje mi się, że w Twoim przypadku wynajem mieszkania będzie korzystniejszy.
   Odpowiadam teraz na drugie pytanie. Znowu wszystko zależy od tego na co masz zamiar wydać pieniądze. Jeżeli to ma być zakup biletów na najbardziej znane atrakcje w obu miastach, komunikację miejską oraz jedzenie w miejscach gdzie wydasz na obiad nie więcej niż 10-15$ to kwota 3500$ jest wystarczająca. Ja z żoną podczas 4-tygodniowej wycieczki wydaliśmy po 2100$ na głowę. Jeżeli natomiast chcesz iść na przedstawienie na Broadway, zakupy na 5th Avenue oraz lot helikopterem nad miastem to radziłbym wziąć ekstra 1000$. Zawsze lepiej mieć więcej niż mniej, najwyżej coś zawsze zostanie ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 38. Marcin

  8 czerwiec 2014 o 14:08

  Witam mam problem z wpisaniem we wniosku ds-160 numeru telefonu osoby, u której zatrzymuje się. Otóż po wpisaniu wyskakuje mi błąd “Please correct all areas in error as indicated below. Once you have finished, click ‘Save’ or ‘Next’ to continue completing your online application form.
  Telephone Number accepts only numbers (0-9).
  Problem w tym że podaje go poprawnie czyli 001 908 xxx xxxx. Próbowałem już różnych konfiguracji i niestety za każdym razem odrzuca mi ;/ Może numer powinien mieć więcej cyfr i jest nieporpawny z tego powodu ??

   
  • Szymon

   Simi

   21 czerwiec 2014 o 09:35

   Cześć Marcin,

   Powiedz mi czy wpisywałeś również spacje pomiędzy poszczególne części numeru?

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 39. Damiannn1987

  22 czerwiec 2014 o 19:08

  Witam
  Mam może i banalny problem lecz nie potrafię Sobie z Nim poradzić.Chcę dokonać opłaty poprzez Bank pocztowy wiem że muszę wydrukować ten wniosek ze strony lecz gdy klikam na niego pokazuje się białe tło (sprawdzane na kilku komputerach), gdy zapiszę na komputerze wtedy coś się pokazuje ale nie wiem czy to to co trzeba wydrukować (u góry tabelka z kwotą, data ważności, nazwą odbiorcy, numerem konta oraz tytułem a poniżej instrukcje dla banku oraz wnioskodawcy) czy to jest prawidłowy wniosek z którym mam iść do banku czy Mi się coś złego wyświetla ?

   
  • Szymon

   Simi

   24 czerwiec 2014 o 02:24

   Cześć Damiannn1987,

   Po tym co piszesz wnioskuję, że wybrałeś właściwe potwierdzenie.

   Tutaj masz przykładowy wzór: Fee160

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Damiannn1987

    24 czerwiec 2014 o 06:43

    Dokładnie o to Mi chodziło, wielkie dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam

     
 40. ann678

  26 czerwiec 2014 o 21:02

  Czesc,mam pytanie juz mam umowione spotkanie i wydrukowane to confirmation ,czy jesli dokonywalam oplaty za wize karta kredytowa i wydrukowalam potwierdzenie zapisu na spotkanie na ktorym na dole jest napisane oplata wizowa i nr ktory to potwierdza to musze miec jeszcze jakieś bankowe potwierdzenie wplaty czy to wystarczy?

   
  • ann678

   26 czerwiec 2014 o 21:27

   Debetowa karta,pomylilam się ;)

    
  • Szymon

   Simi

   26 czerwiec 2014 o 22:20

   Cześć ann678,

   Co prawda na liście wymaganych dokumentów potwierdzenie transakcji się nie znajduje, ale nie zaszkodzi je wydrukować, gdyż można to zrobić w kilka minut przez internet, a zawsze może się w awaryjnej sytuacji przydać.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • ann678

    26 czerwiec 2014 o 22:39

    Dzięki wielkie ! ;)

     
 41. wuvaz

  28 czerwiec 2014 o 22:49

  Witam,
  mam 3 pytanka:
  czy można bez utraty opłaty za wize anulować spotkanie, wypełnić nowy formularz DS-160
  i ponownie umówić się na spotkanie?
  Czy mogę starać się o wize turystyczną jeśli wybrałem
  we wniosku B1?
  Czy przy B1 wymagane są inne dokumenty niż do B2?

  Z góry bardzo dziękuje

   
  • Szymon

   Simi

   1 lipiec 2014 o 15:32

   Cześć wuvaz,

   Z tego co mi wiadomo to można poprawić dane i wysłać nowy wniosek lecz najpierw trzeba skontaktować się telefonicznie z Ambasadą. Wiza B1 jest wizą na pobyt czasowy w celach służbowych natomiast jeżeli wybierasz się w celach turystycznych to odpowiednią wizą jest wiza B2. Można również wybrać wizę łączoną B1/B2. Dla obydwu wiz wymagane są te same dokumenty i procedura ich uzyskania jest identyczna. Jedyne co je różni to cel wizyty, na które są przeznaczone. Nie ma między nimi zbytniej różnicy, ale konsul chce dokładnie przez to wiedzieć czy osoba udaje się do USA w celach biznesowych czy też turystycznych.

   Tutaj masz numer telefoniczny, pod który należy się kontaktować w sprawach wizowych: +48 22 307 1361.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Paulina

    1 lipiec 2014 o 21:20

    Witam! Planuję lecieć do USA z narzeczonym na zaproszenie od jego rodziny. Mam 3 konkretne pytania :) 1.Chcemy umówić się na rozmowę z konsulem razem – w 2 osoby. I tu właśnie pojawiają się wątpliwości.. w którym momencie mam to zaznaczyć? Czy juz podczas dokonania opłaty za wizę mam zapłacić za 2 osoby czy każdy z nas płaci osobno i dopiero na etapie umawiania się na rozmowę wpisujemy jakieś numery potwierdzające? tzn. chodzi mi o to w jaki sposób zaznaczyć podczas umawiania się na rozmowę, że chcę iść na tą rozmowę właśnie z moim narzeczonym, który również wypełni wniosek. Numer jego wniosku się wpisuje czy jeszcze jakoś inaczej?

    2. Zastanawiamy się jeszcze jak zaznaczyć we wniosku stan cywilny, ponieważ jesteśmy zaręczeni. Gdzieś w komentarzu widziałam, że zaręczyn się nie wpisuje bo nie jest to status cywilny ale z drugiej strony nie będzie to głupio wyglądało jak zaznaczymy singiel a pójdziemy na rozmowę w dwójkę jako para?

    3. pytanie odnośnie potwierdzenia opłaty – na stronie dużymi literami podane było, że koniecznie trzeba zapisać numer potwierdzenia opłaty bo inaczej mogą być problemy jeżeli tego nie zrobimy. Czy jak będę robiła przelew internetowy to będzie to numer CGI ? Czy to ten numer jest ważny do zapamiętania? Z gory dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

     
    • Szymon

     Simi

     2 lipiec 2014 o 22:32

     Cześć Paulina,

     Poniżej zamieszczam odpowiedzi na Twoje pytania.

     1. Po pierwsze wypełniając wniosek DS-160 musisz zarówno Ty jak i Twój narzeczony zaznaczyć, iż podróżujecie we dwójkę. Następnie jeżeli chcecie umówić się razem na spotkanie z konsulem to po rozpoczęciu procesu opłaty za wizę na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ w Kroku 6 należy wybrać opcję “Dodaj osobę towarzyszącą”. Jako stopień pokrewieństwa wybierz “Other” i uzupełnij pozostałe pola. Po prawidłowym dodaniu osoby towarzyszącej w Kroku 8 wyświetli się kwota do zapłaty za obydwa wnioski wizowe. W zależności od wyboru formy platności musisz w Kroku 8 wpisać numer potwierdzenia opłaty przy każdej z osób. Tutaj załączam link do tabelki, która w prosty sposób prezentuje jaki numer to numer opłaty w zeleżności od wybranej formy płatności – http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp#schedule. Jak opłata jest już wykonana, a numer opłaty przypisany to można wybrać datę spotkania.

     2.To, że jesteście narzeczonymi nie zmienia faktu, iż formalnie Wasz stan cywilny to Single.

     3. Numerem potwierdzenia opłaty w przypadku przelewu bankowego jest numer CGI. W odpowiedzi do pierwszego pytania jest załączony link z tabelką, która zawiera wszelkie informacje dotyczace numerów opłat.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • Paulina

      3 lipiec 2014 o 09:15

      Dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź! :) Czyli podsumowując z tego co zrozumiałam to narzeczony wypełnia wniosek, ja wypełniam wniosek, następnie przechodzę to uiszczenia opłaty, dodaję osobę towarzyszącą ( narzeczonego), później wyświetla się kwota do zapłaty za 2 wnioski ( niecałe 1000 zł), wpisuję przy każdej osobie numer potwierdzenia opłaty ( CGI) i dalej umawiamy się na spotkanie. Żeby umówić się na spotkanie to trzeba się zalogować na stronie. Czyli rozumiem, że gdy ja będę dokonywała opłaty za 2 osoby to wystarczy, że tylko ja się zaloguję na stronie i umówię 2 osoby na spotkanie. I wtedy potwierdzenie opłaty oraz potwierdzenie umówienia spotkania mamy jedno wspólne. Jeżeli coś napisałam źle to popraw mnie jeszcze proszę :) Serdecznie dziękuję!!

       
 42. Andrzej

  5 lipiec 2014 o 16:20

  Cześć,

  Chciałbym zabrać żonę i syna na wycieczkę do USA. Nie chcę aby była to wycieczka organizowana przez biuro podróży tylko na własną rękę. Zastanawiam się tylko czy jest sens ryzykować i płacić 3×160$ za rozpatrzenie wniosku, jeżeli np. nie otrzymamy wizy to ok 1500zł pójdzie na marne. Nie jest to dla mnie majątek, ale nie chciałbym wydawać pieniędzy w błoto. Stąd moje pytanie jak często zdarza się że konsul odmawia wydania wizy? Wiem, że jest to pytanie tendencyjne i nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Ale może pomoże mi podjąć decyzję czy warto.

  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   6 lipiec 2014 o 12:14

   Cześć Andrzej,

   Jeżeli jedziecie tam w celach tylko i wyłącznie turystycznych to raczej nie macie się czego obawiać. Zawsze powtarzam żeby być przede wszystkim na rozmowie szczerym i niczego się nie obawiać oraz wyjść z założenia “Nie dostanę wizy? Trudno, ich strata.” ;)

   Podczas rozmowy najlepiej unikać podawania dodatkowych informacji i rozwlekania się z wypowiedziami. Należy krótko i zwięźle odpowiadać na zadawane przez konsula pytania. Oni są dobrymi psychologami i wiedzą jakie pytania zadać by wyciągnąć z kogoś czy tak czasem czegoś nie ukrywa.

   Osobiście nie znam osób, którym odmówionoby wizy turystycznej.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Andrzej

    6 lipiec 2014 o 13:51

    Dzięki za szczerą odpowiedź.
    Pozdrawiam!

     
 43. Paulina

  9 lipiec 2014 o 10:02

  Witam ponownie. Czy na rozmowę z konsulem trzeba przynieść tylko potwierdzenie wypełnienia wniosku czy trzeba drukować cały wniosek ? Z góry dziękuję za odpowiedź

   
  • Szymon

   Simi

   11 lipiec 2014 o 10:02

   Cześć Paulina,

   Na rozmowę należy przynieść potwierdzenie wypełnienia wniosku z kodem kreskowym.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 44. artu

  11 lipiec 2014 o 23:34

  Witam
  mam taki problem: wypełniłem ds-160, wydrukowałem potwierdzenie. Teraz chce dokonać płatności i umówić się na wizytę, jednak gdy wypełniam formularz na swoim koncie i wpisuję numer potwierdzenia ds160 wyskakuje mi taki komunikat:
  “The DS-160 confirmation number must be in the format of AA followed by 8 characters.”
  Już próbowałem chyba wszelkich możliwych możliwości. Wpisuję 8 znaków po literkach AA.

   
  • Szymon

   Simi

   12 lipiec 2014 o 12:35

   Cześć artu,

   Sprawdź czy na przykład nie ma nigdzie spacji czy też zamiast 0 (zero) wpisujesz duże O lub odwrotnie.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • artu

    12 lipiec 2014 o 16:43

    Dzięki Szymonie za odpowiedź.

    Spacji dodatkowych nie ma, zero na O też nie zamieniłem, zresztą na potwierdzeniu zero jest pisane z taką kreską w środku więc nie sposób pomylić. Zresztą, próbowałem i tak, i tak.

    Zrobiłem nawet jeszcze jeden ds160, mam więc inny numer i dalej to samo. Trochę zaczyna mnie to irytować…

    A czy nie ma znaczenia że dziś sobota? Może ktoś musi potwierdzić formularz?

     
    • Szymon

     Simi

     12 lipiec 2014 o 17:01

     Cześć artu,

     Właśnie przed chwilą wypełniłem pole Numer potwierdzenia DS160 losowym numerem AA11111111 i z powodzeniem mechanizm przepuścił mnie do kolejnej strony. Również i Ty spróbuj na próbę wprowadzić wspomniany wcześniej losowy numer i sprawdź czy zadziała, zawsze można wrócić do poprzedniego kroku i poprawić ten numer. Daj mi znać czy się udało, czy też i w tym przypadku dostaniesz ten sam błąd. Napisz mi jeszcze jakiej przeglądarki używasz. Może to wina przeglądarki i należałoby spróbować użyć innej.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • artu

      12 lipiec 2014 o 17:49

      Dzięki Szymon, już działa.

      Wszystkiemu winna podpowiedź jak wpisać ten numer. Brzmi ona: “(…)w formacie: 8 znaków po literach AA”. Że jestem raczej umysł ścisły, to wpisywałem dokładnie 8 znaków PO literach AA… Bez tych nieszczęsnych AA…

      Mogli napisać po prostu “wpisz numer potwierdzenia” albo “wpisz numer potwierdzenia w formacie AA i kolejne 8 znaków”.

      Domyśliłem się jak napisałeś że wpisałeś losowy numer AA11111111.

      Dzięki że poświęciłeś swój czas.
      Pozdrawiam

       
 45. Paulina

  15 lipiec 2014 o 16:20

  Witam. Jutro mam rozmowę razem z narzeczonym w ambasadzie. Chcemy lecieć do USA we wrześniu w podróż poślubną, którą sponsoruje nam jego kuzyn mieszkający w USA – jest to prezent ślubny od niego dla nas. Czy mógłbyś mi doradzić czy na pytanie konsula o cel wyjazdu mamy odpowiedzieć tylko, że chcemy jechać w celu turystycznym czy od razu lepiej powiedzieć, że w podróż poślubną? Cały czas o tym myślę i nie wiem jak będzie lepiej…

   
  • Szymon

   Simi

   15 lipiec 2014 o 19:40

   Cześć Paulina,

   Powiedz, że chcesz z przyszłym mężem pojechać na podróż poślubną. Lepiej będzie brzmiało, a konsul z przyjemnością zrobi Wam miły prezent ślubny w postaci 10-letniej wizy ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Paulina

    15 lipiec 2014 o 21:46

    Oby tak było :) dzięki!

     
 46. Paulina

  16 lipiec 2014 o 15:35

  Korzystałam z tej strony, wiele informacji było bardzo przydatnych dlatego żeby dać coś od siebie opiszę jak wyglądała nasza ( moja i narzeczonego) dzisiejsza wizyta w ambasadzie. Może komuś informacje się przydadzą. Tak więc od początku: w sierpniu bierzemy ślub, kuzyn narzeczonego w ramach prezentu ślubnego zaprosił nas do Stanów na wycieczkę. Jesteśmy studentami, nie pracujemy nigdzie na stałe także jak widać nasza sytuacja nie jest bardzo kolorowa jezeli chodzi o szanse na wizę a jednak dostaliśmy! :) Umówieni byliśmy na 9.45 poszliśmy o 9.30, weszliśmy bez problemu, jak podeszliśmy do okienka w celu pobrania odcisków palców, Pani poprosiła narzeczonego o pokazanie zdjęcia do wizy w formie papierowej ( mnie o to nie poprosiła). Zdjęcie było paszportowe, NIE miało wymiarów 5×5 cm także było to standardowe zdj do paszportu a nie do wizy. Pani zapytała czy nie ma szerszego zdjęcia ale mimo wszystko zeskanowała zdjęcie i było w porządku. Także lepiej mieć ze sobą zdjęcie w formie papierowej. Dodam jeszcze, że narzeczony wgrywał elektroniczne zdjęcie do wniosku i było w porządku także nie wiem dlaczego chcieli znowu. Na rozmowę czekaliśmy ok 40 minut, przy okienku byliśmy ok 4-5 min. Pytania to : czym się zajmujemy, czy biliśmy w USA, cel wyjazdu ( powiedzieliśmy, że podróż poślubna),kto płaci za wyjazd, czym się zajmuje nasz sponsor, miejsca, które chcemy odwiedzić. Ogólnie wszystko w przyjaznej atmosferze. Na koniec Pani powiedziała, że otrzymujemy wizę. Szczerze mówiąc to myślałam, że w naszej sytuacji mamy małe szanse na wizę ( brak pracy w Polsce, wyjazd niedługo po ślubie) a jednak się udało. Niestety z tego co widziałam nie wszyscy mieli tyle szczęścia, ponieważ niektórzy odchodzili od okienka z paszportami co oznaczało, że wizy nie otrzymali. Cała wizyta w ambasadzie trwała około godziny. Mam nadzieję, że komuś te informacje się przydadzą. Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   16 lipiec 2014 o 16:30

   Cześć Paulina,

   Gratuluję!!! Życzę Wam obojgu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i udanej wyprawy ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 47. tomek

  18 lipiec 2014 o 21:25

  Witaj Simi,

  chciałbym wyrobić wizę turystyczną, ale nie wiem jeszcze kiedy i do jakiego miasta polecę. W związku z tym mam pytanie, co wpisać w rubrykę dotyczącą czasu i miejsca pobytu?

   
  • Szymon

   Simi

   20 lipiec 2014 o 21:48

   Cześć Tomek,

   Możesz założyć jakie będzie pierwsze miasto w jakim zamierzasz nocować i wpisać tam adres dowolnego hotelu z tego miasta. Nie stanie się jednak nic złego jeżeli okaże się, że w ogóle tam nie zawitasz.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 48. Donata

  29 lipiec 2014 o 10:39

  Wysłałam wniosek , wydrukowałam potwierdzenie … nie podałam nazwiska panieńskiego , ponieważ we wniosku należało podać dane jakie są w paszporcie.
  Natomiast w paszporcie jest tylko jedno ( obecne ) nazwisko . Czy muszę wycofać wniosek i pisać od nowa ?

   
  • Szymon

   Simi

   29 lipiec 2014 o 11:33

   Cześć Donata,

   Wydaje mi się, że to nie będzie problem jeżeli nie wpisałaś nazwiska panieńskiego. Jeżeli jednak ktoś się zorientuje to zawsze możesz powiedzieć, że przez niedopatrzenie zapomniałaś wpisać i konsul może uzupełnić dane w systemie. Na etapie, na którym jesteś możesz jednak anulować wniosek i wypełnić nowy z uzupełnionymi danymi i lepiej jednak poświęcić kilkanaście minut na ponowne wypełnienie wniosku.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Donata

    29 lipiec 2014 o 11:42

    Dziękuję za odpowiedź ..Pozdrawiam

     
 49. Eddie

  14 sierpień 2014 o 01:14

  Witam,
  mam pytanie:
  czy na zdjęciu do wizy muszą być odsłonięte uszy?
  W paszporcie osoba, która prosiła mnie o pomoc w wypełnieniu formularza ma uszy zasłonięte, a fotograf powiedział, że to samo zdjęcie można użyć do wizy do USA?
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

   
  • Szymon

   Simi

   27 sierpień 2014 o 20:40

   Cześć Eddie,

   Uszy na zdjęciu powinny być odsłonięte. Dla pewności poniżej podaję wszystkie wymogi, które musi spełniać zdjęcie do wizy.

   Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi:
   - być aktualne, czyli zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
   - kolorowe
   - tło białe lub inne jasne, jednolite
   - twarz na zdjęciu musi mierzyć około 3 cm od czubka głowy do podbródka
   - wzrok i twarz musza być skierowane prosto w obiektyw aparatu
   - uszy widoczne
   - nie można fotografować się w ciemnych okularach
   - nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba, że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • basia

    29 sierpień 2014 o 01:13

    czesc
    mam następujący problem. wypełniłam wniosek dla siebie i syna, chcemy się umówic w konsulacie w krakowie. syn ma 2 lata, wiec jest zwolniony z procedury wizyty z konsulem. chcialam zabrac jego wniosek na swoja wizyte-czy jest to mozliwe bo z tego co udalo mi sie wyczytac powinnam raczej skorzystac z opcji dropbox. wolalabym tego uniknac bo latwiej zabrac mi paszport niz wozic go do biura TNT. jak to wyglada. moj maz ma inna kategorie wizowa b1/b2, my chcemy b2, wiec tez trudno mi zakwalifikowac, ze kategoria wizy jest taka sama jak rodzica, który juz ja ma.
    dzieki za pomoc

     
    • Szymon

     Simi

     31 sierpień 2014 o 21:22

     Cześć Basiu,

     Jeżeli już masz umówione spotkanie to obecność obojga rodziców jest wymagana i muszą oni mieć ze sobą ważny akt urodzenia dziecka. Jeżeli stawisz się sama Twoje dziecko mam mniejsze szanse na uzyskanie wizy. Na pewno pomogłoby tu pismo notarialne zezwalające dziecku na wyjazd do USA podpisane przez Twojego męża.

     Musisz również pamiętać, iż dziecko może podróżować za granicę z osobą trzecią, czyli bez opieki rodziców lub prawnego opiekuna, tylko za zgodą rodziców, która jest poświadczona odpowiednim aktem notarialnym. Takie zaświadczenie musi być spisane w obecności obojga rodziców, a opiekun dziecka musi je przedstawić podczas odprawy. Dodatkowo dziecko musi posiadać ważny paszport.

     Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do konsulatu lub ambasady (Warszawa – 22 504 2000, Kraków – 12 424 5107).

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 50. Tomek

  5 październik 2014 o 11:55

  Potrzebuje pomocy a mianowicie:
  Po zalogowaniu się w zakładce dotyczącej spotkania jest to powyższe info:

  “Informujemy, że jeden lub więcej numer ankiety DS-160 wykorzystywany do umówienia spotkania został wprowadzony nieprawidłowo
  Nieprawidłowy numer formy DS. 160 może być przyczyną opóźnień w rozpatrywaniu Państwa aplikacji .”

  Po sprawdzeniu numerów DS i numerów potwierdzenia dokonania wpłaty jestem pewien, że one są zgodnie. W historii spotkań mam dwie umówione osoby, mogę przesłać sobie potwierdzenie. Prosiłbym ewentualnie o pomoc. Zaznaczam że spotkanie dopiero przede mną. Może najlepiej tam zadzwonić?

   
  • Szymon

   Simi

   7 październik 2014 o 18:02

   Cześć Tomek,

   Właśnie próbowałem wywołać podobną sytuację na moim testowym koncie. Wpisałem błędny numer wniosku, ale żadna informacja się nie pojawiła. Pierwszy raz też sie spotykam z powyższym problemem. Doradzałby w takim przypadku skontaktować się bezpośrednio z konsulatem lub ambasadą, dzwoniąc na poniższe numery (Warszawa – 22 504 2000, Kraków – 12 424 5107). Przepraszam, że nie mogę Ci pomóc osobiście.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 51. Łukasz

  7 październik 2014 o 16:46

  Witaj, wczoraj wieczorem wypełniałem wniosek i pomyliłem się przy wpisywaniu numeru application ID :
  zamiast O wpisałem 0 i wyskoczył mi taki komunikat :
  Informujemy, że jeden lub wiecej numer ankiety DS-160 wykorzystywany do umówienia spotkania został wprowadzony nieprawidłowo
  Nieprawidłowy numer formy DS. 160 może być przyczyną opóźnień w rozpatrywaniu Państwa aplikacji .

  jutro mam umówioną wizytę będzie to problem, dopiero po zapłaceniu mi to wyskoczyło ;/

   
  • Tomek

   7 październik 2014 o 17:37

   Podobny problem jak mój. Mnie to wyskoczyło dopiero następnego dnia. Dzwoniłem na infolinię i powiedzieli żebym się tym nie przejmował. Daj znać jutro po rozmowie czy były jakieś problemy w związku z tą informacją.

    
  • Szymon

   Simi

   7 październik 2014 o 18:03

   Cześć Łukasz i Tomek,

   Właśnie próbowałem wywołać podobną sytuację na moim testowym koncie. Wpisałem błędny numer wniosku, ale żadna informacja się nie pojawiła. Pierwszy raz też sie spotykam z powyższym problemem. Doradzałby w takim przypadku skontaktować się bezpośrednio z konsulatem lub ambasadą, dzwoniąc na poniższe numery (Warszawa – 22 504 2000, Kraków – 12 424 5107). Przepraszam, że nie mogę Wam pomóc osobiście. Jeżeli możecie to napiszcie w komentarzu jak sytuacja się rozwiązała. Z góry wielkie dzięki.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Tomek

    7 październik 2014 o 20:57

    Cześć Szymon,

    Dzięki za chęć pomocy. Zadzwoniłem dziś na infolinie i niestety za wiele się nie dowiedziałem. Pani z obsługi powiedziała, że musiałem wpisać zły numer DS i czy wypełniając aplikację zakończyłem ją naciśnięciem przycisku “submit”. Gdy powiedziałem, że mam wydrukowane potwierdzenie jego złożenia stwierdziła, że to chyba wina systemu bo od piątku mają z nim jakiś problem. Ostatecznie stwierdziła, że mogę wypełnić na nowo aplikację ale nie gwarantuje, że sytuacją się nie powtórzy. No cóż problem w tym, że u mnie się wszystko zgadza!Mam dwa numery DS (mój i żony), umówione spotkanie i bez problemu mogę wydrukować potwierdzenie spotkania gdzie numery DS się zgadzają!!A dodatkowo kiedy sprawdzam status online swoich wniosków to system je znajduje (natomiast kiedy robię kombinacje “O” zamiast “0″ nic nie wyskakuje)!Ostatecznie konsultantka powiedziała, że to ode mnie zależy czy składać nowy wniosek czy iść z tym.
    Ogólnie nic z tej całej sytuacji nie rozumiem bo tak naprawdę wszystkie rzeczy wymagane posiadam, tak więc raczej nic nie będę zmieniał, mam te dwa potwierdzenia złożenia DS, mam numer wpłaty i numery UID i idę na spotkanie.
    A tak z czystej ciekawości co ty byś zrobił na moim miejscu?Czy jest sens robienia czegoś na nowo nie mając gwarancji, że sytuacją się nie powtórzy i będąc pewnym, że to co widzisz jest prawidłowe?

    Pozdrawiam.

