USA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalniaUSA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalnia

Kto nas odwiedził?
USA trip, wycieczka po usa, stany zjednoczone, wyprawa do usa, zwiedzanie usa, wiza turystyczna, zdjęcia, przewodniki, bilety, samolot, wypożycz samochód, wypożyczalnia
RSS
 

Wnioski dla dzieci

Dzieci poniżej 14-tego roku życia nie muszą zazwyczaj zgłaszać się osobiście na rozmowę z konsulem w sprawie wizy.


Jeżeli jedno z rodziców posiada ważną amerykańską wizę nieimigracyjną, rodzina wraz z dzieckiem przebywa aktualnie w Polsce, a dziecko ubiega się o taką samą kategorię wizową jaką posiada rodzic, wymagane dokumenty dla dziecka należy przesłać korzystając z usług kurierskich TNT. Należy również załączyć kopię wizy rodzica do dokumentów dziecka.


W przypadku gdy oboje rodzice posiadają ważne wizy, zaleca się dołączenie kopii wiz obojga rodziców do podania dziecka. W podaniu wizowym dziecka rodzice powinni jasno zaznaczyć, czy dziecko podróżuje z jednym, czy z dwojgiem rodziców.


Jeżeli nazwiska rodzica i dziecka są różne, należy dostarczyć odpis zupełny aktu urodzenia lub postanowienie sądowe o adopcji.


Jeśli osoba ubiegająca się o wizę uważa, że w jej przypadku rozmowa z konsulem nie jest konieczna, musi zarejestrować się on-line w celu dostarczenia wymaganych dokumentów.


Wymagane postępowanie:


  1. Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie podania o wizę.
  2. Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).
  3. Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby zakwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzieć na kwalifikujące pytania on-line lub zadzwonić pod numer infolinii:
    • osoby dzwoniące z Polski: tel. +48 22 3071361
    • osoby dzwoniące z USA: tel. 703-988-7101Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładne instrukcje dotyczące sposobu dostarczenia dokumentów.


Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:
  • Numer paszportu,
  • Numer potwierdzenia z Banku Pocztowego (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
  • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160.Dokumenty należy przesłać korzystając z usług kurierskich TNTProces wizowy może trwać do 7 dni roboczych. Ambasada oraz Konsulat zastrzegają sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.


Dzieci podróżujące do USA


Ze względu na rosnącą liczbę uprowadzeń i wykorzystywania dzieci, U.S. Customs and Border Protection (Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki) zaleca, aby w przypadku, gdy dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem lub z opiekunem, osoba towarzysząca dziecku posiadała pisemną zgodę drugiego rodzica (lub obojga rodziców) na jego wyjazd poza granice kraju. Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych zaleca, aby pismo było napisane w języku angielskim, potwierdzone notarialnie i zawierało stwierdzenie:
„Potwierdzam, że moja żona/mój mąż/inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim synem/córką i wyrażam na to zgodę”
(“I acknowledge that my husband/wife/other person is traveling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”).


Rodzice dziecka mogą również rozważyć udzielenie pełnomocnictwa tymczasowemu opiekunowi na wypadek nieprzewidzianych okoliczności medycznych, jakie mogą się zdarzyć na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku, gdy opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje tylko jeden rodzic dokumenty, które to potwierdzają, takie jak postanowienie sądu dotyczące władzy rodzicielskiej, akt urodzenia dziecka wskazujący tylko jednego rodzica, akt zgonu itp. będą przydatne w podróży.Odpowiedź

 
Couldn't connect to server: Connection timed out (110)