    PS. Łukasz, jeśli to czytasz, daj proszę znać jutro czy były jakieś komplikację bo szczerze powiem cała ta sytuacja powoli mnie stresuje:)

     
    • Łukasz

     8 październik 2014 o 12:22

     Hej Tomek, dziś miałem rozmowę z konsulem w Krakowie. Przyszedłem, procedura była kompletna, ale z chudłem chyba z 5kg:) Mój numerek się wyświetlił i ja na miękkich nogach podchodzę. Rozmowa trwała minute może minute trzydzieści żadnych dokumentów dodatkowych konsul nie potrzebował procedura przebiegła pomyślnie paszport zabrał i będzie mam nadzieje ok.

     PS.Tomku napisz jak pójdzie u Ciebie .

      
     • Tomek

      8 październik 2014 o 15:18

      Łukaszu moje gratulacje!Nawet nie wiesz jak twoja informacja dodała mi otuchy:)Czyli rozumiem, że nie było żadnego problemu z błędnym numerem DS wpisywanym do spotkania?Liczy się to, że jest się po prostu umówionym i potwierdzenie złożenia DS-160.
      Ja mam spotkanie dopiero we wtorek ale oczywiście, że dam znać.

      Pozdrawiam

       
     • Tomek

      14 październik 2014 o 18:16

      Wiza uzyskana ale nerwów się człowiek najadł jak nigdy. Atmosfera przyjemna i miła. Rozmowa z Panią Konsul również. Pytania konkretne i krótkie odpowiedzi. Tak więc cała procedura przebiegła pomyślnie:)

       
     • Łukasz

      15 październik 2014 o 15:56

      Już oficjalnie gratuluje :) Pozdrawiam

       
     • Szymon

      Simi

      20 październik 2014 o 23:27

      Gratuluję Panowie ;) Udanej podróży Wam życzę i pobytu w USA.

       
 52. Ilona

  13 październik 2014 o 13:47

  Witaj Simi!

  Wybieram się do Stanów w styczniu na ferie w celach turystycznych, jestem studentka V roku, byłam w tym roku na wizie J1 w Stanach. Czy potrzebuje zaswiadczenia z uczelni o tym ze studiuje? I czy moge miec jakies problemy z dostaniem wizy w zwiazku z tym ze nie pracuje(odbywam tylko praktyki)? I czy to prawda ze w podaniu trzeba wypisyac dochody i posiadane nieruchmosci?
  Pozdrawiam :)

   
  • Szymon

   Simi

   14 październik 2014 o 10:19

   Cześć Ilona,

   Zaświadczenie, że studiujesz nie jest wymagane aczkolwiek nie zaszkodzi mieć taki dokument przy sobie, w razie gdyby konsul chciał potwierdzić pewne informacje zawarte w Twoim wniosku. Jeżeli lecisz tylko i wyłącznie w celach turystycznych to nie powinnaś mieć żadnego problemu z uzyskaniem wizy. Zawsze powtarzam by na rozmowie odpowiadać krótko i rzeczowo na pytania konsula i niczym się nie martwić, gdyż w takim przypadku nie ma powodu by odmówili Ci możliwość pobytu w USA. Trzymam kciuki i powodzenia ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 53. Aleksander

  19 październik 2014 o 22:26

  WITAM
  Nie wiem jak się do teko odnieść . Mam dziecko w wieku 6 lat i co mam go oddzielnie logować??
  A taką informacje dostałem po zalogowaniu się
  pomocy
  Czy wiek aplikanta wynosi ponad 80 lat lub czy wiek aplikanta wynosi poniżej 14 lat ? Uwaga: Jeśli wyznaczają Państwo spotkanie dla kilku osób (np. członków rodziny) i niektórzy z nich kwalifikują się do procedury DropBox (Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy ) osoby te powinny stworzyć oddzielne profile w naszym systemie i ubiegać się o wizę indywidulanie.

   
  • Szymon

   Simi

   20 październik 2014 o 23:23

   Cześć Aleksander

   Zgadza się. Jeżeli również starasz się o wizę dla dziecka w wieku 6 lat to musisz wypełnić osobny wniosek DS-160 oraz utworzyć osobne konto w systemie rezerwacji spotkania. Na poniższej stronie znajdziesz wszystkie informacje http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-svc-visachild.asp.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
  • Goch

   13 grudzień 2014 o 17:06

   Hej,
   Mam z profilem dla nieletniego dziecka. Próbowałam go najpierw umówić razem ze mną i dołączyłam dane. Ale w następnym kroku okazało się,że podlega proceduże drop box, więc kończyłam procedurę sama. Tyle, że teraz, jak chcę stworzyć jego własny profil, to po wpisaniu danych (paszport..e mail) otrzymuję informację, że dane takiej osoby są już w systemie w moim profilu. W formularzu dziecka podawałam mój adres mailowy. W profilu podalam już nowy, ale on sięchyba dalej odnosi do starego (może zlinkowane jest to z formularzem). Utknęłam . Help

    
   • Szymon

    Simi

    15 grudzień 2014 o 22:46

    Cześc Goch,

    Spróbuj najpierw zalogować sie jeszcze raz na swoje konto i wykasować dane dziecka, jeżeli tak już zrobiłaś i pomimo tego na nowym koncie nie da się wprowadzić danych dziecka najlepiej skontaktować się bezpośrednio z konsulatem lub ambasadą w zeleżności gdzie umówiłaś spotkanie i wyjaśnić jaki błąd powstał. Wiem z doświadczenia, że takie problemy są zaraz poprawiane w systemie. Numery telefonów to:

    Warszawa
    +(48) 22 307 1361
    +(48) 22 504 2000

    Kraków
    +(48) 12 424 5107
    +(48) 12 424 5183
    +(48) 12 424 5122

    Pozdrawiam
    Szymon

     
 54. Robert

  26 listopad 2014 o 21:02

  Witam. Czy mogę ze swojego konta bankowego jednym przelewem opłacić 3 spotkania wizowe? tj. moje, żony i syna. Czyli zapłaciłbym jednym przelewem kwotę wysokości 1680 zł. Czy też muszę zrobić trzy przelewy po 560 złotych? Chcemy być na jednym spotkaniu razem.

   
  • Szymon

   Simi

   26 listopad 2014 o 21:11

   Cześć Robert,

   Logując się do systemu wyboru spotkania możesz żonę i syna dołączyć do swojej rezerwacji spotkania i wtedy należy zapłacić przelewem jednorazowo wspólną kwotę. Wykonałem w ten sposób przelew na wnioski dla moich znajomych 3 tygodnie temu i bez problemu przeszło. Dzisiaj każdy z nich ma już swoje wizy ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Robert

    28 listopad 2014 o 14:42

    Dzięki za pomoc :)

     
   • Robert

    28 listopad 2014 o 14:58

    A jeszcze mam pytanie: czy najpierw mam wypełnić wnioski ds 160, czy najpierw zrobić opłatę?.

     
    • Szymon

     Simi

     28 listopad 2014 o 15:13

     Cześć Robert,

     Najpierw wypełnij wnioski DS-160, a później dokonaj opłaty i wybierz datę spotkania.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • Robert

      30 listopad 2014 o 15:33

      Dzięki wielkie za pomoc. Będę polecał Twoją stronę. Pozdrawiam

       
 55. Grażyna

  3 grudzień 2014 o 10:57

  Witam, pomyliłam się w formularzu DS-160 w dacie ważności paszportu o…. kilka dni. Wniosek wysłany, spotkanie umówione. Czy powinnam ten błąd skorygować i w jaki sposób to zrobić?

   
  • Szymon

   Simi

   6 grudzień 2014 o 07:59

   Cześć Grażyna,

   Jest to drobny, aż bardzo istotny błąd, skontaktuj sie z konsulatem lub ambasadą w zeleżności gdzie umówiłaś spotkanie i wyjaśnij jaki błąd powstał. Wiem z doświadczenia, że takie problemy są zaraz poprawiane w systemie. Numery telefonów to:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Grażyna

    6 grudzień 2014 o 21:08

    Serdecznie dziękuję, tak zrobię :)
    Pozdrawiam.

     
 56. Jacek

  7 grudzień 2014 o 04:34

  Cześć, mam problem z opłatą za wizę. System nie przyjmuje mojej karty, chociaż spełnia wszystkie wymagania i są środki na koncie. Postanowiłem wykonać przelew internetowy, ale nie wiem, czy to ma być przelew krajowy, czy zagraniczny. W danych do przelewu jest podany swift banku i polski numer iban.

   
  • Szymon

   Simi

   7 grudzień 2014 o 08:47

   Cześć Jacek,

   Przelew internetowy powinien być wykonany z konta polskiego złotówkowego przy pomocy standardowej karty płatniczej (nie karty kredytowej) na polskie konto złotówkowe, beneficjenta ambasady.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 57. Bart0s

  3 styczeń 2015 o 14:21

  Witam. Jestem w trakcie ubiegania się o wizę. Zrobiłem już opłatę wizową za pomocą przelewu bankowego i teraz żeby przejść do następnego kroku muszę wpisać numer potwierdzenia. Czy jest to mój numer CGI? Jeśli tak to po jakim czasie strona przepuści mnie dalej bo na razie wyświetla mi się błąd:
  Nie odnaleziono żadnych ważnych wpłat zgodnych z wprowadzonym numerem pokwitowania. Proszę sprawdzić czy numer został wprowadzony prawidłowo i czy opłacili Państwo właściwą kwotę należną za wizę o którą się ubiegacie.
  A jeśli to nie chodzi o ten numer to o jaki?

   
  • Szymon

   Simi

   3 styczeń 2015 o 15:56

   Cześć Bart0s,

   Jest dokładnie tak jak piszesz. Numer potwierdzenia to numer CGI. Należy odczekać od jednego do kilku dni roboczych, aby kwota została zaksięgowana. Ja bym spróbował ponownie w poniedziałek po południu.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 58. Mateusz

  3 styczeń 2015 o 16:43

  Witam,
  wypelnialem wnioski dla moich rodzicow i zauwazylem, ze we wniosku dla mojego taty mialem pytania o poprzednie miejsce zatrudnienia, szkoly, jezyki i odwiedzone kraje, a w przypadku wniosku mojej mamy nie mialem zadnego z tych pytan. Wypelnilem wnioske dla niej 2 razy, aby sie upewnic ze robie wszystko ok, ale mimo wszystko oba te formularze nie pytaly mnie o te rzeczy. Czy masz pojecie o co chodzi?
  Dzieki za pomoc.

   
  • Szymon

   Simi

   3 styczeń 2015 o 17:39

   Cześć Mateusz,

   Też mnie to zdziwiło kiedy wypełniałem wnioski dla pewnej rodziny i rzeczywiście we wnioskach dla osób płci żeńskiej te pytania się nie pojawiają. Nie wiem dlaczego tak jest skonstruowany formularz, że pewne rzeczy są pominięte, ale potwierdzam, iż jest to jak najbardziej poprawne i nie masz się czym martwić.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Mateusz

    3 styczeń 2015 o 22:18

    Ok, dzieki bardzo za szybka odpowiedz. W takim razie bede kontynuowal procedure tak jak jest napisane.

    Mateusz

     
 59. Edi

  4 styczeń 2015 o 22:35

  Witam! Chciałabym w te wakacje pojechać do rodziny w CA. Ciocia w tym wypadku siostra miej babci jest w trakcie realizacji zaproszenia dla mnie. Stad moje pytanie- czy to cos pomoże w zdobyciu wizy i jak w tym wypadku sprecyzować swoj cel podróży ? Odwiedziny rodziny, która uwielbiam czy zwiedzanie stanów z zakwaterowanem u cioci?? Dodam, ze bardo duzo podróżuje rodzice gwarantują wszystko finansowo (ja pracuje drywczo) OrAz Jestem na 3 roku studiów. Co wziac ze sobą na rozmowe, chodzi mi o zaświadczenie o studiach,dochody plus samo zaproszenie ? Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   4 styczeń 2015 o 22:58

   Cześć Edi,

   Tak jak wcześniej wspominałem zaproszenia były kiedyś wymaganym dokumentem. Dzisiaj jednak mogą być pomocne, lecz nie należy ich załączać jako główny dokument. Spowodowane jest to faktem, iż były one nagminnie nielegalnie odsprzedawane. Ze sobą możesz wziąć wszystkie dokumnety, które według Ciebie mogą być pomocne przy rozpatrywaniu decyzji, aczkolwiek nie należy ich wyciągać, gdy nie zostanie się o to poproszonym. Z reguły prawdopodobieństwo, że poproszą Cię o jakikolwiek dodatkowy dokument jest bardzo niskie. Wszystkie potrzebne dla Konsula informacje są zawarte we wniosku, a mianowicie gdzie będziesz przebywać, do kogo lecisz, kto płaci za wyjazd oraz czym się zajmujesz. Z osób, które znam, a które dostały promesę wizową na przestrzeni ostatnich kilku lat nikt nie został poproszony o żadne dodatkowe dokumenty, a każdy z nich promesę wizową otrzymał.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Gosia

    9 styczeń 2015 o 12:44

    Witam,

    Przy wypełnianiu formularza ds 160 podałam informacje, że planuje zostać na 6 miesięcy teraz moje plany się zmieniły i chce pojechać tylko na 2 miesiące. Czy powinnam wypełnić nowy wniosek, czy może to być źle postrzegane przez konsula że moje plany zmieniły się tak radykalnie? Mam już umówiony termin spotkania.

     
    • Szymon

     Simi

     9 styczeń 2015 o 18:40

     Cześć Gosia,

     To, że lecisz na krócej niż napisałaś we wniosku nie ma najmniejszego znaczenia. Równie dobrze plany mogłyby Ci się zmienić już po otrzymaniu promesy wizowej. Nie wspominaj nawet o tym fakcie. Dopiero jak konsul zapyta przy okienku ‘Jak długo zamierza Pani przebywać na terenie USA?’ to powiedz, że we wniosku napisałaś 6 miesięcy, ale pewnie będziesz krócej, ale jeszcze nie wiesz bo nie kupiłaś biletu lotniczego.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 60. Marko

  9 styczeń 2015 o 10:16

  witam! sluchajcie wypelnilem wniosek ds 160 teraz chcialem zalozyc konto na stronie gdzie sie oplaca wize i ustala date na rozmowe z konsulem a tam psikus takie informacje

  Your request cannot be processed at this time. The site administrator has been alerted.
  User could not be created. Please ensure First Name and Last Name are entered as they are in your passport.

  czy ktos tez sie spotkal z tym problemem? bo nie wiem co mam dalej robic a zalezy mi na czasie

  pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   9 styczeń 2015 o 18:36

   Cześć Marko,

   Właśnie przed chwilą spróbowałem założyć konto i nie miałem z tym najmniejszych problemów. Prosze podaj mi adres strony przy pomocy której rejestrujesz konto oraz prześlij mi jak możesz zrzut ekranu z błędem.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Bart0s

    9 styczeń 2015 o 20:59

    Miałem ten sam problem. Napisałem do nich email i oni kazali mi wysłać skan pierwszej strony mojego paszportu i sami założyli mi konto.

     
    • Agata

     26 czerwiec 2015 o 21:19

     A do kogo napisałeś, na jaki adres? Bo mam ten sam problem i nie wiem gdzie się zwrócić.

      
 61. Edi

  14 styczeń 2015 o 23:14

  Wian jeszcze raz! W zasadzie ukonczylam juz wypelnianie formularza jednakze mam problem dotyczacy dochodow. Zdeldeklarowalam sie jako student a pod spodem mam miejsce na uzupelnienie kwody dochodow miesiecznych. Czy musze podac zarobki rodziny czy swoje indywidualne( nie mam umowy o prace ) pracuje dorywczo…moze jako student nie jest to konieczne, chociaz wolalabym zaznaczyc fakt, ze rodzicow stac na zasponsorowanie mi wakacji ;) pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   15 styczeń 2015 o 20:49

   Cześć Edi,

   Podaj swoje zarobki jeżeli posiadasz jakąś formę zatrudnienia i się z tego rozliczasz. Jeżeli jednak oficjalnie nie posiadasz dochodu to wpisz, że nic nie zarabiasz. Jest we wniosku miejsce na zaznaczenie kto pokrywa koszty twojego pobytu w Stanch i tam możesz podać swoich rodziców.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 62. Tomek

  16 styczeń 2015 o 09:15

  Witak Simi
  Mam pytanie co do umawiania się na rozmowę z konsulem w dwie osoby. Zgodnie z tym co jest napisane na stronie usatraveldocs w przybadku podrozy z rodzina zalecane jest wspolne spotkanie z konsulem. Jak to działa, jedna osoba tworzy profil na tej ostatniej stronie i dodaje drugą? Czy system sam napisze ze opłata musi być 2x 160 ? a po opłaceniu umawiane spotkanie będzie z automatu dla dwóch osób?

   
  • Szymon

   Simi

   16 styczeń 2015 o 14:14

   Cześć Tomek,

   Sprawa wygląda tak, że jedna osoba zakłada konto na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html i jednym z etapów zarezerwowania spotkania jest możliwość dodania innych osób wtedy dopisuje się dane kolejnych osób. System automatycznie wygeneruje odpowiednią kwotę (wielokrotność opłaty w zależności od ilości osób aplikujących). Również wybór daty spotkania będzie dotyczył wszystkich osób dołączonych do aplikacji.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 63. Andrzej

  16 styczeń 2015 o 17:29

  Witam serdecznie
  Mam pytanie. Czy jest jakaś zależność czasowa pomiędzy wypełnieniem DS-160 a dokonaniem opłaty za wizę i umówieniem rozmowy z konsulem

   
  • Szymon

   Simi

   17 styczeń 2015 o 08:12

   Cześć Andrzej,

   Nie ma żadnej zależności, ale najlepiej jest zrobić wszystko za jednym razem. Istnieje prawdopodobieństwo, że jak będziemy zwlekać z resztą procedury to może się ona w między czasie zmienić i będzie trzeba zaczynać wszystko od nowa.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 64. Andrzej

  16 styczeń 2015 o 17:38

  jeszcze jedno.Czy przelew bankowy może dokonać w moim imieniu np.znajomy?

   
  • Szymon

   Simi

   17 styczeń 2015 o 08:13

   Cześć Andrzej,

   Jak najbardziej przelewu może dokonać ktokolwiek. Jedyne co musi się zgadzać to numer CGI w tytule przelewu.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 65. Tomek

  16 styczeń 2015 o 21:29

  Dzięki Szymon,
  Ostatnie pytanie w profilu na stronie podaje jedno Imię? niby tak jest napisane po polsku. jednak angielski opis prosi o informację tak jak w paszporcie i ds-160 a tam mam wpisane dwa imiona. Dodatkowo drugie imie mam w paszporcie z polskimi literami, tu tego nie przyjmuje i wyświetla informację że imię ma być jak w paszporcie :)

   
  • Szymon

   Simi

   17 styczeń 2015 o 08:16

   Cześć Tomek,

   Wszędzie wpisujemy swoje imię oraz nazwisko bez polskich znaków pomimo, iż w paszporcie występuje taki znak. Na profilu wystarczy jedno imię. Jeżeli pojawiłoby się pole do wpisania drugiego imienia z odpowiednim podpisem wskazującym, iż tam ma zostac wpisane drugie imię to wtedy również należy uzupełnić pole drugiego imienia.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 66. Agnes

  18 styczeń 2015 o 19:05

  Witam,
  chciałabym prosić o pomoc, gdyż wypełniam wniosek wizowy DS-160 (staram się o wizę turystyczną) i podczas uzupełniania pola Travel Information, a dokładniej w polu o cel wizyty wybieram: Temporary Business Pleasure Visitor (B), a następnie mam sprecyzować.
  W związku z tym czy Tourism/Medical Treatment (B2) jest odpowiednią?

   
  • Agnes

   18 styczeń 2015 o 19:11

   Dopiero teraz zauważyłam, że wcześniej odpowiedział Pan komuś na to pytanie, także przepraszam, ale już wszystko wiem i pytanie jest nieaktualne.

   Pozdrawiam,
   Agnieszka.

    
 67. Dawid

  18 styczeń 2015 o 21:36

  Witam.

  Mam pytanie. Wypełniłem dwa razy wniosek Ds 160 (Dla siebie i brata). Następnie zarejestrowałem się na tej stronie: http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ Po stworzeniu konta dodałem osobe podróżującą (czyli brata) Na stronie wyświetliło mi się kwota już za 2 osoby. (czyli 1184zł) I teraz pytanie, czy moge dokonać płatności w banku poprzez tą jedną kwote? I jak dokonać płatności w banku, mam wypełnić normalny druk do przelewu? Pozdrawiam.

   
  • Szymon

   Simi

   19 styczeń 2015 o 07:59

   Cześć Dawid,

   Pod poniższym linkiem znajduje się dokładny opis wszystkich form płatności . W punkcie 3 jest opcja zapłaty gotówką. Należy ją wybrać i wydrukować bankowy druk opłaty wizowej zawierający indywidualny numer referencyjny CGI, z którym należy się udać do banku. Warto pamiętać, że bank może pobrać dodatkową prowizję za dokonanie transakcji w placówce banku.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 68. Marek

  19 styczeń 2015 o 21:24

  Witam,
  Panie Szymonie zadam być może dziwne pytania, ale nie daje mi to spokoju a jutro rano mam spotkanie wizowe.
  1. Czy potwierdzenie ds 160 może być czarno białe? Na początku wydawało mi się to oczywiste, teraz im bliżej spotkania zaczynam się zastanawiać czy aby na pewno?

   
  • Szymon

   Simi

   20 styczeń 2015 o 07:59

   Cześć Marek,

   Jak najbardziej, formularz DS-160 może być wydrukowany w trybie czarno-białym.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 69. Marko

  20 styczeń 2015 o 21:39

  Witam ponownie

  Ile czasu zajmuje im odeslanie paszportu po pozytywnym rozpatrzeniu wizy? decyzje dostalem w piatek w nasteonym tygodniu wylatuje juz do Kanady ale bez paszportu daleko nie zalece ktos sie orientuje?

  pozdrawiam

   
 70. Krzysztof

  21 styczeń 2015 o 18:13

  Sami czy według Ciebie jest możliwe otrzymanie wizy dla osoby z wyrokiem za jazdę w stanie nietrzeźwości?
  Pozdrawiam
  Krzysztof

   
  • Szymon

   Simi

   21 styczeń 2015 o 19:06

   Cześć Krzysztof,

   Jak najbardziej jest to możliwe. Wydaje mi się, że jest to indywidualna sprawa konsula. Zasady przyznawania wiz nie zabraniają wydania wizy osobie, która dopuściła się takiego wykroczenia.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Karolina

    22 styczeń 2015 o 16:36

    co do drugiego pytania, to w takim razie jak wypelnie nowy wniosek to muszę anulować tamto spotkanie i co dalej? Co z opłatą konsularna która jest juz zaksięgowana?

     
    • Szymon

     Simi

     22 styczeń 2015 o 16:45

     Cześć Karolina,

     Jak masz już umówione spotkanie i dokonałaś opłaty to spróbuj jeszcze skontaktować się z konsulatem lub ambasadą i przedstawić gdzie zrobiłaś błąd. Być może, że taki błąd zostanie poprawiony od ręki w systemie i nie będziesz musiała powtarzać całej procedury, gdyż aktualna opłata by wtedy przepadła. Numery telefonów to:

     Warszawa
     +(48) 22 307 1361
     +(48) 22 504 2000

     Kraków
     +(48) 12 424 5107
     +(48) 12 424 5183
     +(48) 12 424 5122

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 71. Karolina

  21 styczeń 2015 o 22:50

  Mam kilka pilnych pytań:

  1. Przy wniosku DS-160 wybrałam Poland, Krakow, a na umawianiu się na rozmowę z konsulatem wybrałam Warszawę. Będzie z tym jakiś problem?

  2. Co muszę wpisać przy osobach rodziny które przebywają w Stanach – wyskakuje mi jedynie : mąż, brat, narzeczony. Nie ma opcji ,,ciocia, wujek”.

   
  • Szymon

   Simi

   22 styczeń 2015 o 16:15

   Cześć Karolina,

   Odpowiadam poniżej na Twoje pytania:

   1. Miejsce umawianego spotkania powinno być takie samo zarówno na wniosku DS-160 jak i w systemie umawiania spotkania. Najlepiej jest wypełnić nowy wniosek, tak by nie zawierał on błędów.
   2. Jeżeli chodzi o pole Immediate Relatives to dotyczy ono tylko krewnych takich jak mąż/żona, narzeczony/narzeczona, syn, córka, brat, siostra.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 72. Patrycja

  22 styczeń 2015 o 13:04

  Cześć,
  mam pytanie bo widzę, że świetnie sie znasz:) Wypełniam wniosek o wizę turystyczną razem z moim narzeczonym. Jednak we wniosku nie było pytanie czy będe podróżowała z kimś (było tylko zapytanie dot. czy będę podróżowała z rodziną lub grupą, organizacją) więc w tym pytanie zaznaczyłam, że będę sama, bo gdy zaznaczyłam, że będe z kimś to wyskoczyło mi ok. 4 pól dot. osób z którymi będę podróżowała i nie mogłam pozostałych usunąć…i teraz nie wiem czy mam tam zaznaczyc, że będę sama podróżowała czy jednak z kimś (choć wydaje mi się, że sama bo to dot. grup) ale wolę sie upewnic u specjalisty;)bo teraz nie wiem co powiedziec na rozmowie…bo w sumie to chciałabym polecieć z narzeczonym:) Będę wdzięczna za odpwiedź;)

   
  • Patrycja

   22 styczeń 2015 o 13:10

   Jeszcze jedno…czy zaznaczyc single czy others i wpisac fiance w marittal status?;) bo nie chciałabym sie zbłaźnic na rozmowie…tzn. że zaznaczyłam, że jestem sama a chciałabym polecieć z narzeczonym. Dzięki, Patrycja

    
   • Szymon

    Simi

    22 styczeń 2015 o 16:29

    Cześć Patrycja,

    Zgaduję, że Twój obecny stan cywilny to panna więc powinnaś wybrać `SINGLE`.

    Pozdrawiam
    Szymon

     
  • Szymon

   Simi

   22 styczeń 2015 o 16:25

   Cześć Patrycja,

   W pytaniu `Are there other persons traveling with you?` powinnaś zaznaczyć `Yes`, powinno pojawić się wtedy kolejne pytanie `Are you traveling as part of a group or organization?` i tutaj zaznaczasz `No`. Na koniec wyświetlą się 3 pola do uzupełnienia `Surnames of Person Traveling With You`, `Given Names of Person Traveling With You` oraz `Relationship with Person` wtedy kolejno powinnaś wpisać Nazwisko narzeczonego, jego imię, a w ostatnim polu wybrać `OTHER`.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Patrycja

    23 styczeń 2015 o 07:40

    Wielkie DZIĘKUJĘ! Wniosek wysłany, teraz pozostaje tylko umówić się na rozmowę i zobaczymy; jestem dobrej myśli.
    Pozdrawiam, Patrycja

     
 73. Dawid

  24 styczeń 2015 o 20:38

  Witam.

  Po umieszczeniu numerów wpłat na stronie moge już wyznaczyć spotaknie (pisze numerów ponieważ mam zapisaną osobe towarzyszącą) . Po wyznaczeniu daty i godziny moge już wydrukować potwierdzenie zapisu na spotkanie. I teraz moje pytania. 1. Czy te dwie osoby są wyznaczone na jedną godzinę? 2. W polu “Imię i Nazwisko osoby ubiegającej się o wize” jest wpisana tylko jedna osoba, natomiast już dalej w rubryce są określone dwie osoby “Liczba osób ubiegających się o wizę: 2″ i poniżej są podane dwa numery wpłaty. Czy może tak zostać i ta druga osoba ma wydrukować takie samo potwierdzenie umówienia się na spotkanie?

   
  • Szymon

   Simi

   25 styczeń 2015 o 14:54

   Cześć Dawid,

   Poniżej zamieszczam odpowiedzi na Twoje pytania.

   1. Zgadza się. Jeżeli do spotkania zostały dołączone inne osoby, to wszystkie osoby mają spotkanie o tej samej godzinie.
   2. Może tak zostać. Potwierdzenie spotkania może być wydrukowane dla każdej osoby z osobna, ale jak udajecie się tam wspólnie to wystarczy tylko jeden dokument potwierdzający spotkanie.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 74. Franek

  25 styczeń 2015 o 09:33

  Chcialbym pojechac do nowego jorku na 6-12 miesiecy odwiedzic dziewczyne ale nie mam pracy. Czy moze to byc podstawa do odrzucenia wniosku?

   
  • Szymon

   Simi

   25 styczeń 2015 o 14:15

   Cześć Franek,

   To, że nie masz pracy nie jest jednoznacznym powodem do nie przyznania Ci wizy. Wszystko zależy od konsula, z którym się rozmawia. Na pewno ważną rzeczą dla każdego konsula, jest wyciągnięcie informacji i potwierdzenia, iż posiadasz wystarczające środki na utrzymanie się w USA podczas pobytu oraz czy Twoja aktualna sytuacja nie spowoduje zmiany planów i chęci pozostania w Stanach ponad określony czas i pracy “na czarno”. Kolejna sprawa jest taka, iż maksymalny pobyt na terenie USA wynosi 6 miesięcy więc nie będziesz miał możliwości pobytu w wymiarze 1 roku.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 75. Dominika

  30 styczeń 2015 o 13:14

  Hej, mam małe zapytanie odnośnie terminu spotkania z konsulem. Czy ambasada może zmienić termin spotkania? Ogólnie umówiona jestem na 13.02.2015 i zastanawiam się czy jest taka możliwość, a jeśli tak to ile mają czasu na wcześniejsze poinformowanie mnie o zmianie dnia? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

  Pozdrawiam
  Dominika

   
  • Szymon

   Simi

   31 styczeń 2015 o 01:15

   Cześć Dominika,

   Z tego co mi wiadomo umówienie terminu spotkania na konkretną datę i godzinę jest wiążące i sama ambasada czy konsulat ich nie zmienia.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 76. Kasia

  30 styczeń 2015 o 15:10

  Mam kilka pytan odnosnie wypelnienia wniosku wizowego,

  1. czy lepiej jest zaznaczyc ze lece do znajomych, którzy mieszkają w Stanach czy do hotelu ?

  2. jezeli leci ze mną dziecko 6-letnie, to przy wybieraniu typu wizy -> wiza tuystyczna daję wiza B1, czy wiza B2 czy B1/B2 ?

  3. Dzieci do 14 roku zycia nie musza odbywac rozmowy z konsulem, w zwiazku z tym tworza swoj profil i umawiajac rodzine na spotkanie, dziecku musze stworzyc osobny profil i tylko zabrac jej paszport czy moge dziecko razem ze mna i z mezem dodac do profilu ?

  Z góry dziekuje :)

   
  • Szymon

   Simi

   31 styczeń 2015 o 12:28

   Cześć Kasia,

   Poniżej zamieszcza odpowiedzi na Twoje pytania.

   1. W wypisywanym wniosku należy wypisać dokładnie takie informacje jakie są zgodne ze stanem faktycznym. Tak więc jeśli będziesz mieszkać u rodziny to podaj adres ich domu, jeżeli natomiast lecisz w celach turystycznych i będziesz przebywać w kilku hotelach to wpisz adres pierwszego hotelu, w którym się zatrzymasz.

   2. Domyślam się, że lecisz tylko i wyłącznie w celach turystycznych więc wybierz wizę B2. Wiza B1 jest do celów biznesowych, natomiast B1/B2 zarówno do celuów biznesowych jak i turystycznych.

   3. Możesz zarówno stworzyć osobny profil dla dziecka jak i dołączyć do swojego. Wygodniej jednak będzie jak dołączysz do swojego.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 77. Andrzej

  31 styczeń 2015 o 11:33

  Witam ponownie, równie serdecznie
  Mam taką wątpliwość odnośnie opłat wizowych.
  Strona “ubieganie się wizę do USA”
  ma dwa adresy:

  http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visapay.asp
  http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp#instructions

  Na jednej opłaty tylko w banku pocztowym
  Na drugiej wg instrukcji
  O co tu chodzi?

   
  • Szymon

   Simi

   31 styczeń 2015 o 12:19

   Cześć Andrzej,

   Też kiedyś zwróciłem na to uwagę. Oczywiście są cztery metody płatności za wniosek wizowy tak jak zostało to wymienione w poniższym linku:
   http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp#instructions

   Prawdopodobnie pierwsza z wymienionych przez Ciebie stron (http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visapay.asp) nie została usunięta i zawiera niekompletne informacje.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Marek

    3 luty 2015 o 19:55

    Cześć
    Mam pytanie co do samego lądowania w stanach. Czy muszę wypelnić jakiś dodatkowy wniosek? Coś kiedyś słyszałem że rozdają coś w samolocie?

     
    • Szymon

     Simi

     3 luty 2015 o 20:42

     Cześć Marek,

     Tak, zgadza się. Należy wypełnić kartę wjazdową, na której powinny się znaleźć Twoje dane osobowe oraz informacje takie jak na przykład czy nie wwozisz na teren USA żywności lub broni biologicznej.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • Marek

      3 luty 2015 o 21:02

       
     • Szymon

      Simi

      20 luty 2015 o 09:36

      Cześć Marek,

      Właśnie wczoraj wróciłem z USA i musiałem wypełniać wniosek wjazdowy więc ten artykuł przez Ciebie przesłany przekazuje nieprawdziwą informację. Wnioski wjazdowe wypełniane w samolocie były i nadal obowiązują.

      Pozdrawiam
      Szymon

       
 78. Natali

  4 luty 2015 o 01:22

  Witaj:)
  Mam pytanie dotyczące wybranego przeze mnie typu wizy.
  Aktualnie planuję wyjazd w celach turystycznych na ok. 2-3 tyg. ale nie wykluczam w przyszłości wizyty w celach biznesowych (konferencje itp.).
  Czy w związku z tym mogę wnioskować o wizę: B1/B2 mimo to, że na ten moment planuję wyjazd tylko i wyłącznie w celach turystycznych?

   
  • Szymon

   Simi

   20 luty 2015 o 09:41

   Cześć Natali,

   Złóż wniosek na wizę B1/B2, a gdy w konsulacie lub ambasadzie Cię zapytają o tą kwestię, to wytłumacz im, że chcesz mieć możliwość wyjazdów biznesowych w przyszłości.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 79. jaga

  15 luty 2015 o 21:16

  Mam pytanie, wypełniłam wniosek, który został zatwierdzony, ale popełniłam niestety błąd wpisując miasto wydania paszportu …. zamiast Wojewoda Łódzki wpisałam miasto w którym mieszkam. Nie opłaciłam jeszcze wniosku i nie wiem, czy ma to wielkie znaczenie, czy mam jeszcze raz wypełnić wniosek ( ale czy nie pojawi się wtedy informacja, że użytkownik o tych danych został już gdzies zarejestrowany )

  I jeszcze jedno – w którym momencie i jak należy umówić się na spotkanie z konsulem ? Telefonicznie przez ambasadę ?

   
  • Szymon

   Simi

   20 luty 2015 o 09:47

   Cześć Jaga,

   Jeżeli jeszcze nic nie płaciłaś, to najlepiej jest wypełnić wniosek na nowo tak żeby wszystkie na nim zawarte informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Datę spotkania z konsulem umawiasz w systemie dostępnym pod poniższym linkiem – https://cgifederal.secure.force.com/. Musisz tam zarejestrować konto przy pomocy swojego adresu email i krok po kroku postępować według zawartych tam instrukcji. Jest to system do opłat wizowych i umawiania spotkań z konsulem.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • jaga

    20 luty 2015 o 10:48

    Dzięki wielkie, wypełnię więc wniosek raz jeszcze :)
    Pozdrawiam

     
 80. Magdalena

  17 luty 2015 o 20:45

  Nie wiem, czy ta stronka nadal funkcjonuje, ale interesuje mnie BARDZO, w jakim czasie – od wypełnienia wniosku wizowego i dokonania opłaty – muszę umówić się na rozmowę? Np. dokumenty składałam 24.01.2015. – do kiedy (by nie stracić opłaty) powinnam wyznaczyć spotkanie?

   
  • Szymon

   Simi

   20 luty 2015 o 09:48

   Cześć Magdalena,

   Od momentu wniesienia opłaty jest ona ważna przez cały rok. Tak więc masz 365 dni na umówienie spotkania. Po tym czasie wniesiona opłata przepada.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Magdalena

    20 luty 2015 o 12:00

    Witaj! Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam:)

     
 81. Danuta

  20 luty 2015 o 19:32

  Mąż urodził się 1950r, czemu przy opcji ,,travel” pojawia się tylko mozliwosc wybrania planowanej daty przylotu i miejsca zatrzymania? Mamy wykupione już bilety lotnicze, ta druga opcja ktora jest w przypadku mnie bylaby bardziej korzystniejsza. Czy mąż na rozmowę z konsulem powinien zabrac bilet ze soba?

   
 82. Danuta

  20 luty 2015 o 19:38

  Mąż ma 65 lat, w przypadku jego wniosku pojawia sie tylko mozliwosc wyboru planowanej daty przyjazdu i miejsca zatrzymania. Mamy juz kupione bilety lotnicze, opcja ktora jest przy mnie (wprowadzenie nr lotu itd) wydaje sie byc bardziej korzystniejsza. Od czego to zalezy? Czy w takim razie maz powinien wziac bilet lotniczy na rozmowe z konsulem?

  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   21 luty 2015 o 21:13

   Cześć Danuta,

   Niczym się nie martw. Wniosek ten posiada kilka rozbieżności w pytaniach lub ich brak w zależności czy wypełnia go kobieta czy mężczyzna. Zwykle należy wpisać adres pierwszego hotelu gdzie zatrzymacie się po przylocie do USA. Jeżeli natomiast nie macie jeszcze zarezerwowanego hotelu, to wpiszcie adres jednego z hoteli w mieście, do którego macie zamiar odwiedzić. Nic się nie stanie jeżeli i tak wybierzecie ostatecznie inny hotel niż ten wpisany we wniosku. Nie ma również obowiązku przynoszenia na rozmowę z konsulem biletu lotniczego.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 83. karola

  25 luty 2015 o 11:50

  Hej!
  1. Czy konsul może sprawdzić moje pokrewieństwo z osobą wpisana do której chce jechać? Chodzi mi o daleka rodzinę – ale rodzinę
  2. Czy jak brat prześiedzial wizę parę lat ale już nie ma go na terenie USA jestem skreslona na wstępie?
  Strasznie się stresuje dzięki za odp

   
  • Szymon

   Simi

   26 luty 2015 o 16:32

   Cześć Karola,

   Już odpowiadam na Twoje pytania.

   1. Wątpię, że ktokolwiek w ogóle sprawdza stopień pokrewieństwa z osobą do której lecimy i którą wpisuje się na wniosku. Wydaje mi się, że nawet nie posiadają takiej fizycznej możliwości.
   2. Nie. To, że Twój brat przebywał na terenie USA dłużej niż wskazany przez celnika termin, nie powinno mieć żadnego wpływu na decyzję w sprawie przyznania Ci wizy.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 84. Rychu

  26 luty 2015 o 13:54

  Witaj Szymon,

  postanowiłem zapytać Ciebie, bo jak widzę to masz ogromną wiedzę.

  Wybieram się do USA służbowo wiza B1/B2 (przy okazji turystyczna). w związku z nieuniknioną rozmową z konsulem proszę Cię o radę aby efekt rozmowy był raczej pozytywny:
  1. Czy potrzebuję jakiś dokumentów od polskiego pracodawcy potwierdzające że to wyjazd służbowy? jak tak to jakie?
  2. Czy przydadzą się dokumenty potwierdzające mój obowiązek i chęć powrotu do Polski? (akt własności mieszkania, akty ur. moich dzieci, dokument z banku o zobowiązaniach kredytowych, etc..)
  3. Czy potrzebne będą dokumenty od firmy w USA do której się wybieram? ( zaproszenie, etc…)
  4. korzystając z okazji chciałbym odwiedzić kuzynkę w Kanadzie. czy będę mógł bezproblemowo przedostać się do Kanady?

  jakich jeszcze rad byś mi udzielił na rozmowę z konsulem?

  z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   26 luty 2015 o 16:41

   Cześć Rychu,

   Jeżeli wybierasz się do USA w celach służbowych nie musisz przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów, aczkolwiek warto mieć przy sobie takie potwierdzenia, tak na wszelki wypadek. Nie ma standardowej procedury i listy pytań, które może zadać konsul. Każdy z nich jest dobrym psychologiem i tak kieruje swoje pytania, by w każdej indywidualnej rozmowie wyczuć czy osoba, która stara się o wizę coś ukrywa czy też nie. Dlatego najlepiej nic nie kombinować i mówić zgodnie z prawdą. Od kilku lat zwróciłem uwagę, że konsulowie nie robią problemów z przyznawaniem wiz i najczęściej przyznają je na 10 lat. Z tego co się orientuję Kanada nie wymaga od Polaków żadnych wiz więc po udanym pobycie w USA bez problemu powinieneś przekroczyć granicę z Kanadą.

   Powodzenia

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Rychu

    26 luty 2015 o 16:49

    Dzięki Szymon,

    pozdrawiam

     
 85. Kam

  4 marzec 2015 o 23:17

  Witam serdecznie,

  Wlasnie wypelnilam wniosek DSC 160 i mam kilka pytan:

  1) Czy wydruk wniosku musi byc zrobiony z drukarki laserowej czy moze tez byc z atramentowej?
  Wydrukowalam na atramentowej i nie mam pewnosci czy da sie go poprawnie odczytac…

  2)Czy do wydruku wniosku potrzebuje tylko te ostania strone z kodem kreskowym czy rowniez pierwsza strone,w na ktorej widnieje sam nr. ID ?

   
  • Szymon

   Simi

   6 marzec 2015 o 08:29

   @Kam

   1) Nie ma znaczenia na jakim typie drukarki wydrukujesz potwierdzenie wypełnienia formularzu. Najważniejsze żeby wydruk był czytelny. W konsulacie zeskanują wydrukowany na nim kod kreskowy.
   2) Wystarczy tylko sama strona z kodem kreskowym. Można też wziąć ze sobą cały wydrukowany formularz, tak na wszelki wypadek i trzymać go gdzieś w teczce w pogotowiu ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Kam

    6 marzec 2015 o 19:48

    Bardzo dziękuję za odpowiedź :-) Pozdrawiam serdecznie

     
 86. M.

  5 marzec 2015 o 18:34

  Cześć,

  Na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-main-contactus.asp#contactinfo znalazłam taką informację: “Jeśli starają się Państwo o wizę nieimigracyjną mogą Państwo sprawdzić swój wniosek wizowy DS-160 jak również jego status online tutaj poprzez wprowadzenie lokalizacji konsulatu gdzie odbędzie się rozmowa z konsulem oraz numeru kodu kreskowego wniosku wizowego DS-160.”
  Po sprawdzeniu wyświetla mi się ‘no status’, a spotkanie z konsulem mam wyznaczone już na najbliższy poniedziałek. Czy ‘no status’ jest tu statusem normalnym, czy powinna mi się pokazywać jakaś inna informacja?

  Dzięki za odpowiedź:)

   
  • Szymon

   Simi

   6 marzec 2015 o 08:39

   @M.

   Status twojego wniosku zmieni się po rozmowie z konsulem. W chwili obecnej spotkanie z konsulem się jeszcze nie odbyło więc i status dla Twojego wniosku nie został zmieniony. Jak otrzymasz wizę status powinien się zmienić na ‘Issued’.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 87. Walentyn

  9 marzec 2015 o 09:15

  Witam,jtstem obywatelem Ukrainy i posiadam karte pobytu stalego(mam pochodzenie polskie)CZy moge podac wniosek o wize do stanow przez ambasade w Warszawie?Dzekuje

   
  • Szymon

   Simi

   9 marzec 2015 o 09:37

   @Walentyn

   Wniosek o wizę nieimigracyjną w ambasadzie w Warszawie może złożyć każdy, nie tylko obywatel Polski. Wniosek DS-160 zawiera specjalnie przeznaczone w tym celu pola, w których należy podać zarówno kraj pochodzenia jak i posiadane obywatelstwo.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Walentyn

    9 marzec 2015 o 20:51

    Szymon, jaki mam szanse, kiedy oprocz zaproszenia od kuzyny(obywatelka stanow) mam prace na 2000zl., mieszkanie wynajmue, i konta w 15000doll. nic nie mam?Moze to stac tylko odwedziny ambasady za 540zl. i…dowidzenia ! Jak myslisz?

     
    • Szymon

     Simi

     10 marzec 2015 o 11:49

     @Walenty

     Zaproszenia już nie są wymagane przez ambasadę lub konsulat. Konsulowi należy tylko pokazać dokumenty, o które poprosi i odpowiadać krótko i zwięźle na zadawane przez niego pytania. Najlepiej nie wychylać się z zaproszeniem, gdyż może to być źle odebrane przez Konsula. Jeżeli jedziesz do USA typowo w celach turystycznych żeby odwiedzić kuzynkę to nie masz się czym przejmować. Najważniejsze żeby na wniosku wypisać wszystkie informacje zgodne z prawdą i być szczerym podczas rozmowy. Konsulowie są dobrymi psychologami i wiedzą jak zadawać pytania by zauważyć, że coś przed nimi ukrywasz. Jeżeli więc nie masz nic do ukrycia to nie musisz się niczym przejmować i śmiało możesz składać wniosek o wizę.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • meggym1

      13 marzec 2015 o 13:45

      Witam,
      Chciałabym wiedzieć czy we wniosku DS-160 pod hasłem city dla miejsca wydania paszportu nalezy wpisać wojewoda slaski czy też Katowice?

       
     • Szymon

      Simi

      15 marzec 2015 o 14:32

      @meggym1

      Wpisz miasto, gdzie został wydany paszport. Jeżeli wydał go Wojewoda Śląski to wpisujesz Katowice.

      Pozdrawiam
      Szymon

       
     • meggym1

      13 marzec 2015 o 14:21

      I jeszcze jedno, czy przed numerem tel. komórkowego nalezy umiescic kierunkowy do Polski 48? I czy samo 48 czy też 0048 bo +48 chyba nie wchodzi w rachube

       
     • Szymon

      Simi

      15 marzec 2015 o 14:37

      @meggym1

      Numer telefonu powinien zawierać same cyfry w tym numer kierunkowy na początku bez zer, więc wpisz go w jak w poniższym przykładzie:

      48123456789

      Pozdrawiam
      Szymon

       
 88. AX23

  15 marzec 2015 o 16:03

  Dzień dobry! Mam pytanie dot. wizy. Jeżeli złożyłam wniosek DS-160 dnia 01.03.2015, lecz nie dokonałam wpłaty, mogę dokonać wpłatę dzisiaj na ten numer? Czy stał się on nieważny? Jeżeli wypełnię nowy formularz dzisiaj i dokonam wpłaty na ten numer zostanie to uznane? Czy tamten formularz “zniknie”? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję.

   
  • Szymon

   Simi

   16 marzec 2015 o 10:15

   @AX23

   Jeżeli wniosek DS-160 został wypełniony do końca i wydrukowałaś stronę z kodem kreskowym to nie powinien zniknąć, aż do momentu zakończenia procesu otrzymania wizy, tak by można było dokonać opłaty i umówić spotkanie. Opłata ma z kolei termin ważności i wynosi on równy rok.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • meggym1

    16 marzec 2015 o 16:23

    DZięki Simi, ale wysłąłąm już wniosek z Wojewoda Slaski zamiast Katowice i dokonałam opłaty czy myslisz że mogłoby to zostać ? Nie wyznaczyłam jeszcze daty rozmowy ale lece z osobą towarzyszacą i musielibysmy zmieniać oboje swoje wnioski. Nie wiem już co robić….

     
    • Szymon

     Simi

     17 marzec 2015 o 12:42

     @meggym1,

     Jak już wypełniłaś wniosek i dokonałaś opłaty, to już lepiej nic nie zmieniać. Ja bym to zostawił tak jak jest, a w razie czego konsul naniesie poprawki, gdyby miał jakiejkolwiek wątpliwości.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 89. marta29

  16 marzec 2015 o 22:25

  Witam,

  Mam gorącą prośbę o wyjaśnienie kwestii dokumentów potrzebnych na rozmowę. czy dobrze rozumiem, że są to dwa osobne dokumenty? mam jeden o tytule “potwierdzenie zapisu na spotkanie” co rozumiem jest “wydrukiem potwierdzenia daty umówionej rozmowy”. a drugi ” wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza”? nie wiem czym to faktycznie jest bo po wypełnieniu ds-160 owszem, wydrukowałam cały 4-stronnicowy formularz ale tam na każdej stronie jest czerwonym drukiem napisane żeby tego nie brać… z kolei po próbach zalogowania się na stronę https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx i prawidłowym wpisaniu danych ciągle jestem jakby na stronie startowej- nie wyświetla się infprmacja o błędnych danych ale żadne pole nie jest aktywne… z tego co rozumiem bez tego potwierdzenia nie wejdę na spotkanie z konsulem i bardzo się tym zdenerwowałam, będę wdzięczna za szybką odpowiedź.

   
  • Szymon

   Simi

   17 marzec 2015 o 13:01

   @marta29

   Powinnaś również wziąć ze sobą wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza. Jest to pojedyncza strona, którą masz możliwość wydrukować po zakończeniu wypełniania formularza DS-160. Powinny znajdować się na niej Twoje podstawowe dane, lokalizacja gdzie chcesz umówić się na spotkanie z konsulem oraz kod kreskowy twojego numeru sprawy. Żeby wyświetlić i móc wydrukować stronę potwierdzającą złożenie formularza DS-160 wejdź na adres https://ceac.state.gov/genniv/ i wybierz opcję ‘RETRIEVE AN APPLICATION’ po czym uzupełnij wymagane dane (numer wniosku DS-160, 5 pierwszych liter nazwiska, rok urodzenia oraz panieńskie nazwisko matki). Wyświetli się następnie pytanie czy chcesz utworzyć nowy formularz czy wyświetlić stronę potwierdzającą. Oczywiście należy wybrać drugą opcję ‘View Confirmation Page’. Wybór ten przeniesie cię na stronę gdzie będzie dostępny przycisk z opisem ‘Print Confirmation’. I to koniec całej procedury ;)

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • marta29

    17 marzec 2015 o 16:10

    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź! To jest jakaś dziwna sprawa bo nadal postępując wg instrukcji, wpisując na pewno poprawne dane (wpisane celowo błędnie, wyskakuje czerwone powiadomienie) nie mogę się zalogować, strona jest w całości “nieaktywna” bez żadnych opcji. Wpadła bym w popłoch gdybym nie dostała (dziś wtorek godz.15- maila z potwierdzeniem złożenia wniosku ds-160 datowanego na sobota godz.18) . Nieco więc pokrętnie ale owe potwierdzenie zdobyłam i mam nadzieję, że już mi się nic dziwnego nie przytrafi. raz jeszcze dziękuję za odpowiedź, bo na pewno takich maili jak moje dostaje Pan dużo :) pozdrawiam, Marta

     
    • meggym1

     18 marzec 2015 o 16:55

     Hej Simi,
     Jeszcze jedno pytanie które mnie nurtuje, przeczytałam na tym forum, ze potwierdzenie,iż wpłata została zaksiegowana przychodzi na maila. Nie otrzymałam takiej informacji chociaż pieniazki wyszły w poniedziałek. Nie mogę też umówić się na spotkanie bo strona gdzie się logowałam nie przepuszcza mnie dalej. Czy nie lepiej spróbować telefonicznie? Czy znasz przypadki czekania dłuzej niż tydzień na zaksiegowanie pieniązków?

      
     • Szymon

      Simi

      20 marzec 2015 o 12:16

      @meggym1

      Procedury zmieniły się i jeżeli dokonywałaś płatności poprzez internetowy przelew bankowy to spotkanie można wyznaczyć po godzinie 13:00 następnego dnia roboczego ( jeśli opłata była wniesiona do godziny 17:00, po 17:00 – wyznaczenie spotkania możliwe po 13:00 kolejnego dnia roboczego). W celu umówienia spotkania musisz zalogować się ponownie na https://cgifederal.secure.force.com/.

      Pozdrawiam
      Szymon

       
 90. Kasia

  19 marzec 2015 o 23:31

  Ahoj!

  Mam prośbę, czy mógłbyś mi proszę powiedzieć/doradzić/pomóc co robię źle, że wyświetla mi się komunikat :

  Błędy

  Your request cannot be processed at this time. The site administrator has been alerted.
  User could not be created. Please ensure First Name and Last Name are entered as they are in your passport.

  przy próbie rejestracji na stronie o wizę do USA,

  będę wdzięczna o pomoc,
  dziękuje :)
  Kasia

   
  • Szymon

   Simi

   20 marzec 2015 o 12:24

   @Kasia

   Prawdopodobnie imię bądź nazwisko podałaś wpisując literę ze znakiem diakrytyczym. Dla przykładu, jeżeli użyłaś gdzieś litery ‘ą’ to zastąp ją literą ‘a’.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • meggym1

    22 marzec 2015 o 13:45

    Hej, Simi
    Dzięki za Twoje rady, udało mi się w końcu wyznaczyć termin spotkania. Jako, że nie jestem osobą bardzo techniczną to też opis wszystkich kroków, procedur nie jest dla mnie taki czytelny. Nie sadziłam ze ponowo należy przejść cała ścieżkę, aż do momentu “wybierz termin”. Ja chciałam wejść jakby bezpośrednio w zakładkę a to tak nie działa. termin spotkania w piatek wiec odezwę sie i napiszę jak było.

     
 91. Wiktoria

  22 marzec 2015 o 18:59

  Witam, proszę o pomoc. W sobotę 21-03-2015 dokonałam rejestracji wniosku oraz opłaty. Korzystałam z karty debetowej. Wprowadziłam numer transakcji. W dalszym ciągu nie mogę wyznaczyć spotkania z Konsulem, pomimo, iż w lewym dolnym rogu wyświetla mi się ” najbliższy wolny termin spotkania wtorek 24 marca”

   
  • Szymon

   Simi

   23 marzec 2015 o 15:58

   @Wiktoria

   Jeżeli skorzystałaś z karty debetowej to opłata powinna zostać zaksięgowana natychmiast po poprawnie przeprowadzonej transakcji. Tak więc maksymalnie do kilku, kilkunastu minut powinnaś mieć możliwość wyboru spotkania. Napisz mi czy sytuacja od soboty się zmieniła i udało Ci się umówić na spotkanie z konsulem. Jeżeli nie to sugerowałbym kontakt telefoniczny z konsulatem lub ambasadą, w zależności gdzie składałaś aplikację w celu wyjaśnienia tego błędu. Podaję poniżej telefony:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Wiktoria

    23 marzec 2015 o 21:38

    Dziękuje za odpowiedz.
    Faktycznie, sytuacja wymagała konsultacji z Konsulatem w Krakowie. Pani poinformowała mnie,że podczas umawiania się na spotkanie online należy na wszystkie pytania na “żółtym tle” odpowiadać przecząco. Ja odpowiedziałam zgodnie z prawdą, tj. więcej niż 80, mniej niż 14lat – nie, czy wcześniejsza wiza została wydana po 2008 roku – tak, czy ważność poprzedniej wizy upłynęła mniej niż 48 miesięcy temu – tak, czy aplikuję po ten sam rodzaj wizy – tak. Jednakże, odpowiedzi mają być przeczące nawet jeśli mijają się z prawdą. (? ! )

    Mogłam również wysłać swoje dokumenty kurierem,bez osobistej wizyty w Konsulacie, jednak wybrałam możliwość rozmowy.

    Pani wystosowała prośbę o odblokowanie mojej płatności, następnie otrzymałam wiadomość email, że mogę umówić się na spotkanie.

    Spotkanie we czwartek ! :)

    Pozdrawiam

     
 92. Marcin

  24 marzec 2015 o 10:54

  Po krótce przedstawię problem bo nigdzie w sieci nie mogę znaleźć odpowiedzi. Wypełniłem wniosek ds160 i tam wybrałem wizę B1/B2 czyli służbowo turystyczną. Umawiając się przez stronę ambasady na złożonym profilu wybrałem jednak B2( był dokładniejszy opis ). Mój wyjazd o ile dojdzie do skutku jest tylko turystyczny( wycieczka samodzielna). Co robić?Zostawić jak jest i ewentualnie tłumaczyć się na miejscu czy zaznaczyć na tronie B1/B2( jestem jeszcze przed spotkaniem i mam chyba opcje poprawienia/edytowania) i w rozmowie z konsulem powiedzieć, że jednak nie będzie biznesów, a tylko zwiedzanie. Nie chciałbym by kasa poszła w kosmos lub zakończyło się spotkanie odmową :-/. Z góry dzięki za pomoc/sugestie.

   
  • Szymon

   Simi

   24 marzec 2015 o 20:35

   @Marcin

   Jeżeli jeszcze nie dokonałeś opłaty to masz dwa wyjścia. Najlepiej wypełnić wniosek DS-160 od nowa i zaznaczyć typ B2, wiem że są tam trzy możliwości (B1, B2 lub B1/B2). Jest to oczywiście mniej ciekawa opcja, gdyż musiałbyś wypełnić cały wniosek od nowa. Drugie wyjście to zostawić tak jak jest czyli B1/B2 i z niczego się nie tłumaczyć. Nie wiem w jakim jesteś wieku i czy pracujesz, ale jeżeli konsul zapyta o powód łączonej wizy możesz zawsze powiedzieć, iż istnieje mozliwość, że w niedługim czasie pracodawca będzie Cię delegował na teren USA więc wolisz się już zabezpieczyć żeby niepotrzebnie nie przechodzić po raz drugi całego procesu od nowa. To tylko taka sugestia, ale zrobisz jak uważasz.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Marcin

    24 marzec 2015 o 23:26

    Dzięki za odpowiedź. Opłata niestety poszła i teraz pozostaje tylko umówienie się z konsulem. Z racji, że mogę jeszcze edytować wniosek ze strony ambasady to postaram się to zmienić na B1/B2 i ewentualnie się tłumaczyć na miejscu. Mam 34 lata i pracuję jako nauczyciel angielskiego więc wydaje mi się, że taką pomyłkę mogę podciągnąć pod ewentualną możliwość wymiany uczniów/ jakiejś współpracy ze szkołą w USA.

     
 93. Lukas

  27 marzec 2015 o 00:50

  Witam. Mam takie pytanie, zapłaciłem przed chwilą za 2 osoby przelewem internetowym. Tak jak w instrukcji radzą, zapisałem nasz wspólny nr CGI. Loguję się na swój profil na stronie:
  https://cgifederal.secure.force.com
  daję Kontynuuj po lewej stronie i wyskakuje mi panel z dostępnymi opcjami płatności, a na dole przy naszych nazwiskach ramka do wpisania numeru potwierdzenia (przy kazdym nazwisku osobna ramka do wpisania numeru).
  Moje pytanie, czy ten numer potwierdzenia to jest ten nr CGI, który był podany w Online Bank Transfer? Czy ten nr CGI muszę wpisać dwukrotnie przy obu nazwiskach ?

   
  • Szymon

   Simi

   27 marzec 2015 o 07:27

   @Lukas

   Tak jest, numer potwierdzenia płatności to numer CGI. Wpisz go przy obydwu nazwiskach jeżeli zapłaciłeś za obydwie osoby używając tego samego numeru CGI.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Lukas

    27 marzec 2015 o 09:44

    Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź :)
    Od razu dopytam się dalszego kroku, żeby mieć już 100% pewność… Otóż, kiedy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie konsulatu, wpisuje dwukrotnie nasz wspólny nr CGI, rozumiem że pojawi się terminarz z dostępnymi terminami rozmowy z konsulem, wybieram datę i wyskakuje mi potwierdzenie spotkania. Na spotkanie zabieram:
    - paszport,
    - wydrukowane potwierdzenie spotkania
    - wydrukowane potwierdzenie złożenie podania o wizę DS-160 (blankiet z podst. danymi, zdjęciem i nr potwierdzenia AA00…).
    Czy dobrze rozumiem dalszą część? Przepraszam, że za duplikowanie tematu, ale wolę przedstawić swoją sytuację żeby być pewnym “do bólu”. Pozdrawiam

     
    • Szymon

     Simi

     28 marzec 2015 o 12:15

     @Lukas

     Wszystko co napisałeś się zgadza. Powodzenia i daj znać jak Ci poszło.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 94. Łukasz

  27 marzec 2015 o 22:01

  Witaj Simi.razem z żoną chcemy starać się o wizę.proszę napisz mi jak mamy postępować przy wypełnianiu wniosku.chodzi mi o to czy każde z nas wypełnia oddzielny wniosek i co zaznaczyć żeby umówić się na termin spotkania razem.z góry dziękuje i przepraszam jeśli powtarzam pytanie. Łukasz

   
  • Szymon

   Simi

   28 marzec 2015 o 12:19

   @Łukasz

   Każde z Was musi wypełnić osobny formularz DS-160, a następnie zarejestruj tylko jedno konto na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html i dodaj żonę jako osobę towarzyszącą. W ten sposób będziesz mógł ustalić jeden termin spotkania dla Waszej dwójki.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 95. Łukaszzz

  29 marzec 2015 o 01:20

  Witaj Simi. Chciałbym się zapytać czy dużym problemem będzie małe niedopatrzenie z mojej strony, podczas wypełniania wniosku wizowego, tzn:
  - jestem lekarzem, napisałem to w krótkim opisie odnośnie wykonywanej pracy, ale nieopatrznie nie wpisałem informacji odnośnie moich studiów przy którymś tam punkcie.. Nie zaznaczyłem że studiowałem.
  - drugi mój błąd to wpis w ramce names in native alphabet jedynie imienia Łukasz, zaznaczam że nazwisko nie ma polskich liter, a wydrukowane potwierdzenie złożenia DS 160 nie zawiera żadnych błędów.
  Dodatkowo napiszę że już zapłaciłem i umówiłem spotkanie.. Myślisz że mogą byc przez to większe problemy?
  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   30 marzec 2015 o 22:07

   @Łukaszzz

   W takiej sytuacji kiedy juz dokonałeś opłaty pozostaje tylko kontakt telefoniczny z konsulatem lub ambasadą w zalezności gdzie składałeś wniosek w celu zasiegnięcia informacji czy istnieje możliwość poprawy wprowadzonych danych w systemie. Wielokrotnie już słyszałem, że próba poprawy informacji we wniosku kończyła sie sukcesem więc warto spróbować. Podaję poniżej telefony:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Łukaszzz

    30 marzec 2015 o 23:05

    Dzięki wielkie za pomoc, jutro będę dzwonił. Pozdrawiam gorąco :)

     
   • Łukaszzz

    31 marzec 2015 o 15:58

    Simi, dzwoniłem na podany nr telefonu do Krakowa, babeczka mi odpowiedziała że muszę wypełnić jeszcze raz wniosek wizowy (DS 160), mimo że już zapłaciłem i umówiłem się na spotkanie. Kiedy powiedziałem kobiecie że przecież dostałem swój numer AA00 itd który potem wprowadziłem w swój profil przed wysłaniem kasy, to odpowiedziała że to nic do rzeczy nie ma i mogę wypełnić jeszcze raz wniosek, bez późniejszej ponownej opłaty..
    To jak to w końcu jest ? :)

     
    • Szymon

     Simi

     2 kwiecień 2015 o 22:36

     @Łukaszzz

     Pierwsze słyszę. Jest to dla mnie nielogiczne, gdyż opłata jest przyporządkowana do konkretnego wniosku/wniosków. Jeżeli jednak uzyskałeś taką informację bezpośrednio z konsulatu to zrób jak Ci kazali. Teraz to ja Ci dziękuję, gdyż ta wiadomość ułatwi życie kolejnym osobom w podobnej sytuacji jak Twoja.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • Łukaszzz

      2 kwiecień 2015 o 22:59

      Simi, dla mnie to, też było zupełnie nielogiczne, w sumie dalej jest. Dla jasności sprawy, kobieta z którą rozmawiałem (z pod nr +(48) 12 424 5107) kompletnie mnie nie przekonała i nie wzbudziła zaufania. Jeśli chodzi o mnie, myślę że tą informację trzeba zweryfikować, żeby ktoś w konsulacie przed spotkaniem nie dowiedział się że nie opłacił danego wniosku i żeby po prostu nie stracił pieniędzy i czasu.
      Pozdrawiam

       
     • Ania

      1 sierpień 2015 o 21:06

      Cześć Łukaszzz, napisz jak rozwiązałeś sprawę, czy zrobiłeś tak jak Cię poinstruowała kobieta z infolinii? Mam podobną sytuację bo nie wpisałam numeru pesel a wniosek już opłacony i umówione spotkanie i teraz nie wiem co zrobić. Pozdrawiam

       
     • Ania

      8 sierpień 2015 o 00:05

      A więc odpowiadam sama sobie :-) w takiej sytuacji należy anulować spotkanie, wypełnić nowy wniosek ds160 i ponownie umówić się podając numer z prawidłowo wypełnionego formularza. Opłata nie jest przypisana do wniosku, opłata jest za spotkanie w konsulacie. Pochwalę się też, że wizę dostałam. Pozdrawiam.

       
     • Szymon

      Simi

      15 sierpień 2015 o 12:39

      Gratulacje i miłego pobytu w USA :)

       
 96. Asia

  30 marzec 2015 o 19:11

  Hej! Mam problem i totalnie nie wiem co zrobić a zestresowałam się już strasznie! Wypełniłam wniosek, dokonałam opłaty i umówiłam się na spotkanie.. po czym zorientowałam się że na potwierdzeniu spotkania mam błąd w numerze paszportu. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje!

   
  • Szymon

   Simi

   30 marzec 2015 o 22:08

   @Asia

   W takiej sytuacji kiedy juz dokonałaś opłaty pozostaje tylko kontakt telefoniczny z konsulatem lub ambasadą w zalezności gdzie składałaś wniosek w celu zasiegnięcia informacji czy istnieje możliwość poprawy wprowadzonych danych w systemie. Wielokrotnie już słyszałem, że próba poprawy informacji we wniosku kończyła sie sukcesem więc warto spróbować. Podaję poniżej telefony:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Marcin

    2 kwiecień 2015 o 23:14

    Witam ponownie :-) Muszę jeszcze pomęczyć :-) . Po świętach mamy spotkanie. Ja i moja narzeczona jesteśmy umówieni na tą samą godzinę i też wpisaliśmy siebie we wnioskach jako osobę, z którą jedziemy na zwiedzanie. Czy możemy podejść do “okienka” wspólnie??Czy każdy solo??

    Pzdr. Marcin

     
    • Szymon

     Simi

     3 kwiecień 2015 o 09:30

     @Łukaszzz

     Z tego co pamiętam, o ile przepisy wewnętrzne konsulatu się nie zmieniły to można podejść razem do jednego okienka.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 97. Maria

  3 kwiecień 2015 o 17:20

  Zastanawiam się którą kategorię wizową wybrać. Na razie wybieram się do Stanów na wakacje, ale nie wykluczam wyjazdów biznesowych w przyszłości. Czy aplikowanie o wizę łączoną B1/B2 w tym momencie ma sens?

  Pozdrawiam,
  Maria

   
  • Szymon

   Simi

   3 kwiecień 2015 o 20:59

   @Maria

   Jak najbardziej tak. Jeżeli chcesz podróżować do USA zarówno w celach służbowych jak i turystycznych to należy wybrać łączoną wizę B1/B2.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Maria

    3 kwiecień 2015 o 21:19

    Dziękuję za odpowiedź!
    Udanych świąt :)

     
    • Marcin

     19 kwiecień 2015 o 13:38

     @Simi

     Dzięki za wcześniejsze podpowiedzi. Mogę się pochwalić, że wiza przyznana, bilety kupione. Teraz pozostaje planowanie i odliczanie do wyjazdu :-)

      
 98. Sławek

  17 kwiecień 2015 o 12:52

  Witam mam pytanie. Planujemy z żoną i synem ( 5lat ) wycieczkę do stanów do siostry mojej żony. Czy mogę opłacić wszystkie wnioski jednocześnie, czy wypełnić osobno wniosek dla syna bo dla mnie i żony to rozumiem że tak. Co zrobić aby umówić na spotkanie w jednym terminie i czy mogę wziąć paszport syna na spotkanie czy muszę wysyłać?

   
  • Szymon

   Simi

   20 kwiecień 2015 o 08:12

   @Sławek

   Masz dwie opcje, możesz albo wnieść opłatę za wszystkie trzy wnioski i wziąć wszystkie dokumenty dotyczące syna ze sobą do konsulatu, albo osobno opłacić swój wniosek i żony i osobno wniosek syna i wszystkie dokumenty syna wysłać poprzez TNT, a samemu wraz z żoną udać się do konsulatu. Ja wybrałbym pierwszą opcję. Warto też dopytać się w konsulacie/ambasadzie jaki scenariusz z ich punktu widzenia jest lepszy. Poniżej podaję wszystkie numery telefonów:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Sławek

    20 kwiecień 2015 o 19:15

    Dzięki za odpowiedź

     
 99. Danuta

  22 kwiecień 2015 o 20:44

  Posiadam polski paszport, ale od kilkunastu lat mieszkam w Niemczech i tam jestem zameldowana. Czy to stanowi problem do wydania wizy ? Czy jest możliwość aby wysłali mi paszport z wizą do Niemiec? Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   30 kwiecień 2015 o 13:55

   @Danuta

   Wątpię żeby była możliwość wysłania paszportu z Polski do Niemiec, ale za to możesz aplikować o wizę w ambasadzie USA w Niemczech.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 100. Maniek

  5 maj 2015 o 15:10

  witam,
  mam pytanie dotyczące spotkania wizowego które odbędzie się na dwa dni przed moimi 18 urodzinami. czy muszę przychodzic na nie z rodzicami ?
  pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   11 maj 2015 o 09:22

   @Maniek

   W świetle prawa amerykańskiego dopóki nie ukończysz 18 lat jesteś osobą niepełnoletnią i na spotkanie powinieneś wybrać się z rodzicem lub opiekunem.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 101. Ania

  13 maj 2015 o 12:22

  Witam:)

  mam pytanie ponieważ złożyłam wniosek odnośnie wizy do USA oraz zrobiłam przelew internetowy, jednak na przelewie internetowym mam jeden człon nazwiska poneważ w Banku nie dokonałam zmian nazwiska na dwu członowe po lubie czy to jest jakiś problem do ustalenia terminu spotkania?

   
  • Szymon

   Simi

   14 maj 2015 o 09:45

   @Ania

   To kto dokonywał wpłaty nie ma znaczenia. Ważne żeby w tytule przelewu zgadzał sie numer CGI oraz żeby Twoje aktualne, dwuczłonowe nazwisko było poprawne na wszystkich pozostałych dokumentach i paszporcie. Dokonywałem ostatnio wpłaty na moich znajomych i wszystko było OK.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 102. rub

  30 maj 2015 o 12:39

  Witam,
  mam pewien problem, wypełniłam wniosek ds-160 i jeszcze go nie podpisałam. Teraz chciałabym coś jeszcze dodać, lecz gdy daje opcje complete albo edit, to wydaje nie mam pewnych opcji. Mianowicie chodzi mi o szkoły, dodałam tylko studia, a z tego co się orientuje i widziałam wniosek chłopaka, to mógł dodać jeszcze szkołę średnią. Czy da się jakoś do tego wrócić, czy jest gdzieś ta opcja, czy muszę na nowo wypełnić wniosek?
  Z góry dziękuję za odpowiedź ;)
  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   2 czerwiec 2015 o 09:01

   @rub

   Pola do wypełnienia różnią się między sobą w zależności od płci i wieku więc nie ma się czym martwić.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 103. Jagoda

  30 maj 2015 o 15:46

  Hej :) Moja sytuacja wygląda tak, że kilka dni temu miałam rozmowe z konsulem ale nie przyznano mi wizy ponieważ nie mam wystarczających więzi z krajem -.- Zabrałam ze sobą zaświadczenie że jestem studentką, nie wiem co jeszcze mogłabym zrobić mam 19 lat. Próbuje jeszcze raz i tu mam pytanie czy musze wypełniać wniosek DS-160 jeszcze raz? Czy może być ten sam tylko jeszcze raz dokonać opłaty?

   
  • Szymon

   Simi

   2 czerwiec 2015 o 09:03

   @Jagoda

   Musisz wypełnić nowy wniosek, gdyż już dokonałaś opłaty i umówiłaś spotkanie na numer wcześniejszego wniosku.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 104. luck82

  9 czerwiec 2015 o 18:53

  Witam . Mam pytanie , Wykonałem przelew wpisując jedną cyfrę kodu cgi błędnie . czy jest możliwość odzyskania środków lub przeksięgowania ich tak aby formularz zapisu na spotkanie był aktywny ?

   
  • Szymon

   Simi

   14 czerwiec 2015 o 10:51

   @luck82

   Z tego co się orientuję to wszędzie jest nadmienione, że zaksięgowane wpłaty ze złymi tytułami przelewu przepadają, ale ja osobiście skontaktowałbym się telefonicznie z ambasadą i zapytał czy mogliby to zaksięgować z innym tytułem wpłaty. Poniżej podaję wszystkie numery telefonów:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 105. Lukasz

  16 czerwiec 2015 o 00:11

  Witam . Mam pytanie, byłem we wtorek z dziewczyna w ambasadzie w Londynie i dostaliśmy wizę. Z tego wszystkiego zapomniałem się spytać czy muszę jakaś opłatę jeszcze wnieść. Jedyne co usłyszałem to ze dostanę na maila wiadomość kiedy moja wiza będzie do odebrania w miejscu które zaznaczyłem w podaniu o wizę. Gdzieś wyczytałem ze trzeba jeszcze zapłacić za to żeby wiza przyszła pod podane miejsce. Czy to prawda i czy można zapłacić ta opłatę na miejscu,

   
  • Szymon

   Simi

   17 czerwiec 2015 o 18:05

   @Lukasz

   W Polsce procedura wygląda tak, iż opłata wizowa jest jedyną opłatą w całej procedurze wizowej natomiast usługa dostarczenia paszportu z wizą do punktu odbioru TNT jest darmowa.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 106. matt

  22 czerwiec 2015 o 11:24

  Czy rejestrując się on-line w celu umówienia spotkania z konsulem, mogę zgłosić osobę towarzyszącą niebędącą moją rodziną (partner biznesowy)?

   
  • Szymon

   Simi

   22 czerwiec 2015 o 15:56

   @matt

   Nie ma znaczenia pokrewieństwo podczas dołączania kolejnych osób do jednego spotkania, tak więc możesz dołączyć kogokolwiek.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 107. Roda

  27 czerwiec 2015 o 20:29

  Witam ,ja mam taki owo problem dokonałem przelewu z dniem 22 czerwca wszystko dobrze wraz z numerem konta oraz z CGI lecz nie wpisałem beneficjenta czyli “Stanley Associety inc.” oraz swit/bic czy jakoś tak tylko numer konta CGI i nazawe banku wraz z adresem .Nie wiem co teraz robic czy robic ,czy jechac do banku i wyjasnic sprawe czy jak bo po wpisaniu CGI widnieje widok że brak wpłaty,co mam teraz zrobic byłbym bardzo wdzieczny za pomoc ,bo teraz se mysle że wplacilem 608 zł i wpłata tak na moje oko jest zawieszona jak to odwrocic cała sytuacje.

   
  • Szymon

   Simi

   28 czerwiec 2015 o 15:30

   @Roda,

   Robiąc przelew pole nazwy odbiorcy powinno być polem obowiązkowym. Jakiego odbiorcę podałeś?

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Roda

    28 czerwiec 2015 o 16:38

    Odbiorce dałem Dansk Bank z ulica Emili Plater i oraz numer CGI i nic wiecej.

     
    • Szymon

     Simi

     30 czerwiec 2015 o 08:12

     @Roda,

     To w takim razie wpisałeś źle odbiorcę. Odbiorcą jest beneficjent czyli Stanley Associates Inc. DANSKE BANK to nazwa banku, w którym beneficjent posiada konto. Skontaktuj się z konsulatem lub ambasadą i przedstaw swój problem. Sprawdź też w swoim banku czy przelew został zrealizowany, gdyż być może przelew nie mógł być zrealizowany i środki wrócą na Twoje konto.

     Poniżej podaję wszystkie numery telefonów do ambasady i konsulatu:

     Warszawa
     +(48) 22 307 1361
     +(48) 22 504 2000

     Kraków
     +(48) 12 424 5107
     +(48) 12 424 5183
     +(48) 12 424 5122

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • Roda

      30 czerwiec 2015 o 13:10

      Tak ,sprawdzałem w banku w moim ale oni powiedzieli że nic nie mają zwrotnej informacji ,czyli przelew doszedł do ambasady ale w ambasadzie stara spiewka mam czekać na informacje zwrotna tylko jak długo .Wysłałem w czoraj do nich maila tak jak chcieli z dokładnym opisem wraz z numerem CGI oraz UID z strony logowania ,nie wiem do kiedy to potrwa ale jutro w środe jak nic nie bedzie bede znów im dokuczał telefonicznie i głowe suszył bo ile to można .

       
 108. Agataz

  1 lipiec 2015 o 13:28

  Witam,
  Wczoraj po wypełnieniu wniosku o wizę, weszłam na stronę amerykańskiej ambasady w celu umówienia spotkania. Po wypełnieniu Wszytskich danych, przeszłam do uiszczenia zapłaty. Zrobiłam to przez konto internetowe. Wpłaty dokonałam po 17, wiec kiedy moge spodziewać sie potwierdzenia i przede wszystkim GDZIE albo zostanie wysłane ? Czy to bedzie jakaś wiaodmosc mailem czy pojawi sie na moim koncie amabsady? Czy po prostu zostanie zaktywowany kod CGI? Co musze dalej z tym zrobic ? Bo gdy wchodzę na swoje konto na stronie ambasady to na nowo musze Wszytsko wypełniać. Oraz jak długi jest teraz czas oczekiwania na wyznaczenie spotkania z konsulem? Dziekuje za odpowiedz

   
  • Szymon

   Simi

   2 lipiec 2015 o 15:30

   @Agataz

   Gdy opłata wizowa zostanie zaksięgowana system rezerwacji spotkania powinien przepuścić do kolejnego kroku po wpisaniu odpowiedniego numeru CGI. Z reguły należy odczekać do kolejnego dnia roboczego. Z kolei termin umówienia spotkania z reguły nie jest dalszy niż jeden tydzień.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Roda

    4 lipiec 2015 o 10:19

    Kwota zaksiegowna ,moja rada taka nie robcie na swoja reke przelewu przez internet bo tej troche inaczej ,o ile wiecie jak to sie robi bo pózniej sie czeka ponad 7 dni, zanim ambasada zaksieguje opłate najlepiej to na poczcie dla swietego spokou.

     
 109. Paulina

  10 lipiec 2015 o 09:44

  Cześć, mam pytanie odnośnie do przelewu internetowego za wizę DS-160. Czy dobrze rozumiem, że mam w tytule przelewu podać tylko numer CGI, jako odbiorcę podać Stanley Associety inc., a jako numer rachunku to numer bez PL? Czy trzeba gdzieś wpisywać numer swift? A drugie pytanie dotyczy strony z potwierdzeniem wypełnienia DS-160. Czy jeżeli wydrukuję potwierdzenie bezpośrednio ze strony, to muszę dodatkowo wysyłać je sobie na maila? Próbowałam to zrobić, ale nic do mnie nie doszło.

   
  • Szymon

   Simi

   12 lipiec 2015 o 09:20

   @Paulina

   Wszystko się zgadza, w tytule przelewu podajesz numer CGI, odbiorcą jest Stanley Associety inc., a numeru swift nigdzie nie wpisujesz. Wystarczy wydrukowana strona potwierdzenia, bezpieczniej jest jednak zapisać sobie tę stronę na dysku lub przesłać na maila. Jeżeli wybrałaś opcję wysyłki potwierdzenia na maila, a nic nie doszło, to sprawdź SPAM, może tam wylądowała wiadomość.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Paulina

    12 lipiec 2015 o 17:19

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety w spamie nic nie ma, a próbowałam wysyłać już kilka razy (także na innego maila). Potwierdzenie o umówieniu spotkania doszło po kilku sekundach. Dziwi mnie tylko, że pod potwierdzeniem złożenia i tą tabelką zakończoną “TO NIE JEST WIZA” mam jeszcze informację, która zaczyna się “Uwaga: Elektroniczne złożenie podania DS-160 to dopiero PIERWSZY KROK w procesie ubiegania się o wizę [...]“. To na pewno tak powinno wyglądać? Bardzo proszę o odpowiedź.

     
    • Szymon

     Simi

     17 lipiec 2015 o 10:42

     @Paulina,

     Dokładnie tak to powinno wyglądać. Napisz czy może udało Ci się przesłać potwierdzenie na maila. W razie problemu sprawdź dokładnie czy mail przy pomocy którego utworzyłaś konto jest prawidłowy, gdyż znam przypadki, że ktoś założył konto na błędny adres email.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 110. Paulina

  11 lipiec 2015 o 12:52

  Mam pytanie. Przy rejstracji do umawiania wizyty z konsulem posałam zły numer paszportu ( tzn pominęłam dwie pierwsze litery przed numerem), następnie dokonałam wpłaty, wypełniłam DS- 160 i umówiłam wizytę. Na potwierdzeniu umówienia wizyty, które wydrukowałam zauważyłam, że pominęłam dwie pierwsze litery w numerze paszportu. Czy mogę mieć z tego powodu jakieś przykrości? Czy można w jakiś sposób sprostowac tą pomyłkę? Czy może mieć ona wpłw na to że ne ewentualnej wizie zostanie wydruowany zły numer paszportu?

   
  • Szymon

   Simi

   12 lipiec 2015 o 09:28

   @Paulina

   Na wizie wbijanej do paszportu ten numer nie jest widoczny. Doradzam abyś skontaktowała się z ambasadą lub konsulatem i przedstawiła ten błąd. Z tego co wiem są oni w stanie zmienić to w systemie, tak by dalsza procedura przebiegła bezbłędnie. Poniżej podaję numery telefonów:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
 111. Ellie

  16 lipiec 2015 o 22:45

  Cześć Simi,

  Osobiście będę wypełniać aplikację z USA dla mojego rodzica mieszkającego w Polsce. Mam kilka wątpliwości :
  1) czy mogę opłacić koszty wizy moją kartą debetową (USA bank)
  2) rodzic może sam opłacić koszty podróży – w jaki sposób mogę udowodnić, że rodzic ma wystarczająco dużo środków finansowych na opłacenie podróży i pobytu w USA?
  Muszę zaznaczyć, że rodzic nie dostał wizy dwokrotnie – ostatnim razem w 2008 :( (brak więzi z krajem! Stała (dobra) praca, mieszkanie własnościowe, konto w banku, rodzina w Polsce a oni nie widzą więzi z krajem- totalny absurd!).
  NIE wiem już o co im chodzi …

  Dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawiam!
  Ellie

   
  • Szymon

   Simi

   17 lipiec 2015 o 10:46

   @Ellie

   Poniżej zamieszczam odpowiedzi na Twoje pytania.

   1) Jak najbardziej możesz dokonać opłaty przy pomocy karty debetowej.
   2) Z tego co wiem to nie jest obowiązek udowadniania czy ma się wystarczająco pieniędzy na opłacenie pobytu w USA. W razie czego możesz we wniosku DS-160 zaznaczyć, że inna osoba będzie opłacać pobyt w USA i wpisać tam swoje nazwisko.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • Ellie

    17 lipiec 2015 o 16:27

    Doczytałam się gdzieś na stronie internetowej, że opłata musi być dokonana polską (nie USA/żadną inną) kartą debetową – stąd też moje pierwsze pytanie. Dziękuję za Twoją odpowiedź!

    Nie wiem dlaczego, ale mój rodzić dwa razy nie dostał wizy turystycznej. Powód był pezpodstawny (brak więzi z krajem – nonsens) :/ Obecnie pracuję nad trzecim i ostatnim już podejściem.
    Czy masz doświadczenie z tego typu (nieudanymi) przypadkami?

     
    • Szymon

     Simi

     22 lipiec 2015 o 12:03

     @Ellie

     Aby dokonać płatności poprzez system PolCard Twoja karta debetowa musi mieć logo VISA/MasterCard, a także kod CVV na odwrocie karty. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji, iż musi to być karta wydana w Polsce. Odpowiadając na Twoje drugie pytanie to nie miałem do czynienia z sytuacjami by osoba, której osobiście pomagałem przy wypełnianiu wniosku spotkała się z odmową. Raz miałem tylko zapytanie od osoby, która spotkała się z decyzją odmowną czy może aplikować ponownie w odstępie 2 miesięcy.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • Ellie

      23 lipiec 2015 o 04:32

      Dziękuję serdecznie za odpowiedź.

       
 112. igaku

  28 lipiec 2015 o 02:53

  Witam, chciałam zapytaćczy istnieje opcja przeniesienia wniosku o wize z ambasady brytyjskiej do ambasady posliej jezeli musze wrocic do kraju. Ewentualnie czy mozliwe jest anulowanie tej aplikacji zlozonej w anglii i zlozenie nowej w polsce?

   
  • Szymon

   Simi

   31 lipiec 2015 o 14:11

   @igaku

   Niestety nie można aplikacji przenieść do innego kraju. Musisz anulować aplikację, którą chciałaś złożyć w Anglii i cały proces rozpocząć od początku w Polsce.

   Pozdrawiam

   Szymon

    
 113. Andrzej

  30 lipiec 2015 o 22:04

  Na początku marca ubiegałem się o wizę i starannie przestudiowałem (korzystając również z Twoich cennych porad) wszystkie kolejne kroki.Teraz, gdy mineło 5 miesięcy zwrócił się do mnie kolega z prośbą o pomoc.
  W związku z tym mam pytanie:czy to wszystko przebiega tak samo? Przegladałem pobieżnie stronę http://www.ustraveldocs.com/pl gdzie opłata wizowa wystepuje przed wypełnieniem formularza DS160, z tego co pamiętam nie przejdzie sie dalej na profilu bez wypełnienia pola z nr ds160

   
  • Szymon

   Simi

   31 lipiec 2015 o 14:14

   @Andrzej

   W najbliższym czasie będę aktualizował informacje na temat procesu składania wniosku wizowego. W kwestii, której piszesz nic się nie zmieniło. Najpierw należy wypełnić wniosek DS-160, a następnie wnieść opłatę wizową i umówić termin spotkania.

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • arizona

    31 lipiec 2015 o 17:08

    Witam,

    Wczoraj razem z partnerem otrzymaliśmy wizy i już kupilismy bilety, jednak dzis cos sie partnerowi przymonialo.
    Otuz 20 lat temy byl aresztowany za kradziez czego nie zaznaczyl w aplikacji.
    Co teraz zrobic?
    Czegi sie mozemy spodziewac na rozmowie z urzednikiem?
    niewiemy co teraz robic bo bilety juz kupione:(

     
    • Szymon

     Simi

     2 sierpień 2015 o 13:36

     @arizona

     Podczas lotu do USA otrzymacie formularze wjazdowe, na których oczywiście jednym z pytań jest pytanie o niekaralność. Twój partner powinien wtedy zaznaczyć, że był karany. Może to jednak bardzo zmniejszyć jego szanse na przekroczenie granicy USA. Może być tak, iż celnik nie będzie się wdawał w szczegóły i dopytywał jakie wykroczenie to było i ile lat temu, tylko bezwzględzie odmówi mu przekroczenia granicy i zawróci do Polski. Z innej strony może to nie być nic strasznego i z uśmiechem na twarzy wpuści Was bez żadnego problemu. To od Was zależy czy chcecie zaryzykować i dowiedzieć się o decyzji na miejscu. Skoro jednak macie już bilety kupione to niczego nie ryzykujecie. Można również nie zaznaczać w formularzu, że był On karany, gdyż nikt tego tak na prawdę nie będzie w stanie w USA zweryfikować, ale nie jest to właściwe rozwiązanie.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • arizona

      2 sierpień 2015 o 14:40

      Witaj Szymonie,
      Dziekuje bardzo za odpowiedz, Partner dostal rowniez maile od prawnika ze sprawa przedawnila sie po 5 latach, i W krajowym resjestrze widnieje jako niekarany wiec moze juz mowic ze byl NIE karany ale jak to sie ma do odciskow palcow ktore jednak moga widniec gdzies, myslisz Szymonie ze USA nie bedzie tego weryfikowac ?
      Wszytsko juz zabukowane, hotel bilety i nawet wycieczka na Grand Canyon, wiec chyba zaznaczymy ze Nie byl . ?
      Pozdrawiam,

       
     • Szymon

      Simi

      2 sierpień 2015 o 16:27

      @arizona

      W takich okolicznościach śmiało bym zaznaczył, że nie był karany. USA aż tak dogłębnie nie wyryfikuje historii każdego turysty, a z pewnością nie sprawdza odcisków palców. Odciski palców sa pobierane do ich wewnętrznej bazy danych.

      Pozdrawiam
      Szymon

       
   • Ania

    2 sierpień 2015 o 07:11

    Cześć Szymon,
    mam pytanie odnośnie kwestii pracy i zarobków we wniosku wizowym. Pracuję od 5 lat w jednej firmie,ale niestety mam tu umowę-zlecenie. W związku z tym chciałam zapytać czy w rubryce z pytaniem o zarobki wpisac to co mam na umowie (a są to po prostu grosze), czy to co zarabiam rzeczywiście…nie wiem,czy ktokolwiek to weryfikuje i w jaki sposob.. Nie będe podróżowała sama, chcielibyśmy jechać na 10 dni z narzeczonym po ślubie w podróż poślubną,ale nie wiem jak ugryźć ten temat.

     
    • Szymon

     Simi

     2 sierpień 2015 o 16:22

     @Ania

     Wpisz takie zarobki jakie rzeczywiście otrzymujesz. Nikt tego nie weryfikuje dlatego Ty musisz okreslic swoje zarobki we wniosku.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
     • Ania

      2 sierpień 2015 o 16:40

      Bardzo mi pomogłeś ! :) Myślałam,że jest to w jakiś sposób dogłębnie weryfikowane. A czy istnieje jakieś prawdopodobieństwo weryfikacji np. firmy? Bo w razie czego muszę przygotować szefa :)

       
 114. Andrzej

  2 sierpień 2015 o 18:08

  Witam
  Podczas lotu do USA otrzymuje się do wypełnienia formularz (deklaracje celną) ale tam nie ma pytania o karalność http://m.lot.com/pl/pl/instrukcja-wypelniania-deklaracji-celnej

   
 115. Andrzej

  2 sierpień 2015 o 18:22

  Dodam tyko, że formlarza I94 juz nie ma (przynajmniej drogą lotniczą)

   
  • Szymon

   Simi

   2 sierpień 2015 o 20:54

   @Andrzej

   Potwierdzam. Pytanie o niekaralności pojawiało się tylko w formularzu I-94W, który w związku z wdrożeniami nowego programu elektronicznego na lotniskach docelowych w USA nie jest juz używany.

    
   • paniodbiologii1

    14 sierpień 2015 o 20:33

    witam serdecznie!

    Nie wiedziałam pod co sie podpiąc, bo nie znalazłam nigdzie dodaj komentarz, a jedynie odpowiedz.

    Również ja mam kilka pytań na których odpowiedzi nie znalazłam.

    1) Mieszkam w Dublinie od 7 lat i tu zamierzam razem z mężem starć sie o wzię do usa. (dzieci mają irlandzkie paszporty, więc domniemam, że dla nich przed wyjazdem wystarczy zgłoszenie vaiwer visa), ale do rzeczy. Z mężem uzupełanimy wnioski każdy swój, ale żeby pójść do okienka z konsulem razem, to ja musze jako osobę towarzyszącą wpisac jego, albo on mnie, prawda? Ale czy moge zabrać ze soba niemowlaka, który na dzień wizyty w ambasadzie nie będzie mieć jeszcze paszportu tylko co najwyżej akt urodzenia? Wiem, że wpisuja wszystkich którzy wchodzą na teren ambasady, a ja nie będe mieć innego dokumentu dla maluszka jak akt urodzenia. No i czy jedno z nas ma go wpisać do aplikacji jako osoba towarzysząca? Dodam że nie staramy się o wize dla dziecka tylko dla nas rodziców.

    2) paszport mam polski wyrobiony tu w Dublinie i wystawiony przez konsul w Dublinie, to co mam wpisać w aplikacji jako kraj wystawienia? Polska czy irlandia? Niby głupie pytanie, ale leżę na nim.

    3) Mąż 15 lat temu miał odebrane prawo jazdy na rok za jazdę pod wpływem alkoholu (miał 0,5 promila a dopuszczalne jest 0,2 )Ale nie miał żadnej rozprawy w sądzie, tylko policja mu powiedziała że zabiera mu na rok, a potem jakąś ogólną informację dostał no i teraz, co mam napisać we wniosku, że był karany, skazany czy nie, bo nie mam pojęcia ) Czy ma dostarczyć w związku z powyższym zaświadczenie o niekaralności? Nie chcę czegoś nie dopisac a potem to wyjdzie i będzie spalony na amen.

    4) w roku 2012 wygasła moja 10 letnia wiza. W tym czasie (jeszcze za panny) sama dwa razy byłam w usa po pół roku, czyli nie przesiedziałam i zawsze wracałam przed terminem. Czy mam ten stary paszport, z nieważną wizą też przynieść? Mysli pan że to może cos pomóc?

    z góry, bardzo dziękuję za odpowiedzi i licze na pana pomoc.

    serdecznie pozdrawiam.

     
    • paniodbiologii1

     14 sierpień 2015 o 22:01

     i jeszcze przypomniało mi się, że
     że warto mieć ze sobą zaświadczenie o zatrudnieniu, ale w dzień wizyty w ambasadzie będę na urlopie macierzyńskim, więc mam się pofatygować do pracy po to zaświadczenie, czy wystarczy tylko decyzja o przyznaniu mi maternity benefit? (logiczne przynjamniej dla mnie, że skoro mam maternity benefit to muszę być zatrudniona, no chyba że się mylę)

     Jeszcze takie pytanie z innej beczki.

     czy ktoś leciał ostatnio z dziećmi na wycieczkę i rodzice mają polskie paszporty z wizą, a dzieci mają irlandzkie (oczywiście dzieci przed wylotem zgłoszone do visa wiever)? Jak to wygląda od strony technicznej? Trzeba mieć dla dzieci coś oprócz ich paszportów? no i wiadomo że 4 latek nie pójdzie pod pachę z dwulatką w inna stronę dla ruchu bezwizowego, tylko wiadomo, że muszę dzieci zabrać ze sobą po wylądowaniu w US na ostateczna pogawędkę z celnikiem? Ktos przez to przechodził i powie jak to wygląda od strony technicznej?

     no i czy to nie wygląda dla nich dziwnie że rodzice inne paszporty, dzieci inne.
     jeszcze raz sredecznie dziękuję i przepraszam,że tak pisze na raty.

      
     • Szymon

      Simi

      15 sierpień 2015 o 12:47

      @paniodbiologii1

      Nie ma takiego wymogu by przynosić zaświadczenie o zatrudnieniu. Można taki dokument w razie czego ze sobą mieć, ale lepiej z nimi nie wyskakiwać od razu, żeby nie zawalić niepotrzebnie konsula dokumentami. Z resztą może to odebrać negatywnie i nie przyznać Ci wizy myśląc, że za wszelką cenę chcesz lecieć do USA by tam na przykład nielegalnie pracować. Ja osobiście leciałem w tym roku przez Miami i moja koleżanka miała paszport niemiecki więc najpierw z nią podeszliśmy do automatów ESTA by wydrukować jej odpowiedni dokument, a następnie wspólnie udaliśmy się do celnika.

       
    • Szymon

     Simi

     15 sierpień 2015 o 12:41

     @paniodbiologii1

     Odpowiadając na Twoje pytania to jedno z Was, albo Ty albo Twój mąż musi założyć sobie konto do umówienia spotkania i dodać drugą osobę jako towarzyszącą. Niestety nie mam pojęcia jakie są procedury, gdy pojawisz się w ambasadzie z niemowlęciem, ale wydaje mi się, że aktu urodzenia w zupełności powinien wystarczyć, aby Was razem wpuszczono. Musisz wpisać Polskę jako państwo wydające paszport, gdyż to Rzeczpospolita Polska wydała paszport. W miejscu miasta, gdzie paszport został wydany wpisujesz to co znajduje się w paszporcie na pierwsze stronie w bodajże punkcie 9 ‘ORGAN WYDAJĄCY’ jeżeli jest tam województwo to wpisujesz stolicę województwa. Jeżeli chodzi o karalność to nawet jakby otarło się o sąd to taki występek ulega przedawnieniu po 5 latach więc Twój mąż nie musi mieć żadnego zaświadczenia. Jeżeli natomiast chodzi o stary paszport, to nie zaszkodzi go ze sobą wziąć, ale na siłę go raczej nie pokazywać. Z tego co się orientuję to jeżeli Twoja wcześniejsza wiza była wydana na 10 lat i nie przekroczyłaś terminu opuszczenia granic USA to starając się o nową wizę, możesz wszystko załatwić listownie nie musząc stawiać się osobiście, przynajmniej tak jest w Polsce.

     Pozdrawiam
     Szymon

      
 116. just

  11 sierpień 2015 o 20:20

  we wniosku o wize znajduje sie pytanie w ktorym trzeba napisac dane osoby ktora bedzie mogla potwierdzic nasza obecnosc w stanach. Moze byc to ktos kto nie posiada obywatelstwa polskiego a jedynie zielona karte?

   
  • Szymon

   Simi

   15 sierpień 2015 o 12:50

   @just

   Jak najbardzie może to być osoba, która posiada zieloną kartę. Z drugiej strony nie musisz uzupełniać tego pola, gdyż równie dobrze Twoja podróż mogłaby być zwykłą podróżą turystyczną i nie musisz w tym przypadku posiadać krewnych w USA.

    
 117. Omojboze

  13 sierpień 2015 o 19:52

  Hej,
  Wpisalam zla date urodzin (rok) w przypadku obojga moich rodzicow. Wniosek juz oplacilam i mam wizyte w konsulacie zaklepana. Jestem pelnoletnia i jade na szkolenie biznesowe. Czy dostane wize czy bedzie to problem? Dodatkowo.. czy jesli ja dostane to czy moga mnie przez to cofnac juz na granicy? I kiedy weryfikuja dane- przed czy po wizycie u konsula? Mam strasznie malo czasu na formalnosci no i oczywiscie kwestia juz oplaconych 600 zlotych… Prosze dajcie mi znac czy uda mi sie to przejsc jakos.

   
  • Szymon

   Simi

   15 sierpień 2015 o 13:09

   @Omojboze

   W takim przypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z konsulatem lub ambasadą w zeleżności gdzie umówiłaś spotkanie i wyjaśnić jaki błąd powstał. Wiem z doświadczenia, że takie problemy są zaraz poprawiane w systemie. Numery telefonów to:

   Warszawa
   +(48) 22 307 1361
   +(48) 22 504 2000

   Kraków
   +(48) 12 424 5107
   +(48) 12 424 5183
   +(48) 12 424 5122

   Pozdrawiam
   Szymon

    
   • paniodbiologii1

    15 sierpień 2015 o 20:17

    serdecznie dziękuję za odpowiedzi. Twoja pomoc nieoceniona.
    Stanełam na dwóch pytaniach.
    W pierwszym jest, gdzie byłam za granicą w ciągu ostatnich 5 lat? Owszem byłam w Austrii na tydzień na wakacjach i dalej nie wiem co mam wpisać. Mieszkam w Irlandii co roku jeździmy do Pl, to mam wpisac, że byłam w Pl?
    i drugie? zatrudnienia w ciągu ostatnich 5 lat? Jezeli w tym czasie byłam przez 2 lata selfemployed, to mam to normalnie wpisać. Mim,o że nie byłam zatrudniona u nikogo, tylko sama siebie zatrudniałam?

     
    • Szymon

     Simi

     16 sierpień 2015 o 13:29

     @paniodbiologii1

     Jeżeli chodzi o kraje za granicą to wpisz, że byłaś w Irlandii. Natomiast odnośnie zatrudnienia to również wpisz, że prowadziłaś działalność gdzie sama siebie zatrudniałaś.

      
     • paniodbiologii1

      19 sierpień 2015 o 16:20

      witam serdecznie. To znowu ja:)
      Dzwoniłam KRK w miejscu mego zamieszkania i pani powiedziała że zaświadczenie można dostać od ręki, natomiast wyrok sądu albo decyzje prokuratury, to powiedziała, że ona nie wie ;) może w jakimś archiwum. super tylko w jakim ? Wyjaśniłam jej sprawę o który mi się rozchodzi a ona powiedziała, że to zwykłe wykroczenie drogowe (skoro nie było nawiasów ani grzywny) i że nigdzie nie figuruje, że nie mam co sobie tym głowy zawracać. Tak więc teraz mam już taki mętlik w głowie, że hej. A po za tym właśnie wykroczenie to również mandat taki za prędkość za cokolwiek, to jak się to ma do pytania w formularzu? 90 % z nas dostała w życiu przynajmniej jeden mandat i to tez wpisali w ds160, że tak byłem karany, a co? -mandat? ….

       
     • Szymon

      Simi

      23 sierpień 2015 o 07:49

      @paniodbiologii1

      Mandat karny za przekroczenie prędkości to nie przestępstwo. Inna sprawa jeżeli zostało się zatrzymanym w stanie nietrzeźwym. Wtedy grozi grzywna i odebranie prawa jazdy. Po takim występku należy odczekać 5 lat by karta karna znowu była czysta i sprawa uległa przedawnieniu. Natomiast jeżeli dostałaś mandat za przekroczenie prędkości to nie musisz się niczym martwić, nie zostanie to wpisane do karty karnej.

       
 118. Ania

  22 sierpień 2015 o 14:42

  Hej Simi, mam jeszcze jedno pytanie-czy dane podane we wniosku są wiążące? Wiem,że otrzymując wizę np na 10 lat mogę w dowolnym czasie lecieć, ale czy to jakiś problem,że we wniosku wpisałam termin podróży kwiecień 2016, a może się okazać,że polecimy później?

   
  • Szymon

   Simi

   23 sierpień 2015 o 07:51

   @Ania

   Nie jest to żaden problem. Jest to termin orientacyjny. Wiadomo, że możesz nie mieć jeszcze kupionych biletów, gdyż w pierwszej kolejności chcesz uzyskać wizę, a po wizycie w konsulacie zadecydować, że polecisz miesiąc później.

    
   • paniodbiologii1

    23 sierpień 2015 o 19:04

    To ja jeszcze podepnę się pod pytanie Ani, tylko co w przypadku, kiedy na ds160 zadeklaruję że polecę w wakacje, a polecę w przyszłym roku albo za dwa, bo np wyjdą jakieś sprawy rodzinne, albo inne priorytety i Stany będą musiały poczekać. w sensie że nie miesiąc dwa różnicy, a np rok, dwa? Miał ktos tak albo słyszał czy nie ma problemu czy raczej jest/ będzie problem???
    Dziękuje jeszcze raz z góry.

     
    • Dominika

     24 sierpień 2015 o 16:10

     Cześć Szymon,

     ja też mam pytanie odnośnie tych nieszczęsnych zarobków. Napisałeś, że nikt tego nie weryfikuje,a ja właśnie też mam obawy, bo ja miesięcznie w pracy biorę tzw “premię”, w samej umowie mam tysiąc,z tego się rozliczam, a poza tym biorę jeszcze parę stów premii :D Ciekawa jestem,czy w ogóle konsul ma dostęp do takich informacji, też zastanawiam się co wpisać :) )

      
     • Szymon

      Simi

      7 wrzesień 2015 o 10:52

      @Dominika,

      Wpisz ile faktycznie dostaje miesięcznie, niezależnie czy jest to premia czy płaca zasadnicza, jeżeli też wykonujesz jakąś dodatkową pracę o dzieło czy w innej formie, za którą dokonujesz wynagrodzenie to ją dolicz. Wątpię żeby ambasada USA miała, aż tak szczegółowe informacje na temat obywateli krajów zagranicznych.

      Pozdrawiam

       
 119. Anna Olejnik

  5 wrzesień 2015 o 13:11

  Hej mam pytanie do realizacji płatności za wizę i o wypełinanie wniosku o spotkanie. Mam jeszcze wątpliwośći czy na pewno poprawnie przeszłam przez wszystkie kroki w “nowym wniosku” ponieważ przy pytaniu czy ubiegam się o ten sam typ wizy ktory mialam ostatnio (J1) zaznaczylam “Tak” i czy minelo mniej niż 48 miesiecy od jej wygasniecia również zaznaczylam “tak”. Wychodzi na to że nie ma koniecznośći umawiania z konsulem, jednak gdy zaczełam o tym więcej czytać, to okazało się że ten sam typ wizy wiąże się nie tylko z jej rodzajem ale i z tym że będę kontynuować naukę/staż w tej samej organizacji itd. a to nie jest prawdą, ponieważ jadę w zupełnie inne miejsce na staż i mam nowy numer SEVIS. Czy jak pieniądze zostaną zaksięgowane to będę mogła to edytować i normalnie umówić się na spotkanie, czy już sobie namieszałam?

   
  • Szymon

   Simi

   7 wrzesień 2015 o 10:57

   @Anna

   Nie powinno być problemów z późniejszą zmianą danych, nawet po dokonaniu opłaty wizowej. Ja bym wysłał paszport firmą TNT, zamiast jechać do ambasady czy konsulatu. Tydzień temu wysyłałem paszport do konsulatu firmą TNT, i w 3 dni miałem paszport z wbitą wizą. Szybko, sprawnie i bezproblemowo :)

   Pozdrawiam

    
   • Anna Olejnik

    7 wrzesień 2015 o 15:27

    Dzieki za odpowiedź, jednak w moim przypadku podobnie jak w przypadku Wiktorii należało odblokować płatność i odpowiedzieć na wszystkie pytania na żółtym tle negatywnie. Jak się okazało nie spełniałam warunków do otrzymania wizy bez stawiania się na spotkanie, wiec musiałam to odkręcić w ten sposób :)

     
   • Heniek

    14 wrzesień 2015 o 15:06

    Witam
    Mam pytanie jestem juz po rozmowie w konsulacie otrzyamalem vise na 10 lat ale w dacie orodzenia jest blad w miesiacu w paszporcie mam 23mar1980 a na wizie 23dec1980 i mam troche stres bo mam juz bilety kupione na samolot za trzy dni i nie wiem co mam robić czy ten czeski błąd będzie miał jakieś skutki przy odprawie emigracyjnej . z gory dziekuje .

     
    • Szymon

     Simi

     15 wrzesień 2015 o 13:43

     @Heniek,

     Skontaktuj się jak najszybciej z ambasadą pod numerem 22 307-13-61. Powinni wyprostować zaistniały błąd.

     Pozdrawiam

      
 120. nanana

  17 wrzesień 2015 o 07:09

  Popełniłam błąd przy wypełnianiu formularza ds 160. Przy wpisywaniu drugiego imienia wtargnlea sie literowka. Niestety formularz nie jest juz w trakcie edycji a blad zauwazylam przegladajac go jeszcze raz na mailu. Czy moge wypelnic formularz jeszcze raz i nie bedzie z tym zadnego problemu? Bardzo prosze o odpowiedz

   
  • Szymon

   Simi

   17 wrzesień 2015 o 10:20

   @nanana

   Bez żadnego problemu możesz, a nawet musisz wypełnić kolejny formularz.

   Pozdrawiam

    
 121. Iza

  29 wrzesień 2015 o 16:46

  Witam. Czy jesli aplikowalam o wize turystyczna i we wniosku wpisalam dane kontaktowe hotelu w Nowym Jorku to czy moja pierwsza podroz do Stanow musi wlasnie byc do NYC? ( zmienilam nieco plany i chce najpierw leciec gdzies indziej ). Dziekuje i pozdrawiam.PS super stronka – bardzo pomocna :)

   
  • Szymon

   Simi

   29 wrzesień 2015 o 16:56

   @Iza,

   W każdym momencie możesz zmienić plan swojej podróży. To, że wpisałaś adres hotelu w NYC na wniosku wizowym nie wymusza obowiązku zatrzymywania się w tym hotelu. Poza tym na jednej wizie można podróżować do USA wiele razy i za każdym razem wybierać dowolne miejsce na nocleg. To pytanie we wniosku jest tylko po to żeby mieć orientacyjną informację gdzie osoba starająca się o wizę zamierza mieszkać podczas pobytu.

   Pozdrawiam

    
 122. pati

  4 październik 2015 o 11:21

  Wypełniłam już wniosek i go wydrukowałam niestety popełniłam dwa błędy. Muszę wypełnić go jeszcze raz nie przejmując się tamtym wnioskiem tak? nie musze tamtego w żaden sposób anulować? Z góry dziękuję za odpowiedź :)

   
  • Szymon

   Simi

   4 październik 2015 o 20:31

   @pati

   Wypełnij wniosek na nowo, tym drugim się już nie martw. Nigdzie nie trzeba anulować błędnego wniosku.

   Pozdrawiam

    
 123. Pati

  13 październik 2015 o 19:04

  Cześć to jeszcze raz ja :)
  Nie jestem pewna jaki cel podróży mam wybrać, ponieważ mam prawie 16 lat i lecę razem z mamą do cioci na wakacje. Moja mama ma już wizę ,którą robiła 5 lat temu i ma tam wybraną opcję B1/B2. Jednak ja nie wiem co będę robiła za kilka lat i w jakiej pracy będę pracować.Teraz wybieram się tam tylko turystycznie.
  Więc mam wybrać również opcje B1/B2 czy samą B2.
  Boję się że konsul nie przyzna mi wizy za to, że nie jest mi potrzebna w moim wieku wiza biznesowa(B1) co jest tak naprawdę prawdą.

   
  • Szymon

   Simi

   14 październik 2015 o 06:13

   @Pati

   Już tłumaczę :) Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale pomimo, iż ludzie wnioskują tylko o wizę typu B2 to i tak otrzymują B1/B2. Było tak dosłownie w każdym pzypadku, który znam więc w Twoim również tak będzie.

   Pozdrawiam

    
   • pati

    21 październik 2015 o 21:32

    Wypełniłam już wniosek i wydrukowałam sam ten confirmation czy jest możliwość wydrukowania jeszcze tego całego wniosku z wszystkimi szczegółowymi informacjami gdy już z tego wyszłam czy nie ma już powrotu. Sprawdziłam na tej stronie czy wszystko jest ok ale wolę mieć to jednak na kartce i sprawdzić jeszcze raz :)

     
    • pati

     21 październik 2015 o 23:27

     A i jeszcze jedno mam nadzieję że ostanie pytanie. Do ambasady jadę z mamą i tatą czy mam gdzieś to uwzględnić (tylko ja ubiegam się o wizę)?

      
     • Szymon

      Simi

      24 październik 2015 o 09:07

      @Pati

      Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią to wystarczy, że wpisałaś dane rodziców do wniosku. W innym przypadku jeżeli Twoi rodzice nie biorą udziału w procesie otrzymania wizy to niestety nie zostaną wpuszczeni na teren ambasady/konsulatu.

      Pozdrawiam

       
     • pati

      25 październik 2015 o 12:29

      Czyli mam rozumieć że do ambasady wchodzę sama?
      Simi dziękuję za pomoc mam nadzieję że wszystko pójdzie dobrze :)

       
    • Szymon

     Simi

     24 październik 2015 o 09:05

     @Pati

     Wydrukowanie wszystkich danych wpisanych do wniosku jest możliwe w ostatnim kroku procesu wypełniania formularza DS-160. Jak zamknie sie stronę z poziomu której można wykonać taki wydruk to bezpowrotnie traci siętaką możliwość. W późniejszym czasie jest możliwe tylko wydrukowanie Confirmation Page.

     Pozdrawiam

      
 124. Iza

  27 październik 2015 o 16:54

  Witam,
  nie mogę zarejestrować się na stronie: https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Poland&language=pl

  wyskakuje mi błąd:

  Your request cannot be processed at this time. The site administrator has been alerted.
  User could not be created. Please ensure First Name and Last Name are entered as they are in your passport.

  Pomocy co z tym zrobić? :)

   
  • Szymon

   Simi

   30 październik 2015 o 00:03

   @Iza

   Czy Twoje nazwisko zawiera polskie znaki takie jak: Ą, Ę, Ś, Ć, Ń, Ż, Ź, Ó, Ł?

    
   • Iza

    30 październik 2015 o 08:54

    tak:)

     
    • Szymon

     Simi

     5 listopad 2015 o 19:17

     @Iza

     Musisz wpisać nazwisko nie używając polskich znaków.

     Pozdrawiam

      
 125. Piter

  4 listopad 2015 o 22:04

  Hej. Co zrobic gdy wypelnilo sie aplikacje o wize – ale przed dokonaniem przelewu dziewczyna zauwazyla ze jej miejsce urodzenia jest bledne – czy w zwiazku z tym ze nie oplacilismy aplikacji mozemy poprostu zrobic nastepna ? Czy poprostu isc na zywiol i bedzie okazja na skorygowanie bledu podczas wizyty ?

   
  • Szymon

   Simi

   5 listopad 2015 o 19:19

   @Piter

   Jeżeli to nie jest dla Ciebie żaden problem to wypełnijcie błędny wniosek na nowo. Możesz również spróbować zadzwonić do ambasady na numer 22 307-13-61 i wyprostować zaistniały błąd.

   Pozdrawiam

    
 126. Magdalena

  4 styczeń 2016 o 08:41

  Cześć,

  za 2 dni wybieram się do konsulatu i oczywiście dopiero teraz przeglądam wszystkie pytania i odpowiedzi ze strony. Mam pytanie.
  Po pierwsze czy potwierdzenie dokonania opłaty wizowej to może być po prostu wydruk potwierdzenia z konta bankowego jeżeli przelew robiony był kartą przez internet? Czy to jest to potwierdzenie zapisu na spotkanie, które dostaje się na maila i są tam kody kreskowe: numer potwierdzenia DS160 i UID (chyba właśnie do opłaty)?
  Nie zauważyłam, że wniosek można przetłumaczyć na polski i cały wypełniałam w języku angielskim. Czy to może być problem?
  Czy przy konsulacie są jakiekolwiek skrytki gdzie można zostawić torbę? Firmy prywatne coś takiego prowadzą w tamtej okolicy?

  Pozdrawiam,

   
  • Szymon

   Simi

   19 styczeń 2016 o 15:21

   @Magdalena

   Na wstępie przepraszam za tak długi czas oczekiwania na odpowiedź. Co do potwierdzenia zapłaty to wystarczy potwierdzenie z konta. Formularz DS-160 zawiera wszystkie Twoje dane osobowe, wykształcenie oraz informacje dotyczace podróży do USA. Numer formularza DS-160 jest potrzebny do umówienia spotkania w systemie wyznaczania terminu. Jeżeli wypełniłaś formularz w języku angielskim to żaden problem. Jeżeli chodzi o depozyt to kilka firm zlokalizowanych blisko konsulatu umożliwia skorzystanie z depozytu.

   Pozdrawiam

    
 127. Daniel

  6 luty 2016 o 08:09

  Witam jeżeli już zatwierdziłem wnioski wypełniłem na 3 osoby i zrobiłem już opłatę, ale nie jestem pewny czy przy pierwszym wniosku wpisałem pesel. Czy bez nr pesel otrzymam wizę? Czy muszę i czy jest opcja sprawdzenia tego ewentualnie poprawienia? Jeszcze na rozmowę się nie umówiłem. Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedz.

   
  • Szymon

   Simi

   6 luty 2016 o 13:29

   @Daniel

   Jeżeli już wniosłeś opłatę za konkretny wniosek DS-160 to nie można wrócic do jego edycji. Jedyne co możesz zrobić to skontaktować sie z infolinią ambasady i poprosić o dopisanie tej informacji. Numer telefonu to: 22 307-13-61

   Pozdrawiam

    
   • Daniel

    6 luty 2016 o 13:37

    Najlepiej przed ustaleniem spotkania zadzwonić ? Czy mogę spotkanie już ustalić? Jak nie będzie tego nr Pesel wpisanego to mogę nie dostać Wizy? Czy przymkna na to oko i podczas spotkania można dopisac? Bo wydaje mi się że zaznaczylem kwadrat że nie wiem.

     
    • Szymon

     Simi

     6 luty 2016 o 16:22

     @Daniel

     Możesz zadzwonić w dowolnym momencie podając swoje dane oraz numer wniosku DS-160. Wydaje mi się, że nic szczególnego się nie stanie, a jakby konsul zapytał o ten fakt w konsulacie to zawsze można dokonać zmiany.

     Pozdrawiam

      
 128. Jarek

  14 luty 2016 o 17:23

  Witam!

  Świetna strona, dziękuję. Mam pytanie dotyczące wniosku DS-160. System chce podania w jakim mieście (city) był wydany paszport. A w paszporcie mam tylko że wydającym jest “Wojewoda Śląski”. Pamiętam, że odbierałem go w Biurze Paszportowym w Bytomiu, ale tego Bytomia nie ma nigdzie wpisanego. Poza tym zapewne wydany w sensie dosłownym był w Katowicach… Co mam wpisywać w tym polu “city”, bo coś musi być wpisane.

  I jeszcze jedno, pomyłkowo zatwierdziłem już jeden wniosek i dostałem potwierdzenie mailem z numerem. Ale jeszcze nawet nie zarejestrowałem się na portalu do opłat ani niczego nie zapłaciłem. W systemie jest opcja “retrieve application” i potem wykorzystując wpisane już wcześniej dane można stworzyć nowy wniosek, do którego dostałem nowy numer ID. Czy trzeba gdzieś zgłaszać że wycofuję ten stary błędny wniosek, czy tylko wystarczy że płacąc wskażę że jest to opłata do tego nowego ID. Martwię się czy ktoś w ambasadzie nie będzie się czepiał że na to samo nazwisko i imię są w systemie dwa różne wnioski.

  Pozdrawiam,
  Jarek

   
  • Szymon

   Simi

   16 luty 2016 o 21:36

   @Jarek

   Pamiętam dobrze, że sam miałem z tym problem wypełniając wniosek, a i paszport również odbierałem w Bytomiu :) . Jest to dosyć nieczytelne. Należy wpisać stolicę województwa czyli w Twoim przypadku Katowice. W związku z drugim pytaniem to wypełnij po prostu kolejny wniosek i niczym się nie przejmuj. W konsulacie będą rozpatrywac tylko ten wniosek, za który wniosłeś opłatę.

   Pozdrawiam

    
 129. Beata

  16 luty 2016 o 17:40

  Witam,
  Mam ustaloną wizytę w konsulacie, jedziemy wspólnie z chłopakiem. Przy wypełnianiu danych na koncie dodałam chłopaka jako osobę towarzysząca, żebyśmy mogli razem podejść do okienka i z jednego konta dokonać opłaty za dwa wnioski wizowe(tak po prostu było nam wygodniej). Teraz zastanawia mnie jedna kwestia – czy to, ze nie jest on moja rodziną formalnie stanowi jakos problem? Na koncie widnieje on przypisany do mnie jako rodzina, w pokrewieństwie zaznaczyliśmy ‘other’. Oczywiście mamy osobne wnioski ds 160, opłata wniesiona za dwa wnioski.

   
  • Szymon

   Simi

   16 luty 2016 o 21:28

   @Beata

   Nie powininen to być żaden problem i zrobiłaś wszystko prawidłowo. Powodzenia na rozmowie :)

   Pozdrawiam

    
   • Beata

    16 luty 2016 o 21:55

    Dzięki wielkie za tak szybką odpowoedź!

    Pozdrawiam :)

     
 130. Lukasz

  18 luty 2016 o 10:03

  Cześć,

  Chciałbym się dowiedzieć czy występując po wizę muszę mieć już wykupione zakwaterowanie w hotelu i bilety lotnicze?
  Dodatkowe pytanie czy mogę zamiast hotelu wybrać np mieszkanie z airbnb. Jak odbiera to konsult przy wydawaniu wizy?

  Z góry dziękuję za pomoc w odpowiedziach.

  Pozdrawiam
  Łukasz

   
  • Szymon

   Simi

   22 luty 2016 o 07:56

   @Lukasz

   Nie musisz mieć ani zakupionego biletu ani zarezerwowanego pokoju w hotelu czy mieszkania. Ta informacja jest wymagana we wniosku, gdyż ułatwia ewentualną późniejszą lokalizację osoby. Jeżeli nie masz jeszcze gotowej rezerwacji to wpisz adres jednego z hoteli w mieście do którego się wybierasz lub adres tego mieszkania z airbnb i powinno wystarczyć. Nikt tak na prawdę tego i tak nie weryfikuje.

   Pozdrawiam

    
 131. Artur

  2 marzec 2016 o 09:37

  Cześć. Próbuję założyć konto użykowniak do wypełnienia wniosku o wizę do USA na stronie ustraveldocs.com . Niestety bezskutecznie. Pojawia się komunikat: “Błędy. Your request cannot be processed at this time. The site administrator has been alerted. User could not be created. Please ensure First Name and Last Name are entered as they are in your passport.” Próbowałem kilku przeglądarek i komputerów. Infolinia jest automatyczna i nie zawiera odpowiedzi na taki problem. Konsulat odsyła do firmy zewnętrznej obsługujacej stronę – nie odpowiedzieli.
  Wpisałem polskie znaki w nazwisku. Co z tym zrobić?

   
  • Szymon

   Simi

   2 marzec 2016 o 10:33

   @Artur

   Musisz wpisać imię i nazwisko bez polskich znaków tzn. zamiast Ą wpisz A itd.

   Pozdrawiam

    
   • Artur

    2 marzec 2016 o 12:36

    Wielkie dzięki. Rzeczywiście zadziałało – choć teraz jest niegodne z danym w paszporcie. Ale może to nie będzie miało znaczenia.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Artur

     
    • Mirka

     2 marzec 2016 o 18:48

     Cześć,
     Ja mam pytanie chciałam skorzystać z usług doradztwa wizowego, tam już zaczęto tworzyć moje konto i wpisywać dane ale nie pamiętałam adresu mojej chrześnicy do której się wybieram. Mieszkam dosyć daleko od tego biura i chciałam sama dokończyć ale kiedy chcę utworzyć sobie konto wyświetla mi się następujący komunikat ”

     Your request cannot be processed at this time. The site administrator has been alerted.
     User could not be created. Please ensure First Name and Last Name are entered as they are in your passport.”

     Bardzo proszę o pomoc.
     Pozdrawiam

      
     • Szymon

      Simi

      3 marzec 2016 o 10:33

      @Mirka

      Sprawdź czy nie wpisujesz imienia lub nazwiska z polskimi znakami. Zakładając konto w systemie wizowym nie można używać polskich znaków tzn. zamiast Ą wpisz A itd.

      Pozdrawiam

       
    • Szymon

     Simi

     3 marzec 2016 o 10:03

     @Artur

     Tak niestety musi być, gdyż system nie przyjmuje polskich znaków. Sam musiałem tak wprowadzić moje nazwisko i nie było problemu.

     Pozdrawiam

      
 132. magdalena kolenda

  2 marzec 2016 o 23:39

  witam!
  Mam takie pytania, gdyz jestem bezradna, mam polski paszport, mieszkam od 9 lat w lodynie ale 7 lat temu bylam aresztowana, za awanture z chlopakiem w domu, zatrzymana wiec, na pare godzin, nie mam kryminalnych rekordow , jednak jako nastolatka odbylam kare 28 dni za nie stawienie sie do sadu. To bylo18 lat temu, Czy moge sie starac o wize normalna turystyczna czy o wize E-2, i czy jest sens. Serdecznie dziekuje za pomoc

   
  • Szymon

   Simi

   3 marzec 2016 o 10:50

   @Magdalena,

   Jeżeli chodzi o karalność to nawet jakby otarło się o sąd to taki występek ulega przedawnieniu po 5 latach więc nie musisz się martwić.

   Pozdrawiam

    
   • magdalena kolenda

    3 marzec 2016 o 16:12

    serdecznie dziekuje czyli nawet sie nie przyznawac? Moje ostanie pytanie , jak latwiej dostac wize ? powiedziec prawde ze lece do znajomego, i ten wszystko potwierdzi, zapewni mi pobyt, czy powiedziec ze lece na wczasy? kolezanka powiedziala zeby nie wspominac o zadnym mezczyznie bo beda podejrzani ze z tego wyjdzie zwiazek i zostane w usa, wiec nie mam pojecia, znow jak na wczasy to trzeba miec wieksza gotowke na koncie, a najgorsze jest to ze mnie nic nidzie nie trzyma, jestem samozatrudniona, mnie mam meza ani dzieci…wiec tu jest pies pogrzebany, czekam na porade i serdecznie dziekuje, uspokoiles mnie troche pozdrawiam

     
    • magdalena kolenda

     3 marzec 2016 o 16:16

     wlasnie, przyznawac sie do wystekow czy nie? Bo jesli tak to czy mam wystepowac o E-2 wize czy zwykla turystyczna. ? Mowia ,ze jak bylo sie w przeszlosci aresztowanym to powinno sie wystapic o E-wize katergoria E-2, ale to jest wiza dla inwestorow jak czytalam. Czy poprostu sie nie przyznawac?
     Dziekuje

      
     • Szymon

      Simi

      5 marzec 2016 o 10:33

      @Magdalena

      Tak jak wspomniałem, jeżeli dopuściłaś się występku, który zakończył się wyrokiem i grzywną to według mojej wiedzy po 5 latach powinien on już zniknąć z resjestrów o karalności.

      Pozdrawiam

       
    • Szymon

     Simi

     5 marzec 2016 o 10:23

     @Magdalena

     Scenariusz, który opisałaś jest bardzo prawdopodobny. Konsulowie są bardzo dobrymi psychologami i wiedzą jakie pytania zadać, by stwierdzić czy ktoś kłamie lub ma zamiar nielegalnie przedłużyć swój pobyt w USA. Lepiej powiedzieć, że lecisz na wczasy, gdyż taka jest prawda. Odpowiedzi muszą być zwięzłe i nie wykraczające poza temat pytania.

     Pozdrawiam

      
     • magdalena

      5 marzec 2016 o 16:32

      dziekuje bardzo

       
 133. brzy

  10 marzec 2016 o 09:54

  WItaj,
  Został utworzony, wypełniony i zaakceptowany wniosek wizy turystycznej B1/B2 do USA dla 2 osób. Pieniądze zostały przelane jednak jeszcze nie zaksięgowane i spotkanie nie zostało umówione. Pojawił sie jednak spory problem ponieważ siostra jak się okazało źle zaznaczyła we wniosku dzień urodzenia (do tej powy nie mamy pojęcia jak to się stało ponieważ wniosek sprawdzałyśmy wiele razy) i tą informacje zauważyła dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wniosku w mailu. Stąd pytanie czy w takim razie wniosek jest już odrzucony czy też można jeszcze podjąć działania, które mogłyby ową sytuację naprawić? opłatę robiłyśmy wspólną za 2 os na raz. Widzę w panelu sterowania ( na stronie gdzie dokonuję się już umówienia spotkania że ja mogę uaktualnić moje info zaś okienko szczegóły dotyczące rodziny, uczestnicy:1 jest nieaktywne. Mam cichą nadzieję że po zaksięgowaniu okienko będzie można otworzyć i szczęśliwie wymienić adres ID siostry na nowy. z góry dziękuję za odpowiedź.
  Serdecznie pozdrawiam!

   
  • Szymon

   Simi

   10 marzec 2016 o 23:20

   @brzy

   Możesz taki błąd zgłosić na infolinii ambasady USA i powinien on zostać skorygowany. Numer telefonu to: 22 307-13-61.

   Pozdrawiam

    
   • brzy

    11 marzec 2016 o 16:50

    Dziękuję za odpowiedź. Kontaktowałam się z ambasadą drogą mailową. Błąd zostanie skorygowany podczas rejestracji w ambasadzie/konsulacie przed rozmową z konsulem do tego należy mieć ze sobą w dniu umówionego spotkania; potwierdzenie wypełnienia formularza DS -160 (z błędem) oraz odpowiedź na pytanie zabezpieczające, wybraną przy wypełnianiu wniosku DS-160). Może komuś taka informacja się przyda.

     
 134. pilnaPOMOCpotrzebna

  16 marzec 2016 o 19:14

  Witam. Mam nietypowy problem odnosnie wizy. Zaczne od poczatku. Pare dni temu moja mama pojechala sie starac o wize. Spotkanie umowione, kasa zaplacona. w jakis magiczny sposob zapomniano o wypelnieniu ds-160. Bedac na miejscu szybko ja poinstuawano zeby ktos szybko wypelnil wniosek i wyslal. Tak tez zrobiono, z tym ze wniosek do nich dotarl ale juz bylo za pozno. Pani konsul wystawila pismo ze moze sie stawic z gotowym wnioskiem w ktory dzien chce. ale jest problem. ID wniosku poszlo ale jak sie okazalo we wniosku sa bledy. Czy mozna wypelnic,wyslac , wydrukowac i zabrac drugi dobrze wypelniony wniosek majac przeslany juz tamten? Czy raczej juz wszystko przepadlo? pozdrawiam i licze na szybka odpowiedz

   
  • Szymon

   Simi

   17 marzec 2016 o 05:54

   @pilnaPOMOCpotrzebna

   Możesz błędy zgłosić na infolinii ambasady USA i powinny one zostać skorygowane. Numer telefonu to: 22 307-13-61.

   Pozdrawiam

    
 135. Marta

  19 marzec 2016 o 20:28

  Czesc.
  Zaczęłam wypełniać wniosek o wizę turystyczną. Nie wiedziałam, że po 20 minutach automatycznie się wyloguje (ciągle myślałam, że mam 70minut i że jeszcze zdążę zapisać ID aplikacji).
  Niestety nie zapisałam, ale podałam już wszystkie swoje informacje. Co robić?? :(

   
  • Szymon

   Simi

   20 marzec 2016 o 19:55

   @Marta

   Jeżeli nie pamiętasz danych do wypełnionego już wniosku, to niestety będziesz musiała wypełnić na nowo kolejny wniosek.

   Pozdrawiam

    
   • Przemek

    30 marzec 2016 o 20:19

    Witam, mam pytanie odnośnie opłaty wizowej. A wiec : moja siostra ubiegała się o wizę i stanęło na opłacie a mianowicie wpisała zły numer CGI w tytule przelewu ( tak mi wytłumaczyła) i czy jest mozliwość odzyskania tych pieniędzy czy one przepadają i jest potrzeba wnieść nową opłatę?

     
    • Szymon

     Simi

     31 marzec 2016 o 09:06

     @Przemek

     Ambasada informuje, iż należy zwrócić szczególną uwagę na poprawnie wpisany numer CGI w tytule przelewu, gdyż system nie przyjmie płatności i pieniądze przepadną. Nikt ze wcześniej piszących tutaj osób nie miał podobnego przypadku, tak więc najlepiej zadzwonić na infolinię Ambasady i tam na pewno udzielą dokładnej informacji. Być może, że pieniądze są jeszcze do odzyskania. Numer telefonu to: 22 307-13-61.

     Pozdrawiam

      
 136. Patrycja

  30 marzec 2016 o 08:16

  Cześć!
  Mam pytanie dotyczące płatności za wizę. Chciałabym dokonać jej przelewem internetowym i moje pytanie brzmi: czy mam to zrobić przez zwykły przelew, gdzie wpisuję tylko numer rachunku odbiorcy, nazwę i adres odbiorcy, tytuł przelewu i kwotę? Czy też ma być to jakiś przelew walutowy lub inny specjalny? Mam wątpliwości, ponieważ w zwykłym przelewie nie ma miejsca na wpisanie takich informacji jak SWIFT/BIC CODE i nazwa banku odbiorcy. Bardzo proszę o podpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Patrycja

   
  • Szymon

   Simi

   31 marzec 2016 o 09:01

   @Patrycja

   Ma to być zwykły przelew złotówkowy na numer konta podany na druczku opłaty. Musisz pamietać by w tytule przelewu podać tylko i wyłącznie swój numer CGI. Kolejnego dnia roboczego system powinien odnotować wpłatę i udostępnić kolejne kroki umówienia spotkania.

   Pozdrawiam

    
 137. just12

  6 kwiecień 2016 o 10:43

  Hej i ja mam problem i mam nadzieje ze będziesz potrafił pomoc, co mamy zrobic w sytuacji gdy przy przelewie n konto ambasady nie wpisałam w tytule przelewu mojego numer CGI ? Czy da sie te pieniadze jakos uratować ?!

   
  • Szymon

   Simi

   7 kwiecień 2016 o 16:34

   @just12

   Ambasada informuje, iż należy zwrócić szczególną uwagę na poprawnie wpisany numer CGI w tytule przelewu, gdyż system nie przyjmie płatności i pieniądze przepadną. Nie tak dawno temu ktoś miał podobny problem i doradziłem, iż najlepiej zadzwonić na infolinię Ambasady. Być może, że pieniądze są jeszcze do odzyskania i wystarczy, że ręcznie przyporządkują wpłatę do wniosku. Numer telefonu to: 22 307-13-61.

   Pozdrawiam

    
 138. lukasz

  7 kwiecień 2016 o 10:49

  Witaj, wypełniłem druk ds-160 w języku polskim – opis stanowiska, etc. czy to będzie traktowane jako błąd?

  dodatkowo w punkcie edukacja/praca wpisałem tylko studia wyższe – nie wiedziałem, że secondary education obejmuje polskie szkoły wyższe – czy to jest błąd?

  Jak ew. to zmienić? można ponownie wypełnić ds160 mając już potwierdzony jeden druk? Jestem przed uiszczeniem opłaty.

  Dzięki z góry za odpowiedź;)

   
  • Szymon

   Simi

   7 kwiecień 2016 o 16:38

   @lukasz

   Wniosek DS-160 należy wypełnić w języku angielskim. Najlepiej jak wypełnisz nowy wniosek i dołączysz go do systemu umawiania spotkania.

   Pozdrawiam

    
   • lukasz

    11 kwiecień 2016 o 10:19

    Mam jeszcze jedno pytanie: czy warto zabierać informacje od pracodawcy o zatrudnieniu, akt własności mieszkania, etc. jakieś dodatkowe dokumenty, które potwierdzą silne związanie z krajem?

     
    • Szymon

     Simi

     12 kwiecień 2016 o 09:45

     @lukasz

     Oczywiście, że dobrze jest mieć takie dokumenty przy sobie, jednak należy je okazywać tylko i wyłącznie na prośbę konsula. Lepiej nie wybiegać przed szereg i nie zalewać konsula dokumentami, o które nie poprosi.

     Pozdrawiam

      
 139. Kasia

  9 kwiecień 2016 o 13:39

  Witam. Zrobilam przelew internetowy w piatek wieczorem. Moj numer transakcji nie jest jeszcze aktywny dlatego, ze jeszcze tych pieniedzy nie zaksiegowali? Drugie pytanie: w odbiorcy wpisalam danske bank, zamiast beneficjenta. Czy da sie to odkrecic, czy pieniadze przepadly? Mam potwierdzenie wplaty. Bardzo prosze o odpowiedz.

   
  • Szymon

   Simi

   12 kwiecień 2016 o 09:36

   @Kasia

   Przelew powinien zostać zaksięgowany następnego dnia roboczego. Jako odbiorca powinien być wpisany Stanley Associates Inc. Z tego co mi wiadomo nie ma wymogu podawania nazwy odbiorcy i wystarczy sam numer rachunku bankowego. Jeżeli po 3 dniach roboczych od wpłaty możliwość umówienia spotkania dalej będzie zablokowana skontaktuj się pilnie z Ambasadą pod numerem telefonu 22 307-13-61 i opisz zaistniały problem.

   Pozdrawiam

    
 140. Piotr

  10 kwiecień 2016 o 11:11

  Witam
  Wypełniam wnioek ds 160 za mamę .Mama ma zieloną kartę i chce ją oddać i otrzymać wizę .
  Q: Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?
  Czy ktoś kiedykolwiek złożył na Ciebie petycję imigracyjną do USA? co na to odpowiedzięć
  Dzięki

   
  • Szymon

   Simi

   12 kwiecień 2016 o 09:43

   @Piotr

   Musisz w takim razie odpowiedzieć ‘TAK’ jeżeli wniosek o przyznanie zielonej karty dla Twojej mamy składała osoba z obywatelstwem amerykańskim lub jakikolwiek Urząd Imigracyjny. W przeciwnym przypadku wpisz ‘NIE’.

   Pozdrawiam

    
 141. AgSe

  11 kwiecień 2016 o 20:32

  Mam pytanie, czy można jakoś skasowac profil na ustraveldocs ? Założyłam córce (15 lat) profil a chciałabym ją dołączyć do swojego jako czlonka rodziny, żeby razem umówic sie na rozmowe? Teraz nie moge jej dołączyc do siebie i boje sie że nie będziemy mogły iśc razem.

   
  • Szymon

   Simi

   12 kwiecień 2016 o 09:51

   @AgSe

   Z tego co mi wiadomo to nie ma możliwości usunięcia konta, ale możesz na jej koncie dodać siebie jako dodatkową osobę i umówić spotkanie dla Waszej dwójki.

   Pozdrawiam

    
 142. Monika

  13 kwiecień 2016 o 22:49

  Przy załączaniu zdjęcia do wniosku wizowego ds 160 wyskuje mi komunikat ” an error occurred while processing your photo”Please try again later.
  Próbowałam już ze wszystkich dostępnych przeglądarek, lecz to nic nie dało. Zdjęcie przechodzi “quality test” ale nie chce się załadować
  Co powinnam robic?

   
  • Szymon

   Simi

   16 kwiecień 2016 o 07:46

   @Monika

   To jest częsty błąd, który pojawia się przy wypełnianiu wniosku. Spróbuj ponownie za kilka godzin, lub nawet następnego dnia. Daj znać czy udało Ci się przejść do kolejnego kroku.

   Pozdrawiam

    
 143. ala

  20 kwiecień 2016 o 13:09

  Witam mam pytanko
  a mianowicie wczoraj na poczcie zapłaciłam za wizę i co prawda dostałam karteczkę dla mnie potwierdzającą wpłatę, ale nigdzie nie pisze – ani pani na poczcie nic nie mówiła – żadnego numeru potwierdzenia wpłaty…. zaś ja żeby przejść dalej muszę wpisać numer potwierdzenia – co mam wpisać? :(

   
  • Szymon

   Simi

   20 kwiecień 2016 o 15:41

   @ala

   Musisz wpisać numer CGI.

   Pozdrawiam

    
   • ala

    20 kwiecień 2016 o 21:30

    wpisywałam i wtedy to nie działało – później jak się zalogowałam ten numer już był wpisany jakoby odgórnie, tj ja nie mogłam nic zmienić i dopiero wtedy moglam przejść dalej :)

    na szczęście już wszystko umówione, zatem pozostaje czekać na spotkanie :)

    dziękuje i pozdrawiam :)

     
 144. Ania

  24 kwiecień 2016 o 18:38

  Cześć!
  Mam pytanie. Jeżeli wysłałam już formularz ds 160, a niestety podając nr telefonów nie wpisałam kierunkowych (polskich i amerykańskich), to czy powinnam jeszcze raz wypełnić formularz? Czy to nie jest istotne?
  Pozdrawiam!

   
  • Ania

   24 kwiecień 2016 o 18:53

   I w jakiej formie powinnam była podać te kierunkowe? 0048 i 001?
   Pozdrawiam!

    
   • Szymon

    Simi

    26 kwiecień 2016 o 07:14

    @Ania

    Moim zdaniem nie są to, aż tak istotne informacje i nie przejmowałbym się numerami kierunkowymi. Jak ja uzupełniałem wnioski to zawsze wpisywałem 48…

    Pozdrawiam

     
 145. Filip

  5 maj 2016 o 20:15

  Hej,

  Mam pytanie odnośnie wizy, planuje wybrać się z dziewczyną na wycieczkę do Kalifornii na około jeden miesiąc, ja pracuje – prowadzę własną działalność gospodarczą od jakiegoś roku, lecz niestety moje dochody nie są wysokie, czasami wykazuje stratę. Dziewczyna studiuje lecz nie pracuje.
  Czy będzie problem z uzyskaniem wizy w Polsce?
  Ja nie posiadam żadnej rodziny w Stanach, moja dziewczyna ma znajomą która mogła by potwierdzić, że do niej wyjeżdżamy i potem będziemy podróżować po Kalifornii. Pierwszy tydzień chcieli byśmy spędzić u niej.
  Czy możemy udać się do Ambasady do Krakowa razem na rozmowę? – myślę, że tak by było łatwiej, ponieważ planujemy razem wyjechać.
  Bo co jak np moja dziewczyna dostanie wize a ja w inny dzień nie dostanę?
  Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   6 maj 2016 o 07:12

   @Filip

   Chcecie razem pojechać na wakacje i nie zamierzacie w żaden sposób złamać prawa obowiązującego w USA więc niczym się nie martw. Podejdź do tematu na spokojnie, wypełnijcie swoje wnioski i podepnijcie pod jedno spotkanie. Ja zawsze każdemu powtarzam, iż trzeba wyjść z założenia – trudno, jak nie dostanę wizy to nic się nie stanie. Ostatnimi czasy większość osób które starają się o wizę do USA, a z którymi miałem kontakt bez problemu ją otrzymują nawet na 10 lat. Wystarczy odpowiadać krótko i zwięźle na zadawane pytania i nie wybiegać przed szereg. Jeżeli twierdzisz, że Wasza sytuacja zawodowa mogłaby negatywnie wpłynąć na decyzję konsula to nie możecie pokazać, że Wam bardzo zależy bo konsul może to dwojako odczytać.

   Pozdrawiam

    
   • Filip

    6 maj 2016 o 11:38

    Dzięki za szybką odpowiedź, a jeżeli chodzi o pobyt początkowy to lepiej powiedzieć ze się jedzie do znajomej mojej dziewczyny czy lepiej wpisać w wniosku jakiś hostel w Los Angeles?
    Musze przy wniosku udowadniać jaki mam dochód lub pokazywać PITa na spotkaniu w Krakowie? Czy po prostu wystarczy jak powiem że zarabiam tyle i tyle a rodzice też fundują mi ten wyjazd? Mogą to w jakiś sposób sprawdzić?
    Proszę o odpowiedź.

    Pozdrawiam
    Filip

     
    • Szymon

     Simi

     9 maj 2016 o 10:09

     @Filip

     Tak na prawdę to pole nie ma znaczenia, możesz przecież nie mieć jeszcze planu wycieczki, gdyż najpierw chcesz otrzymać wizę. Ja wpisywałem adres dowolnego hotelu w miejscowości, do której docelowo leciałem. Nie musisz też przynosić na spotkanie ze sobą PIT’ów czy wydruków stanu konta bankowego. Jeżeli konsul zada Ci pytanie kto płaci za pobyt powiedz po prostu, że rodzice. Wątpię żeby konsulat mógł zweryfikować zarobki Twoje czy też Twoich krewnych.

     Pozdrawiam

      
     • Filip

      19 czerwiec 2016 o 13:33

      Hej, mam jeszcze takie pytanie.
      Czy jak w tym roku mialem sprawe karna, doklanie 11 marca zakonczylo sie to warunkowym umorzeniem na okres próby 1 roku. (kupilem telefon ktory okazal sie kradziony) i niestety wyladowalem w sadzie.
      Skoro nie zostalem skazany to musze to brac pod uwage przy wypelnianiu wniosku o wize turystyczna? Jest to jakies zagrozenie dla mnie?
      Prosze o odpowiedz ,

      Pozdrawiam
      Filip

       
     • Szymon

      Simi

      28 czerwiec 2016 o 10:52

      @Filip

      Skoro cała sprawa nie zakończyła się wyrokiem prawomocnym orzekającym o Twojej winie czy grzywną to ja bym pominął ten wątek.

      pozdrawiam

       
 146. Łukasz

  10 maj 2016 o 19:10

  Witam, moje zdjęcie nie działa gdy chcę je wstawić po skończeniu formularza. Jak mogę przejść dalej bez zdjęcia i przynieść je na spotkanie z konsulem w formie papierowej?

   
  • Szymon

   Simi

   18 maj 2016 o 08:20

   @Łukasz

   Ambasada na swojej stronie zamieściła informację, że jeżeli występuje błąd z załączeniem zdjęcia do wniosku DS-160 w formacie cyfrowym należy na spotkanie przynieść wersję wydrukowaną spełniającą wszystkie wymogi. Upewnij się jakiej rozdzielczości jest zdjęcie, znam kilka przypadków, gdzie zdjęcie było wykonane w rozdzielczości 1200x1200px i trzeba je wtedy zmniejszyć do 600x600px.

   Pozdrawiam

    
 147. Fila

  18 maj 2016 o 21:19

  Cześć,

  Rozmowę z konsulem mam jutro, nie mogę cofnąć spotkania, a niestety okazało się właśnie w ostatniej chwili, że zamiast PESEL wpisałam numer dowodu osobistego. Czy dla mnie już wszystko stracone i nawet telefon z rana do ambasady nic nie pomoże? Głupia pomyłka, ale jakimś cudem stwierdziłam, że national identification number to numer dowodu, a nie PESEL, mimo, że sprawdzałam wniosek pięć razy. HELP! :)

   
  • Szymon

   Simi

   19 maj 2016 o 09:18

   @Fila

   Z poprawą numeru dowodu osobistego na numer PESEL nie powinien być żaden problem. Zgłoś ten fakt w ambasadzie/konsulacie przed rozmową lub telefonicznie: 22 307-13-61.

   Pozdrawiam

    
   • Fila

    19 maj 2016 o 10:29

    Uspokajam wszystkich: na miejscu korygują drobne błędy, a czasami nawet większość wniosków, aczkolwiek trzeba się upewnić dzwoniąc wcześniej do ambasady :) wiza przyznana, nie było problemów, a całość wizyty trwała mniej niż 30min! Pozdrawiam!

     
 148. zibi

  19 maj 2016 o 09:50

  witam,
  mam pytanie jesli jesli plywalem na statkach pasazerskich przez cztery lata oczywiscie z urlopami to jak ma wypelnic rubryke pierwsza wizyta w us i jak dlugo drwala?

   
  • Szymon

   Simi

   23 maj 2016 o 08:39

   @Zibi

   Szczerze powiedziawszy nie kojarzę tego pytania. Za to pamiętam, że było pytanie o to czy byłeś wcześniej w USA i jeżeli tak to wymień ostatnich pięć wizyt podając daty przylotu i wylotu.
   Niezależnie jak sformułowane jest pytanie podajesz dokładne przedziały czasowe kiedy przekraczałeś granicę USA.

   Pozdrawiam

    
 149. Magdalena

  29 maj 2016 o 17:15

  Witam.
  Kilka dni temu wypelnilam i zlozylam juz DS-160 , spotkanie tez umowione i wszystko oplacone. Nie w Polsce bo akurat mieszkam w Londynie. Ale to i tak bez roznicy pewnie gdzie. Tak czy inaczej mam pytanie dotyczace paszportu poniewaz konczy mi sie on 15 Wrzesnia 2016 a do Stanow planuje sie wybrac na 10 dni koncem czerwca. Czy tak krotka waznosc paszportu moze wplyna na decyzje o przyznanie wizy? Wyszytalam ze Polska jest jednym z krajow ktore sa w “Six months club update” ale na stronie Ambasada US w Londynie nie dziala link aby sprawdzic aktualnosc tego.

  Dodatkowe pytanie mam jeszcze jedno. Bo w miedzy czasie skladalam papiery o nowy paszport ktory jest gotowy do obdioru. I teraz pytanie powinnam wziasc ten nowy paszport bo wtedy stary bedzie anulowany? Czy bedzie to lepsze dla mnie. Tylko ze wtedy moje DS-160 musialabym wypelnic od nowa i to nie problem oczywiscie. Ale na stronie gdzie sie loguje nie mozna juz zmienic DS-160 number tylko raz update passport number. A cancel wszystko spowoduje ze strace spotkanie juz umowione. Ktos mi radzil aby zmienic online numer paszportu i wypelnic nowe DS-160 i wtedy wziasc oba na spotkanie. Ale z tego co sie orjentuje to paszport number i DS-160 number musza sie pokrywac (forms ds-160 i online gdzie umawialismy spotkanie) gdy wprowadzilabym zmiany to tylko paszport by sie zgadzal z nowym DS-160 a online DS-160 by widnialo stare. Czy nie byloby to za duzo namieszanie?

  Poprostu chcialabym byc pewna ze niepo komplikuje nic. Bo jesli stary paszport nawet z krotka waznoscia jest ok przy staraniu sie o wize to czy ryzykowac i mieszac te wszystkie formy…

  Bylabym wdzieczna za pomoc. Dziekuje

   
  • Szymon

   Simi

   2 czerwiec 2016 o 09:15

   @Magdalena

   Paszport w momencie przekroczenia granicy USA musi być ważny co najmniej pół roku. Możesz zostawić aktualne dane we wniosku i iść z jeszcze aktualnym paszportem (tym który za niedługo straci ważność) i dostaniesz do niego wbitą wizę lecz później za każdym razem jak będziesz przekraczała granicę USA będziesz musiała pokazywać dwa paszporty stary, nieważny z wbitą wizą oraz aktualny.

   Pozdrawiam

    
   • magdalena

    2 czerwiec 2016 o 09:33

    Dziekuje slicznie za szybka odpowiedz :)
    Mialabym jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy jesli odbiore nowy paszport przed umowionym spotkaniem o wize. To czy moge przyjsc z dwoma paszportami wtedy i okazac im ze spotkanie bylo umowione na stary paszport lecz miedzy czasie dostalam nowy. Oczywiacie odpowiednio wypelnilabym nowa DS-160 i wziela tez obie na spotkanie. Czy uwaza Pan ze mozna tak zrobic bez cancelowania spotkania ktore mam juz umowione?

     
    • Szymon

     Simi

     2 czerwiec 2016 o 09:43

     @magdalena

     Wydaje mi się, że nie powinno być problemu i powinni wziąć do wbicia wizy nowszy paszport. Niestety nie wiem jak wygląda procedura w takim przypadku, ale na pewno powinni Ci udzielić informacji telefonicznie pod numerem (0)20 7499-9000. Jest to numer do Ambasady USA w Londynie.

     Pozdrawiam

      
     • Magdalena

      2 czerwiec 2016 o 14:42

      Raz jeszcze dziekuje za pomoc.
      Wlasnie roznawialam z infolinia gdzie mozna umawiac spotkania wizowe u UK i powiedzieli ze spokojnie moge nowe ds-160 wypelnic i wraz ze starym przyniesc. Nawet jest na umowienie spotkania bylo inaczej. A numer paszportu w systemie zmienili mi sami w systemie juz.

      W sumie to pozniej tez juz myslalam aby zostawic na ten stary wszystko tak jak Pan wspominal. I ewetualnie jesli przyznaja wize to wtedy po tym pojsc odebrac nowy paszport. No ale zostalo juz przy tej innej opcji.
      Oby tylko sie udalo teraz…spotkanie za tydzuen.

      Pozdrawiam

       
 150. Daria

  1 czerwiec 2016 o 10:29

  Hej dobry człowieku, mam problem, ponieważ wypełniłam wniosek DS160 zarejstrowałam się na tej stronie internetowej używając wszystkich danych plus numeru z wniosku DS160, i w momencie płatności wykonałam przelew o dobrym tytule i pojawiło się pole “podaj numer potwierdzenia” potweirdzenie przyszło mi na meila dzisiaj rano, ale nie ma tam żadnego numeru który mogłabym wpisać w tamto pole, nie wiem co robić pomożesz ?:<

   
  • Szymon

   Simi

   2 czerwiec 2016 o 09:17

   @Daria

   Jako potwierdzenie powinnaś wpisać numer CGI, ten który podawałaś w tytule przelewu.

   Pozdrawiam

    
 151. klaudia

  5 czerwiec 2016 o 11:26

  witam mam 2 pytania wczoraj wypełniałam wniosek wizowy niestety nie jestem pewna czy dobrze wprowadziam pesel czy moge to jeszcze gdzieś sprawdzic
  ? kolejno dokonałam opłaty niestety w tytule przelewu napisałam opłata wizowa a nie nr ig co moge zrobic w tej sytuacji?

   
  • Szymon

   Simi

   9 czerwiec 2016 o 07:28

   @klaudia

   Na stronie https://ceac.state.gov/genniv/ możesz przy pomocy swoich danych osobowych oraz numeru wniosku DS-160 przejrzeć przez Ciebie wpisane informacje. Wydaje mi się, że jeżeli wpisałaś źle tytuł przelewu nie podając numeru CGI opłata wizowa nie zostanie naliczona na poczet Twojego wniosku i nie będziesz miała możliwości przejścia do kolejnego kroku w systemie umawiania spotkania. Zgłoś ten fakt w ambasadzie telefonicznie (22 307-13-61). Powinni Ci pomóc w przypisaniu tej opłaty do Twojego wniosku.

   Pozdrawiam

    
  • dorota

   13 czerwiec 2016 o 21:49

   uiszczona została opłata od wniosku w dniu 31.05.2016 r. (624 zł) – nie została wprowadzona do zatwierdzenia, teraz chciałam dodać do wniosku o umówienie spotkania osobę towarzyszącą i wyszła opłata 2 x 640 zł. Czy poprzednia opłata przepadła i należy całą opłatę zapłacić, czy uiścić różnicę?

    
   • Szymon

    Simi

    18 czerwiec 2016 o 07:22

    @dorota

    Z tego co pamiętam w systemie umawiania spotkania po uiszczeniu opłaty należy do każdej z osób wpisać numer CGI. Jeżeli nowa opłata i przypisany do niej numer CGI opiewa na 2x 640zł to taką kwotę należy przelać żeby można było w późniejszym kroku użyć tego numeru. Wydaje mi się, że można by wygenerować znowu pojedynczą opłatę z innym numerem CGI i wprowadzić obydwa numery z pojedynczych opłat. Jest to sytuacja, której standardowa procedura nie obejmuje więc dla pewności zadzwoń na infolinię ambasady (22 307-13-61).

    Pozdrawiam

     
 152. Paulina

  18 lipiec 2016 o 13:13

  Witam, do mojego wniosku wizowego dołączyłam nieodpowiednie zdjęcie (nie spełniające wymogów zdjęcia wizowego). Mimo to system je zaakceptował. Czy mogę przynieść na spotkanie z konsulem nowe, inne i spełniające wymogi zdjęcie wizowe? Czy nie będzie problemu, że we wniosku jest inne zdjęcie, a ja wyskakuję jeszcze z innym?

   
  • Szymon

   Simi

   19 lipiec 2016 o 07:20

   @Paulina

   Z tego co się orientuję to wymóg dostarczenia zdjęcia w formie papierowej został dawno temu wycofany, ale jeżeli zostałaś o to poproszona to obowiązkowo musi to być dokładnie to samo zdjęcie, które załączyłaś do wniosku. Na tym etapie to nie problem, idź wykonać nowe zdjęcie i załącz je do nowo wypełnionego wniosku.

   Pozdrawiam

    
   • Paulina

    19 lipiec 2016 o 10:00

    Hej, dzięki za odpowiedź. Nie zostalam poproszona o przyniesienie nowego zdjęcia, tylko mam świadomość, że zaladowane zdjęcie nie spełnia wymogów.
    Wczoraj zadzwoniłam do ambasady i udzielono mi informacji, że po prostu mam przynieść nowe zdjecie, w formie papierowej, które spełnia warunki zdjęcia wizowego. Mam nadzieję, że Pani wiedziała co mówi :)

     
    • MB

     28 sierpień 2016 o 12:47

     Witam,
     Mam problem z wnioskiem DS 160, brakło 20 min na wypełnienie i powrót do wniosku wymaga podania 5 liter nazwiska :-/ a moje nazwisko składa się z 4 liter :-(
     Nie ma innej opcji żeby wrócić do wypełniania wniosku?
     Jak podaję swoje 4 litery nazwiska to system tego nie przyjmuje.
     Pomocy …

      
     • Szymon

      Simi

      1 wrzesień 2016 o 10:39

      @MB

      Bardzo dziwne, z tego co pamiętam należy podać nazwisko nawet jak jest krótsze i wypełnić pozostałe pola czyli data urodzenia i nazwisko panieńskie matki.

      Pozdrawiam

       
 153. toomek

  17 sierpień 2016 o 19:39

  Witam serdecznie mam kilka pytan odnosnie wniosku wizowego.
  1. Czy na pytania typu czym opisz czym sie zajmujesz w pracy trzeba odpowiadac w jezyku angielskim czy mozna po polsku?
  2. Co w przypadku jesli zarabiam dosyc sporo ale na umowie mam ze zatrudniony jestem na najnizsza krajową? Jak wybrnąć z tego ewentualnego pytania jesli konsul je zada?
  3. Chce na rozmowe udac sie ze swoja narzeczoną ale nie bardzo wiem w ktorym momencie polączyc oba wnioski. Wiem ze kazde z nas musi wypelnic wniosek wizowy i co dalej? wystarczy ze po wyslaniu wnioskow zaloguje sie u siebie i podam dziewczyne i wowczas pobiore druk za nas obojga do wplaty czy kazde z nas musi zalogowac sie osobno i pobrac taki druk ale wowczas wplata nie bedzie wspolna tylko osobna dla kazdego z nas.
  Prosze o pomoc

   
  • Szymon

   Simi

   1 wrzesień 2016 o 10:30

   @toomek

   Poniżej odpowiedzi na Twoje pytania.
   1. Większość konsulów mówi w języku polskim także bez obaw.
   2. Mów zawsze tak jak jest w rzeczywistości. Tak więc powiedz, że umowę masz na najniższą krajową, ale dostajesz dodatkowe premie.
   3. Wypełnicie oboje wnioski DS-160, a następnie załóż jedno konto do umawiania spotkania wypełniając swoje dane oraz dołączając kolejną osobę. W takim przypadku wygeneruje się jeden druk wpłaty za dwie osoby.

   Pozdrawiam

    
 154. Anita

  12 wrzesień 2016 o 21:52

  Witaj,
  przeczytałam wszystkie komentarze i nie znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
  Obydwoje z chłopakiem wypełniliśmy wnioski D160, wszystko ok. Następnie osobno zarejestrowaliśmy się na stronie gdzie należy dokonać opłaty i umówić spotkanie. Nigdzie wcześniej nie przeczytaliśmy, że można stworzyć jedno konto do płatności i umówienia spotkania dla dwóch osób. W momencie gdy chłopak dodawał u siebie mnie jako osobę towarzysząca (ja już nie mogłam tego zrobić, wiadomo), wyskoczyło mu, że ma zapłacić za dwie osoby, ok. Ale co z moim kontem? Jak wspomniałam stworzyliśmy dwa osobne konta ze swoimi danymi. Czy to, że stworzyłam profil zobowiązuje mnie do dokonania wpłaty, pomimo że chłopak dodał mnie jako osobę towarzyszącą i ureguluje płatność za dwie osoby? Będzie to gdzieś widoczne?

   
  • Szymon

   Simi

   17 wrzesień 2016 o 07:20

   @Anita

   Wystarczy, że chłopak zapłaci opłatę za was obojga. To, że stworzyłaś osobne konto i nie dokonałaś opłaty na nic nie wpływa, tak więc nie musisz się martwić.

   Pozdrawiam

    
 155. Karolina

  20 październik 2016 o 13:40

  Hej,

  Wypełniłam wniosek wizowy DS-160 i zaznaczyłam typ wizy Business & Tourism (temporary visitor) B1/B2. Teraz chcę zapłacić i znów muszę wybrać kategorię wizową:
  B1
  B1/B2
  B2

  co powinnam zaznaczyć, aby było dobrze. Jadę w celach turystycznych wiec będzie to B1/B2 czy B2?

  Karolina.

   
  • Szymon

   Simi

   25 październik 2016 o 20:00

   @Karolina

   Jeżeli we wniosku DS-160 wybrałaś wizę B1/B2 to w systemie umawiania spotkania również zaznacz B1/B2.

   Pozdrawiam

    
 156. Grzeg

  25 październik 2016 o 01:20

  Witam serdecznie,

  Wybieram się w przyszłym roku to Stanów i jestem aktualnie na etapie wypełniania wniosku wizowego, a w zasadzie już go wypełniłem. Mam natomiast problem ze zdjęciem, który wykonałem u profesjonalnego fotografa. Bowiem po jego załadowaniu mimo iż otrzymuję informację że przeszło standardy jakości i pojawił się miły zielony wskaźnik, to przechodząc jednak dalej do strony zatwierdzenia zdjęcia, ku mojemu zdumieniu pojawiła się informacja: “an error occurred while processing your photo please try again later”.
  Próbowałem dokonać tej operacji na kilu różnych przeglądarkach: Chrome, Firefox, Opera oraz Explorer i niestety wszędzie to samo. Jest to bardzo frustrujące bo zaczynam tracić jakąkolwiek nadzieję że się cokolwiek uda załatwić z tą aplikacją.
  Proszę o pomoc w tej kwestii i oczywiście z góry dziękuję.

  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   25 październik 2016 o 20:04

   @Grzeg

   Sprawdź proszę jakie zdjęcie ma wymiary. W zeszłym tygodniu pomagałem w wypełnianiu wniosku i wszystko było ok. Zdjęcie, które dołączyłem do wniosku miało wymiary 600px x 600px.

   Pozdrawiam

    
   • Grzeg

    25 październik 2016 o 20:57

    Dzięki za odpowiedź.
    Udało mi się w końcu zatwierdzić zdjęcie po kilku godzinach. Wygląda więc na to że chyba był to jakiś błąd systemu.
    Piszę to również dla wszystkich, którzy będą mieć w przyszłości tego typu problem żeby się niepotrzebnie nie stresowali tak jak ja.

    Aktualnie jestem na etapie oczekiwania na potwierdzenie płatności aby w końcu móc umówić się na rozmowę z konsulem.

    Pozdrawiam

     
 157. Aga

  25 październik 2016 o 15:58

  Witam!
  Maz oplacil obie wizy i teraz chcemy sie umowic na rozmwe, ale po wpisaniu numeru potwierdzenia system dalej nas nie puszcza a wyswietla sie komunikat, ze wizy o takim numerze nie zostaly oplacone. Wszystkei numery sie zgadzaja, sprawdzalismy to kilka razy. Czy wplata musi zostac zaksiegowana w banku, abym mogla dalej przejsc procedure?
  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   25 październik 2016 o 20:06

   @Aga

   Kiedy dokładnie mąż dokonywał opłaty? Niekiedy na zaksięgowanie wpłaty w systemie wizowym potrzeba nawet 2-3 dni roboczych.

   Pozdrawiam

    
 158. Natalia

  26 październik 2016 o 15:50

  Cześć!

  Chyba mam nietypowy problem.

  Aplikacje wypełniłam i zakończyłam. Jestem na etapie, że powinnam opłacić wizę oraz umówić się na spotkanie. Problem jest taki, że na spotkanie umówiłam się (nie poprzez profil) bez opłaty i najprawdopodobniej źle – ponieważ z tego co teraz się orientuje było to spotkanie w sprawie usług konsularnych. Co teraz? Ponieważ spotkanie umówione zostało na jutro na 11:00. Czy konieczne jest żeby odwołać to spotkanie czy po prostu nic nie robić i umówić się poprawnie przez swój profil i dokonać opłaty? Martwię się czy jeżeli odpuszczę ten temat ze złym umówieniem spotkania to mogę mieć potem jakieś nieprzyjemności, że nie przyszłam czy że w ogole wybrałam nie tą opcje.

   
  • Szymon

   Simi

   31 październik 2016 o 21:30

   @Natalia

   Ja bym się nie martwił tym, że umówiłaś nie to spotkanie, na pewno nie będzie to nie odbije się na spotkaniu wizowym. Zawsze możesz jeszcze raz się skontaktować z jednostką gdzie umówiłaś to spotkanie i poinformować, że się nie pojawisz.

   Pozdrawiam

    
 159. Grzeg

  26 październik 2016 o 22:29

  Witam ponownie. Mam jeszcze 3 pytania:

  1. czy po dokonaniu opłaty poprzez płatność internetową online, powinienem dostać jakiegoś maila z potwierdzeniem dokonanego przelewu?

  2. czy potwierdzeniem wniesienia opłaty MRV wymaganym do okazania podczas wizyty jest wydruk z mojego banku o dokonanym przelewie (potwierdzenie przelewu) ?

  3. czy, jeżeli mogę przejść już do sekcji wyznaczania rozmowy z konsulem na stronie https://cgifederal.secure.force.com/?language=Polish&country=Poland – oznacza że wszystkie formalności przed wizytą zostały zaakceptowane ?

  Pozdrawiam

   
  • Szymon

   Simi

   31 październik 2016 o 21:33

   @Grzeg

   1. Z tego co wiem to musisz odczekać 1-2 dni robocze na zaksięgowanie wpłaty i system do umawiania spotkania przepuści Cię dalej.
   2. Wystarczy zwykły wydruk przelewu z Twojego systemu bankowości elektronicznej.
   3. Zgadza się.

   Pozdrawiam

    
 160. Ania

  28 listopad 2016 o 14:20

  Drodzy, mam problem z podpisem elektronicznym. Ubiegam się o wizę j1 i nie wiem dlaczego wciąź przy próbie “submmitu” ukazuje mi się informacja, że nr paszportu jest inny od tego, który został podany wcześniej. Nie jest inny. Zupełnie nie wiem co z tym robić. Może ktoś wie ?
  Pozdrawiam
  Ania

   
  • ratoschlaff

   12 grudzień 2016 o 21:45

   Witam! Mam pytonie.
   Mam umówione spotkanie z konsulem w Warszawie 27.12.2016 natomiast 30.12.2016 wylatuję na wakacje. Do kraju gdzie lecę nie potrzebuję wizy ale potrzebuję paszport. Czy po spotkaniu z konsulem muszę koniecznie zostawić paszport? Czy jest możliwość, w przypadku otrzymania wizy, wpisu do paszportu? Czy można przedłożyć paszport w innym terminie? Czy lepiej anulować spotkanie i umówić kiedy indziej? Czy opłata nie przepadnie?
   Proszę o pomoc!
   Pozdrawiam!

    
   • Szymon

    Simi

    14 grudzień 2016 o 14:17

    @ratoschlaff

    Pozostawienie paszportu w Ambasadzie jest wymogiem koniecznym. Do paszportu zostanie wklejona wiza i zostanie on odesłany do punktu TNT lub na wskazany adres. Najlepiej jak umówisz spotkanie po powrocie z wakacji.

    Pozdrawiam

     
    • ratoschlaff

     14 grudzień 2016 o 15:28

     Dzięki za odpowiedź. Anulowałem spotkanie. Mam rok na wyznaczenie nowego spotkania? Mam nadzieję, że opłata nie przepadnie jakimś cudem :P Niestety, następna dla mnie okazja by umówić się z konsulem będzie w czerwcu
     Pozdrawiam!

      
 161. Magdalena

  14 grudzień 2016 o 22:50

  Witam,
  Wydaje mi się, że mam problem wypełniłam Ds-160 spotkanie umówione ale gdy teraz przeglądam wydrukowany wniosek DS 160 widnieje na nim błąd który jest spowodowany z mojej winy w celu podróży wybrałam CREWMEMBER (D) czyli jakiś członek załogi czy moga to uznać za bład ponieważ na potwierdzeniu wydruku spotkania mam wizę BUSINESS/TOURISM ;(

  I sama nie wiem co mam robić?? Prosze o pomoc bo spotkanie mam wyznaczone na piątek

   
  • Szymon

   Simi

   20 grudzień 2016 o 11:48

   @Magdalena

   Tak jest to błąd, który należałoby poprawić. Wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Należy zadzwonić na infolinię Ambasady (22 307-13-61) i wyjaśnić zaistniały problem.

   Pozdrawiam

    
 162. Magdalena

  14 grudzień 2016 o 23:45

  I mam kolejny problem okazało sie, że mój mąż nie ma do końca uzupełnionego formularza DS 160 zrobiliśmy to przed chwila a spotkanie ustaliliśmy już wczoraj. Na stronie wyraźnie piszę aby formularz uzupełnić wczesniej czy w takim przypadku przenieść spotkanie na inny termin czy skontaktować się z kimś z konsulatu? OMG nie wiem co robić ;(

  Pomóżcie….

   
  • Szymon

   Simi

   20 grudzień 2016 o 11:52

   @Magdalena

   Cały proces uzyskania wizy do USA rozpoczynamy od kompletnego wypełnienia deklaracji DS-160 wszystkich osób, które będą umawiane na spotkanie z konsulem. Dopiero w dalszym kroku wpłacamy ustaloną kwotę za wizy i rejestrujemy spotkanie dla wszystkich osób. Jeżeli jest jeszcze możliwość to niech mąż uzupełni deklarację i nie powinno być problemu. Jeżeli jednak potrzebujecie więcej czasu to anuluj spotkanie i wypełnijcie brakujące dokumenty i dopiero wtedy umówcie nowe spotkanie.

    
 163. Ewelina

  26 styczeń 2017 o 14:31

  Witam!
  Skladalam wniosek o wize B1/B2 ale jej nie otrzymalam.
  Czy warto skladac ponownie? Czy fakt, ze juz raz moj wniosek zostal odrzucony moze miec wplyw na to ze zozatanie ponownie odrzucony? Czy knosul raczej nie zwraca na to uwagi?

  Pozdrawiam!

   
  • Szymon

   Simi

   3 luty 2017 o 08:58

   @Ewelina

   Z pewnością taka adnotacja istnieje w ich systemie. Przeanalizuj sytuację co mogło negatywnie wpłynąć na decyzję konsula i spróbuj ponownie, ale nie wcześniej jak za 6 miesięcy.

   Pozdrawiam

    
   • Ewelina

    4 luty 2017 o 19:37

    Dziękuję za odpowiedź.
    A czy gdybym zlozyla 2 miesiace od odzucenia wniosku, czy wtedy pewne jest, ze zostanit on ponownie odzucony?
    Dlaczego nie wczesniej niz na 6 miesiecy najlepiejstarac sie ponownie?

     
    • Ania

     7 luty 2017 o 09:34

     Witam,
     Wczoraj wypełniłam wniosek, jednak zrobiłam to w języku polskim :( . Czy muszę raz jeszcze go wypełniać? Czy ponowne wypełnienie wniosku może się przyczynić do odmowy dostania wizy?

      
     • Szymon

      Simi

      17 luty 2017 o 09:10

      @Ania

      Lepiej wypełnić drugi wniosek w języku angielskim. Nic się nie stanie jak wypełnisz kolejny wniosek. Upewnij się tylko później, że pod opłatę podpinasz prawidłowy wniosek.

      Pozdrawiam

       
    • Szymon

     Simi

     17 luty 2017 o 09:26

     @Ewelina

     Tak jak napisałem, najpierw zastanów się co mogło negatywnie wpłynąć na decyzję konsula… na początku jaki powód podróży podałaś? Znam osoby, którym odmówiono wizy, gdyż byli bardzo nadgorliwi na rozmowie, inni wizy nie otrzymali, gdyż byli bez pracy lub w ocenie konsula nie wykazali wystarczających dowodów, iż nie jadą do USA w celu podjęcia nielegalnie pracy. Jeżeli powód, który zaważył na odmowie twojego wniosku zmienił się diametralnie to możesz złożyć wniosek nawet dzisiaj. Znam osobę, która jechała w celu podjęcia tam pracy bez pozwolenia na pracę podając jako powód podróży odwiedziny krewnych i dostała 2 razy odmowę, dopiero po 3 latach udało jej się otrzymać wizę. Natomiast moi znajomi, którzy mieli wykupione wczasy w USA, zabookowane przeloty i hotele bez problemu uzyskali wizę na 10 lat, a ich rozmowy z konsulem trwały średnio 3 minuty.

     Pozdrawiam

      
 164. Monika

  21 luty 2017 o 10:42

  Czy podane o wizę trzeba wypełnić po angielsku?? Bo na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-ds160info.asp wyczytałam że: Odpowiedzi na wszystkie pytania należy udzielać w języku angielskim, używając wyłącznie angielskich znaków, z wyjątkiem imienia i nazwiska, które należy podać w alfabecie języka ojczystego. Co w przypadku gdy nie umie się języka???

   
  • Szymon

   Simi

   12 marzec 2017 o 19:47

   @Monika

   Zgadza się, wniosek DS-160 należy wypełnić w języku angielskim, jeżeli nie znasz angielskiego, musisz poprosić kogoś o pomoc przy wypełnianiu wniosku i uwzględnić w nim ten fakt

   Pozdrawiam

    
 165. Monika

  27 luty 2017 o 05:26

  Witam. Mam problem z podpisem elektronicznym. Nie jestem pewna czy to blad systemu ale nie zlozylam zadnego podpisu a wniosek przeszedl do koncowego etapu Bez problemow. Czy powinnam sie podpisac elektronicznie w jakims oknie? Z gory dziekuje za pomoc
  Wniosek wypelnialam dla mamy ale w pole czy ktos wypelnial wniosek za mnie wpisalam nie poniewaz Mama udzielala odpowiedzi a ja tylko pisalam bo nie zna angielskiego. Czy moze to byc problem?

   
  • Szymon

   Simi

   12 marzec 2017 o 19:52

   @Monika,

   Przy wypełnianiu wniosku DS-160 nie ma podpisu elektronicznego. Co do wypełniania za mamę wniosku to nie powinien to być żaden problem.

   Pozdrawiam

    
 166. Agnieszka

  2 marzec 2017 o 22:10

  Witam czy w formularzu DS 160 dla kobiety jest pytanie o pobyty za granicą w ostatnich 5 latach? Wpisałam swój wniosek i nie przypominam sobie żebym na takie pytanie odpowiadała. Kolega również wniosek wpisywał i takie pytanie było. Być może zaznaczyłam odp. NIE
  Proszę o pilną odpowiedź

   
  • Szymon

   Simi

   12 marzec 2017 o 19:57

   @Agnieszka,

   Na pojawianie się niektórych, opcjonalnych pytań ma wpływ bardzo dużo czynników, takich jak płeć, wiek lub odpowiedzi na wcześniejsze pytania zamknięte. Wiem z własnego doświadczenia, że u niektórych osób to konkretne pytanie czasem się pojawiło, a czasem było pominięte, tak więc nie przejmuj się jeżeli się nie pojawiło.

   Pozdrawiam

    
 167. Doris

  4 marzec 2017 o 07:16

  Hej Szymon,

  Czy orientujesz sie może czy opłatę wizową można zapłacić kartą debetową kogoś z USA czyli nie wydaną w Polsce. Czy taka transakcja jest automatycznie konwertowana z USD na PLN? Pozdarwaim, Doris

   
  • Szymon

   Simi

   12 marzec 2017 o 20:11

   @Doris,

   Z tego co się orientuję to wpłata musi być dokonana w polskich złotych i musi to być wpłacona dokładna kwota jaką dostaniesz na wygenerowanym druku opłaty wizowej. Teoretycznie można by zapłacić zagraniczną kartą kredytową, ale musiałaby być ona kartą walutową w PLN.

   Pozdrawiam

    
 168. Natalia

  10 marzec 2017 o 10:57

  Co mam zrobić, jeśli w aplikacji o wizę nieimigracyjną wpisałam datę planowanej podróży na 15 marzec – 15 kwiecień 2017 , lecz jednak zamierzam wyjechać kilka miesięcy później? Czy to nie ma wpływu i na spotkaniu z konsulem mogę podać późniejszą datę, czy też należy taką aplikację unieważnić? Dodam że nie składałam opłaty.

  Jaki jest czas na dokonanie opłaty wizowej i umówienie się na rozmowę w konsulacie, od momentu złożenia aplikacji ? Ja moją złożyłam 21 lutego.

   
  • Szymon

   Simi

   12 marzec 2017 o 20:14

   @Natalia,

   Nie przejmuj się, mogły się przecież w międzyczasie pojawić niespodziewane okoliczności, na które nie miałaś wpływu, a które sprawiły, że wylot do USA musiał zostać przesunięty.

   Pozdrawiam

    
   • Natalia

    15 marzec 2017 o 13:35

    Simi dziekuje za odpowiedz
    A wiesz moze jak dlugo ta aplikacja jest “ważna” dopóki nie opłacę i nie umowię się na spotkanie? nie chce żeby tak było że zapłacę, umówię się na spotkanie a oni mi powiedzą że unieważnili mi aplikację i że trzeba będzie jeszcze raz ją wypełniać

     
    • Szymon

     Simi

     21 marzec 2017 o 03:30

     @Natalia,

     Wniosek DS-160 jest tak długo ważny dopóki zawarte w nim informacje pokrywają się ze stanem faktycznym. Taki wniosek możesz użyć tylko raz. Jeżeli chcesz np. zaktualizować swoje zdjęcie lub dodać nowe stanowisko pracy musisz wypełnić nowy wniosek.

     Pozdrawiam

      
 169. Monika

  18 marzec 2017 o 17:00

  Witam. Chciałabym ubiegac się o wizę do USA. Skończyłam studia w zeszłym roku, jednak w tym roku mam obronę pracy i chciałabym zrobić sobie prezent w postaci krótkiej wycieczki (maks 2 tygodnie). W Polsce nie jestem nigdzie zatrudniona ( i nigdy nie byłam)

  Mój przyjaciel, Amerykanin zaoferował mi pomoc, w postaci sfinansowania biletu w jedną stronę. Miałabym równiez zatrzymać się u niego przez ten okres czasu. Jest to forma rewanżu, ponieważ pod koniec roku planuje on przyjechać do Polski na studia i nie ukrywa, że będzie oczekiwał mojej pomocy w Polsce :) Zastanawiam się czy we wniosku wizowym wpisanie go jako osoby “sponsorującej” nie będzie problemem? Wiem, że urzędnicy w konsulacie mogą pomyśleć, że chcę wyemigrować do USA na stałe, wiem że nie wszyscy patrzą pozytywnie na przyjaźnie damsko-męskie (mój przyjaciel jest kawalerem, natomiast ja mam narzeczonego i mieszkanie w Polsce).

  Czy jest sens wpisywać we wniosku wizowym nazwisko mojego przyjaciela jako osoby sponsorującej moją podróż? Przygotowywać formularz I-134?
  Czy lepiej wpisać cel podróży po prostu jako “samodzielny” wyjazd turystyczny? Czytałam jednak o przypadkach, w których urzędnicy nie przyznali wizy w takiej sytuacji ponieważ osoba “nie ma stałej pracy więc skąd niby ma mieć środki finansowe na taką wycieczkę”?

   
  • Szymon

   Simi

   21 marzec 2017 o 03:39

   @Monika,

   Ja osobiście nie wpisywałbym tego do wniosku i pominął ten fakt, gdyż opłata przelotu w jedną stronę nie jest sponsorowaniem całego pobytu. Warto jednak wspomnieć, że lecisz do przyjaciela i u niego spędzisz cały ten czas. Mogą zapytać skąd masz fundusze na pokrycie całego pobytu.

   Pozdrawiam

    
 170. ja

  9 kwiecień 2017 o 15:47

  Hej, utknęłam w formularzu na stronie “Passport”… Wypełniłam wszystko a gdy klikam “Dalej” strona nie przechodzi do sekcji “Travel” tylko jakby odświeża się i nic… Nic nie jest zaznaczone na czerwono więc błędów raczej brak. Zaczęłam wypełniać nowy formularz ale w tym samym miejscu pojawia się ten sam błąd… Co robić? Czy ktoś już miał taki problem?

   
  • Szymon

   Simi

   15 kwiecień 2017 o 18:18

   @ja

   Przed chwilą próbowałem wypełnić przykładowy formularz i bez żadnego problemu przeszedłem wszystkie zakładki. Potwierdź proszę czy udało Ci się wypełnić wniosek.

   Pozdrawiam

    
 171. Michał

  1 maj 2017 o 13:08

  Nie mogę się połapać z tymi opłatami. Na ustraveldocs.com piszą, że po określeniu kategorii wizowej wnosi się opłatę, czyli najpierw płacę, później DS160 i wizyta w konsulacie. Na tym samym portalu każą założyć profil na cgifederal.secure.force.com. Założyłem. Chcę skorzystać z opcji przelewu (po wprowadzeniu podst. danych) i się nie da, no bo trzeba podać nr potwierdzenia DS160, który chyba się wyświetli po wysłaniu DS160 do konsulatu. Mam tylko ID Aplikacji. Na forach czy oficjalnych stronach trudno się połapać co jest pierwsze: opłata i dalej wniosek, czy najpierw wysłany wniosek a później opłata przez założony profil cgif. Najprościej: jak mam zapłacić? Wygodniej mi przez internet. Nie dlatego, że mi się nie chce do banku ale dlatego, że czasowo nie mam możliwości pójścia gdziekolwiek. I czy ten nr potwierdzenia pojawia się po wysłaniu wniosku? No i czy mogę w ogóle wysłać wniosek i dopiero później wnieść opłatę? Dzięki za pomoc. Michał

   
  • Szymon

   Simi

   9 maj 2017 o 12:01

   @Michał

   Najpierw wypełniasz wniosek DS-160, następnie tworzysz konto na cgifederal.secure.force.com i tam dodajesz swój wniosek oraz generujesz numer do opłaty. Jeżeli zrobisz przelew online to wygenerowany numer opłaty podajesz w tytule przelewu i czekasz ok. 24 godzin, aż przelew zostanie zaksięgowany. Wtedy dopiero aktywuje się możliwość umówienia spotkania.

   Pozdrawiam

    
 172. Pawel

  8 maj 2017 o 16:26

  Czesc,
  Mam mały problem, ponieważ złożyłem wniosek o wize, wszystko wypelnilem i miałem możliwość wyboru staranie o wizę bez potrzeby spotkania. Paszport wysłałem dropbox, lecz dostałem wiadomość że muszę jednak spotkać się z konsulem. I problem jest w tym że nie dostałem z powrotem. A idąc na spotkanie muszę mieć paszport, co robić? Niebawem mam termin spotkania.

   
  • Szymon

   Simi

   9 maj 2017 o 12:04

   @Paweł

   Nie spotkałem się wcześniej z podobnym problemem. Zadzwoń na infolinię Ambasady (22 307-13-61) i wyjaśnij zaistniały problem. Prawdopodobnie paszport zostanie Ci przekazany w ambasadzie/konsulacie przed rozmową z konsulem.

   Pozdrawiam

    
 173. aneta

  24 maj 2017 o 12:47

  Moje dziecko (15l) ma wyjazd grupowy do USA ze szkoły, ale indywidualnie mają zrobić opłaty wizowe, moje pytanie:
  1.czy tworząc dziecka profil podaję swój email czy jego
  2. jeśli ma być ustalone spotkanie grupowe z konsulem to każdy uczestnik ze swojego profilu dodaje wszystkie jadące osoby i czy w takim przypadku nie będą naliczone opłaty wizowe za te osoby

   
  • Szymon

   Simi

   31 maj 2017 o 22:03

   @aneta

   1.Jest to obojętne, zrób tak jak będzie Ci wygodnie.
   2.Takiej informacji powinien udzielić organizator. Gdy wymaga on, żeby każda osoba we własnym zakresie organizowała sobie spotkanie wizowe to pozostali tworzą swoje profile i wykonują opłaty indywidualnie. Jeżeli jednak organizator chce stworzyć spotkanie w Ambasadzie dla całej grupy to powinien zebrać od każdego numer wniosku DS-160 oraz opłatę wizową i sam wykonać resztę włącznie z umówieniem spotkania.

   Pozdrawiam

    
 174. K-S

  31 maj 2017 o 15:14

  Hej, niedługo będę aupairką na wizie J1 i wypełniam wniosek wizowy i mam tam zaznaczyć zatrudnienie, ale jestem obecnie bezrobotna. Poniżej jest też pole “explain” którego nie można zostawić pustego. Co powinnam tam wpisać?

   
  • Szymon

   Simi

   31 maj 2017 o 22:09

   @K-S

   We wniosku DS-160 w sekcji ‘Work/Education/Training’ w polu Primary Occupation powinnaś wybrać z rozwijanej listy ‘NOT EMPLOYED’.

   Pozdrawiam

    
   • K-S

    1 czerwiec 2017 o 10:13

    To wiem, ale co mam wpisac ponizej w “explain”?

     
    • Szymon

     Simi

     1 czerwiec 2017 o 10:40

     @K-S

     Ja bym wpisał “I’m not employed anywhere”

      
 175. natalia

  12 czerwiec 2017 o 11:37

  Ubiegamy się narzeczonym o wizę turystyczną, wspisaliśy w forularzu ds-160 siebie nawzajem jako osoby, z którymi będziemy podróżować, ale w opcji relacji zaznaczyliśmy FRIEND ponieważ nie było ENGAGED, czy to będzie uważane za kłamstwo? Czy lepiej podejść do okienka razem czy osobno na rozmowę z konsulem?

   
  • Szymon

   Simi

   15 czerwiec 2017 o 18:40

   @natalia

   Ja bym wpisał FRIEND i lepiej jak podejdziecie do okienka razem, natomiast gdy konsul zapyta o Waszą relację wyjaśnicie, że jesteście zaręczeni.

   Pozdrawiam

    
 176. Marcin

  10 lipiec 2017 o 15:00

  Witam. Mam takie pytanie. Czy musimy gdzieś dzwonić, powiadamiać jeżeli zmieniliśmy plan swojej wycieczki? Kiedy wyrabialismy wizy turystyczne urzędnik pytał się nas gdzie chcemy i po co lecieć. W naszym planie było Miami i tak zostało zapisane w systemie. Teraz zmieniliśmy plany na Californie. Czy musimy przed wylotem powiadamiać kogoś o tym?

   
  • Szymon

   Simi

   24 sierpień 2017 o 09:41

   @Marcin

   Nie musisz nikogo powiadamiać o zmianach w planie wycieczki. Na wizie turystycznej możesz odbyć kilka wycieczek na przestrzeni okresu na jaki wydano Ci wizę.

   Pozdrawiam

    
 177. Bruno

  8 sierpień 2017 o 12:55

  zapomnialem wpisac numeru CGI w tytule przelewu, jedynie imie i nazwisko nadawcy to moje dane – czy platnosc przepadla, czy jest szansa, ze zostanie rozpoznana? napisalem juz w tej sprawie maile na adresy publicwaw@state.gov i support-poland@ustraveldocs.com
  wraz z zalaczeniem potwierdzenia platnosci. co moge zrobic?

   
  • Szymon

   Simi

   24 sierpień 2017 o 09:42

   @Bruno

   Zadzwoń na infolinię Ambasady (22 307-13-61) i wyjaśnij zaistniałą sytuację. Nie powinno być problemów z przypisaniem płatności do Twojego wniosku.

   Pozdrawiam

    
 
ALABAMA ALASKA ARIZONA ARKANSAS CALIFORNIA COLORADO CONNECTICUT DELAWARE DISTRICT OF COLUMBIA FLORIDA GEORGIA HAWAII IDAHO ILLINOIS INDIANA IOWA KANSAS KENTUCKY LOUISIANA MAINE MARYLAND MASSACHUSETTS MICHIGAN MINNESOTA MISSISSIPPI MISSOURI MONTANA NEBRASKA NEVADA NEW HAMPSHIRE NEW JERSEY NEW MEXICO NEW YORK NORTH CAROLINA NORTH DAKOTA OHIO OKLAHOMA OREGON PENNSYLVANIA RHODE ISLAND SOUTH CAROLINA SOUTH DAKOTA TENNESSEE TEXAS UTAH VERMONT VIRGINIA WASHINGTON WEST VIRGINIA WISCONSIN WYOMING